HAR BLITT FÆRRE: Målt mot veksten i folketallet har antallet politifolk gått ned de siste årene. Her holder politibetjenter vakt ved en demonstrasjon utenfor Stortinget i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Bare 50 nye politistillinger siden 2008

Til tross for større satsing på politiet de siste årene, er det bare blitt 50 flere politistillinger siden 2008.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Til sammenligning er det 685 nyansatte i sivile stillinger i samme periode.

Tallene ble lagt fram av fungerende politidirektør Odd Reidar Humlegård, som var siste gjest på landsmøtet til Politiets Fellesforbund i Molde fredag.

De siste årene har det vært en sterk økning i antall politistudenter, men så langt har ikke tallene gjort utslag i antall polititjenestefolk i aktiv jobb.

Faktisk viste tallene fra Politidirektoratet at antallet politistillinger i distriktene har gått tilbake med om lag 47 stillinger, mens særorganene, som Kripos og Politihøyskolen, har fått nesten 100 nye stillinger de siste fire årene.

LES OGSÅ: Politiet innrømmer behov for vekterhjelp

Snur neste år

- Noe av dette skyldes også at mange politifolk har blitt tatt i bruk for å undervise de mange studentene på Politihøyskolen. Samtidig har det vært over 700 politistudenter ute på gatene i uniform, så mange opplever ikke denne nedgangen, sier Humlegård til NTB.

Målt mot veksten i folketallet har antallet politifolk faktisk gått noe ned de siste årene. Humlegård sier imidlertid at den negative trenden vil snu fra neste år.

- Da vil vi komme til punktet hvor satsingen på mange nye politistudenter vil begynne å vise seg, sier han.

LES OGSÅ: Ernas krav til politiet: Må jobbe når det trengs

Endringsvilje

Under det timelange innlegget han holdt for de tillitsvalgte, kom Humlegård også inn på at politiet står overfor flere store endringsprosesser i årene som kommer.

Ikke minst når det gjelder å møte kritikken for manglene som ble avdekket etter 22. juli.

Det er blitt utarbeidet en liste med over 200 punkter for forbedring i kjølvannet av terrorangrepet.

Flere punkter handler om uhåndgripelige utfordringer knyttet til kulturen og evnen til besluttsomhet blant de ansatte i etaten.

- Jeg opplever at det er betydelig endringsvilje blant folk, det merker jeg ikke minst her i denne forsamlingen, sier Humlegård.

LES OGSÅ: Krever 650 millioner mer til politiet

Lettere våpentilgang

Den fungerende politidirektøren sa det må finnes balanse mellom trening, beredskap og etterforskning.

Han trakk også fram at det i dag er ulik praksis for våpenlagring i politibilene i de ulike politidistriktene.

Dette er problematisk, og Humlegård vil ha lik praksis over hele landet.

- Min bekymring er de grisgrendte strøk, hvor det er langt til hjelp og det er de to første tjenestemennene på stedet som er beredskapsressursen. Vi må ha en grundig diskusjon om hvilken verktøykasse de skal ha med seg, sa Humlegård.

Han tok derimot ikke opp vedtaket om generell væpning av hele politikorpset som landsmøtet vedtok torsdag.

LES OGSÅ: Politiet sier ja til å bære våpen

Populær

Den tidligere sjefen for Kripos og Utrykningspolitiet var tydelig blant tilhengere da han møtte de tillitsvalgte.

På vegne av landsmøtet ble han oppfordret av forbundsleder Arne Johannessen om å søke den utlyste stillingen som politidirektør.

Humlegård ble beordret inn som politidirektør i hui og hast da Øystein Mæland trakk seg etter at 22. juli-kommisjonens rapport ble lagt fram i august.

- Vi er glad for at vi for første gang har en politidirektør med politifaglig bakgrunn, med politiutdanning. Vi vil oppfordre deg til å søke stillingen som nå er utlyst, sa Johannessen til applaus fra salen.

Humlegård er ikke minst populær for sin klare holdning til den treårige politiutdannelsen. Den siste tiden er utdanningen satt under press på flere områder.

- Hvorfor skal man ikke ha en treårig utdannelse til politi når man må ha det for å jobbe i barnehage. Vi kan sikkert se på hvordan de utdannede politifolkene blir brukt, men i et komplekst samfunn som i dag mener jeg det er helt riktig, utdyper Humlegård til NTB.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder