PSYKIATRISK SIKKERHETSAVDELING: Her på Dikemark i Oslo ligger en av Norges tre regionale sikkerhetsavdelinger. Det er til et slikt sted det kan bli aktuelt å legge inn Anders Behring Breivik, som de sakkyndige har konkludert med at er strafferettslig utilregnelig. Foto: MATTIS SANDBLAD

Slik ville Breivik blitt sikret i Sverige og Danmark

(VG Nett) Danmarks svar på Dikemark hvor Breivik kan legges inn beskrives som sikrere enn et fengsel.

  • Ole N. Olsen
  • Sissel Kruse Larsen

Artikkelen er over åtte år gammel

Dette er en av forskjellene på hvordan Anders Behring Brevik ville blitt håndtert i de tre landene Norge, Sverige og Danmark dersom rettspsykiaternes diagnose hvor han er erklært utilregnelig blir stående. I Sverige ville han også stått ansvarlig for sine handlinger uavhengig av diagnose.

VGTV: Slik er sikkerhetsavdelingen på Dikemark psykiatriske sykehus

Henrik Belfrage, professor og forskningssjef ved Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall som er en av Sveriges største klinikker forteller at det i Sverige ikke finnes noen tilregnelighetslære.

- I Sverige dømmes alle uavhengig av diagnose og anses som ansvarlige for sine forbrytelser. Breivik ville nok blitt dømt til rettspsykiatrisk behandling, sier han.

Les også: - Breivik lider av paranoid schizofreni

Belfrage forteller at det er domstolen som avgjør om man kan skrives ut, og at den dømte kan få saken sin prøvet hver 6. måned.

FORSKER: Henrik Belfrage. Foto: Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall


Da er det to ting som avgjør om pasienten kan skrives ut:

* Den psykiske helsen

* Bedømming av risikoen

- Brevik ville nok aldri ha sluppet ut, til det er risikoen for høy, sier han.

Forundret

Han forteller at han og hans kolleger er forundret over diagnosen paranoid schizofren.

- Jeg har aldri møtt en person med den diagnosen som har vært så sammensatt som Breivik fremstår, så jeg kan vanskelig se for meg at diagnosen stemmer, sier Belfrage.

Sikkerheten ved klinikken i Sundsvall er i varierende grad høy, og pasientene sikres i ulik grad.

Les også: Rettspsykiaterne havnet på Breiviks dødsliste

- Den høyeste sikkerheten er i prinsippet som i et fengsel, forteller han.

Om de innlagte pasientene motsetter seg medisinering kan tvangsmidler tas i bruk, ved at man binder fast armer og bein.

(Saken fortsetter under bildet)

SVERIGE: Her kunne Breivik ha sonet om han skulle bli dømt i Sverige. Foto: Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall


- Også om pasienten forsøker å skade seg selv kan det være aktuelt, sier han.

Ved diagnosen schizofreni er det alltid en form for medisinering av de innlagte pasientene.

Psykologsamtaler

Om man i Sverige blir dømt til rettspsykiatrisk behandling er ofte perioden man er frihetsberøvet lenger enn ved fengselsstraff.

- Han ville nok vært innlagt tre ganger så lang tid som han ville ha sonet i et fengsel, tror Belfrage.

Les også: Halvparten kritisk til psykisk helsevern for Breivik

Det har vært flere rømninger fra klinikken i Sundsvall, men da av pasienter som har hatt permisjoner og perioder med fri.

- Det er mindre enn en halv prosent som har rømt. Men at en person som har vært sikret har brutt seg ut av bygningen og rømt kan jeg ikke huske, sier han.

Behandlingen ved klinikken avhenger av diagnosen pasientene har.

- Behøver han medisin for å dempe psykotiske symptomer ville han fått det. Pasientene får psykologsamtaler og vi driver sosioterapeutisk virksomhet. Om Breivik hadde ønsket å studere ville han ha kunnet gjøre det, samt delta på ulike gruppeaktiviteter, sier han.

Høyt sikkerhetsnivå

I Norge kan en som står tiltalt for en kriminell handling dømmes til fengsel, forvaring og tvunget psykisk helsevern.

- Alle disse tre innebærer en form for frihetsberøvelse, forklarer rettspsykolog og forsker Pål Grøndahl.

(Saken fortsetter under bildet)

ILA: Anders Behring Breivik sitter for tiden på Ila landsfengsel i Bærum kommune. Foto: HENNING CARR EKROLL

Ved tvunget psykisk helsevern er pasienten underlagt alle regler som beskrives i Lov om psykisk helsevern, med de rettigheter og tvangsmidlene som beskrives i denne.

- Er du i tillegg ansett som farlig, så vil psykisk helsevern også ha et høyt sikkerhetsnivå knyttet til den enkelte, sier han.

Han understreker at det er forskjell på hvilket sikkerhetsnivå pasienter som dømmes til tvunget psykisk helsevern trenger.

Les også: Breiviks mor: - Man tror ikke at sånt kan skje

- De som lider av de tyngste lidelsene, og med det er en fare for samfunnets sikkerhet, har hovedsakelig vært innlagt ved de regionale sikkerhetsavdelingene ved Brøset i Trondheim, Sandviken i Bergen og på Dikemark i Oslo, forteller han.

- Dørene ikke låst

Til forskjell fra i et fengsel er ikke dørene til rommene låst, men ifølge Grøndahl vil det alltid være personale tilstede til alle døgnets tider. Med mindre pasientene er ved en skjermet avdeling, vil de kunne bevege seg fritt på selve avdelingen.

- Men noen er ansett for å være i høyrisikosonen for akutt vold, og de skjermer man på spesielle avdelinger. Når jeg jobbet på Dikemark i Oslo så var det til og med gitter foran vinduene på enkelte rom og avdelinger, sier Grøndahl.

Ifølge rettspsykologen blir personer som dømmes til tvunget psykisk helsevern i Norge, innlagt ved institusjoner som også brukes av andre psykiatriske pasienter.

- Vi har ikke egne spesialklinikker for den rettspsykiatriske populasjonen, sier han.

Les også: - Breivik skal ut av fengsel snarest mulig

Mens i Danmark og Sverige er situasjonen en annen. I Danmark er det den siste tiden bygget flere rettspsykiatriske klinikker.

Sikringsavdeling

Der kan personer dømmes til ambulant psykiatrisk behandling, det vil si at vedkommende regelmessig må til samtaler hos en psykiater eller psykolog. Det neste skrittet er å dømme personen til innleggelse, hvor lengden styres av en overlege.

(Saken fortsetter under bildet)

DANMARK: Her kunne Breivik ha sonet om han skulle bli dømt i Danmark. Foto: Retspsykiatrisk Klinik i København


I tilfeller hvor en person blir regnet for å være farlig, kan vedkommende dømmes til innbringelse, eller plassering ved en psykiatrisk klinikk. Personen blir da innlagt uten mulighet for utskrivelse før dommen eventuelt er endret.

- Dessuten har vi en særlig mulighet for innesperring i Danmark, ved en sikringsavdeling. Det er en særlig avdeling for de farligste pasientene i landet, forteller ledende overlege Dorte Sestoft ved Retspsykiatrisk Klinik i København.

Det finnes én slik institusjon i Danmark, som har 30 plasser fordelt på tre avdelinger. Sestoft anslår at gjennomsnittstiden pasienter er på en slik avdeling er mellom fem og syv år.

TERRORSIKTET: Anders Behring Breivik. Foto: HARALD NYGÅRD


Men det betyr ikke at pasientene slipper ut så snart deres dom er endret.

- Det er personer som har sittet der opp i 20 år vil jeg tro. Blir sikringsdommen endret, så går det med veldig små skritt tilbake til samfunnet, forteller hun.

- Sikrere enn et fengsel

Sikringsavdelingene ligger bak høye murer, og et stort antall ansatte passer på Danmarks desidert farligste psykiatriske pasienter. Alle biler som skal inn og ut må gjennom en sluse før de kan kjøre inn på området. De innlagte kan også låses inne på rommene sine, og i noen tilfeller spennes fast til sengen.

Les også: Slik er sikkerhetsavdelingen på Dikemark

De ansatte har også mulighet til å bruke såkalt fiksering, som innebærer at bruk av armer og ben begrenses med reimer mens pasienten likevel kan bevege seg rundt.

- Men man kan ikke løpe og ikke slå rundt seg, forteller hun.

I Norge er det mulig å gå nesten frem til bygningen som huser sikkerhetsavdelingen på Dikemark. Det er hit mange mener det er naturlig at Anders Behring Breivik blir flyttet til, dersom han dømmes til tvunget psykisk helsevern.

(Saken fortsetter under bildet)

RAPPORTEN: Rettpsykiater Torgeir Husby overleverte sakkyndigrapporten om Anders Behring Breivik til tingrettsdommer Nina Opsahl i Oslo tingrett tirsdag. Foto: FRODE HANSEN


- Inntil nå er det aldri noen som har rømt fra vår sikkerhetsavdeling. Jeg vil si at det er sikrere enn i et fengsel. Mange av de som befinner seg på sikring hos oss, ville i mange andre europeiske land sittet i fengsel, sier Sestoft.

I likhet med i Norge, kan en person bli erklært strafferettslig utilregnelig i Danmark, selv om vedkommende blir dømt for en forbrytelse.

- Derfor kan man være straffefri selv om man er skyldig. Men da må samfunnet finne på noe annet for å hindre ytterligere kriminalitet, sier hun.

- Hadde havnet på sikring

Hun understreker at selv om det har kommet flere rettspsykiatriske avdelinger for pasienter som er dømt til behandling, kan slike pasienter også bli plassert ved allmennpsykiatriske klinikker.

Les også: - Breivik ikke lenger skuffet over rapporten

- Og i virkeligheten kan alminnelige pasienter, som det er vanskelig å håndtere, være på en rettspsykiatrisk avdeling. Det er avhengig av pasientens behandlingsbehov, sier Sestoft.

Hun tror imidlertid at et tilfelle som Anders Behring Breivik ville havnet på sikringsavdeling i Danmark.

- Det tror jeg med 99 prosent sikkerhet, at han ville blitt dømt til innbringelse med sikring, sier Sestoft.

Mer om

  1. Anders Behring Breivik

Flere artikler

  1. Slik er sikkerhetsavdelingen på Dikemark

  2. Brann på Dikemark sykehus

  3. Psykiatrien får stenge dørene om natten

  4. Rettspsykiaterne mener Breivik er utilregnelig

  5. Klare til å ta imot Breivik

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder