VIL JOBBE FOR PRISFRYS: Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) la frem Oslobyrådets budsjettforslag onsdag. Her er hun fotografert ved en blomsterkasse i området som tidligere var parkeringsplass ved rådhuset. Foto: Frode Hansen VG

Oslo-budsjettet: MDG får ikke til billigere billetter på buss og bane

På riksplan vil MDG kutte prisene på buss, tog og bane med 20 prosent. Men selv med 46 millioner til å fryse billettprisene i Oslo-budsjettet, er byrådspartiene MDG, Ap og SV avhengig av Akershus for å hindre prisøkning.

Artikkelen er over to år gammel

Årsaken er at MDGs egen miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, og andre Oslo-politikere i 2016 avtalte med sine kolleger i nabofylket Akershus å skru opp kollektivprisene.

Nå forsøker Berg og Oslobyrådet å justere på dette, viser Oslobudsjettet.

Les også: Satset stort på sykkel i fjor

– Oslopakke 3-avtalen legger opp til økning i Ruters billettpriser. Byrådet vil sikre konkurransedyktig kollektivtransport og vil jobbe for å få til en avtale med Akershus fylkeskommune for å unngå en prisøkning, skriver byrådet i Oslobudsjettet som blir lagt frem onsdag.

Få med deg: Byttet ut 300 p-plasser med blomster

Det settes av 46 millioner kroner i 2018 og 95 milioner kroner i 2019 for å legge til rette for dette, viser dokumentets klimabudsjett. Målsettingen er en reduksjon i utslipp fra 1,226 millioner tonn CO2 i 2015 til 1,054 millioner tonn i løpet av 2018.

– Flere kollektiv- enn bilreisende

Oslobyrådet viser til at 2016 var det første året med flere kollektivreiser enn bilreiser i Oslo, hvorav Ruter hadde en trafikkvekst på 4,9 prosent.

Men i den omfattende Oslopakke 3-avtalen som i realiteten er et gedigent spleiselag for å finansiere store kollektivsatstinger og ny E18 mellom Oslo og Asker, er det en forutsening at både kollektivpriser og spesielt bomprisene skal øke i årene fremover.

Få med deg: Frp vil legge ned Oslotrikken

I klimabudsjettet for 2019 kommer Oslobyrådet og MDGs samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg med følgende formulering om viktige satsinger i 2018:

– Sikre at kollektivtrafikken har billettpriser som er konkurransedyktige mot privatbilen.

Overfor VG etter budsjettpresentasjonen onsdag, utdyper Berg:

– Vi legger inn totalt 141 millioner i budsjettet for å holde kollektiv-prisene nede. Nå håper vi virkelig Akershus-politikerne følger opp og tar sin andel, eller 40 prosent av det som skal til for å holde kollektivprisene nede, sier Lan Marie Nguyen Berg til VG. Summen hun oppgir er en satsing over to år.

– Burde du ikke ha gått i dialog med Akershus i forkant av budsjett-fremleggelsen for å få til en løsning?

– Vi har lagt frem for Akershus det vi ønsker å gjøre, og vi håper å få dem med. For vi ser at det å øke bomprisene og kollektivprisene samtidig, det er ikke riktig. Det må være billigere å kjøpe billetter i kollektivtrafikken enn å kjøre bil, sier hun.

Frykter flukt fra Oslopakken

Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus mener imidlertid at Oslo-byrådet nå må stå stødig på avtalen om at også kollektivtakstene må opp.

Les gjerne: Regjeringen avviste Oslos E18-klage

Hun minner om at det er en forutsetning i Oslopakke 3-avtalen at også de kollektivreisende skal ta sin del av regningen for ny T-banetunnel i Oslo, ny Fornebubane og de andre store tiltakene i pakken.

– Som felles eiere av Ruter, så må Oslo og Akershus være enige om takstnivået. Som avtalepartnere i Oslopakke 3, har vi skrevet under på en avtale som gir føringer om taktstnivået i årene fremover. Vi er blitt enige om hvordan disse økonomiske byrdene skal fordeles for å finansiere en stor utbygging av kollektivtrafikk. Hvis Oslo vil gå bort fra avtalen om en økning av kollektivsatsene, da går de jo bort fra Oslopakke 3-avtalen. Det betyr i så fall at vi i Akershus ikke vil være forpliktet til å øke satsene i bomringen som forutsatt i avtalen heller, sier Anette Solli til VG.

– Kapasitet viktigere enn pris

– Mange synes det er for dyrt å ta trikk, buss og bane i Oslo og Akershus. Bør ikke prisene ned for å få flere brukere?

– Det viktigste er at kollektivtilbudet blir bygget ut til å bli enda bedre. Vi trenger pengene for å gjøre disse store investeringene, for eksempel ny sentrumstunnel i Oslo, som er et kjempeprosjekt, svarer Solli.

Andreas Halse (Ap), som forhandlet Oslopakke 3-avtalen på vegne av Oslo kommune sammen med samferdselsbyråd Berg, understreker at Oslos politikere nå må sette seg ned sammen med Akershus-folkevalgte for å finne en løsning.

– Jeg håper at når vi viser at vi finner pengene i budsjettet, så håper jeg Høyre snur og blir med oss på å holde prisene på buss og bane nede. Det forenkler det hele veldig hvis Akershus blir med på dette, sier Halse til VG.

– Blir ikke det å bryte opp en skjør Oslopakke 3-avtale som skal finansiere kollektivtiltak?

– Det skjer endringer løpende i denne avtalen. Når vi nå har funnet penger og har muligheten - da bør vi holde billettprisene på dagens nivå, svarer Halse.

Han vil ved neste anledning ta opp temaet med Akershus.

Økningen i billettprisen for kollektivreisende i Oslo og Akershus, som sammen eier Ruter, kan i verste fall bli opp mot 20 prosent på noen billettyper hvis ikke også Akershus bevilger pengene til prisfrys, ifølge Aftenposten.

• Av andre nyheter på samferdselsområdet, så skal passasjerveksten økes med fem prosent i 2018.

• Det skal innfases utslippsfri kollektivtransport med buss og ferje.

• Det skal videreføres en sterk satsing på utbygging av sykkelveier og trappe opp og utvides en såkalt høystandard drift av sykkelveinettet.

• Det blir økt utbygging av ladepunkter for elbil, i form av hurtigladere, semihurtigladere, gateladere, samt støtte til etablering av ladeinfrastruktur i borettslag.

• Satsingen på bilfritt byliv skal videreføres med 39 millioner kroner i 2018.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder