VIL JOBBE FOR PRISFRYS: Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) la frem Oslobyrådets budsjettforslag onsdag. Her er hun fotografert ved en blomsterkasse i området som tidligere var parkeringsplass ved  rådhuset.
VIL JOBBE FOR PRISFRYS: Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) la frem Oslobyrådets budsjettforslag onsdag. Her er hun fotografert ved en blomsterkasse i området som tidligere var parkeringsplass ved rådhuset. Foto: Frode Hansen VG

Oslo-budsjettet: MDG får ikke til billigere billetter på buss og bane

INNENRIKS

På riksplan vil MDG kutte prisene på buss, tog og bane med 20 prosent. Men selv med 46 millioner til å fryse billettprisene i Oslo-budsjettet, er byrådspartiene MDG, Ap og SV avhengig av Akershus for å hindre prisøkning.

Publisert: Oppdatert: 27.09.17 15:29

Årsaken er at MDGs egen miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, og andre Oslo-politikere i 2016 avtalte med sine kolleger i nabofylket Akershus å skru opp kollektivprisene.

Nå forsøker Berg og Oslobyrådet å justere på dette, viser Oslobudsjettet.

Les også: Satset stort på sykkel i fjor

– Oslopakke 3-avtalen legger opp til økning i Ruters billettpriser. Byrådet vil sikre konkurransedyktig kollektivtransport og vil jobbe for å få til en avtale med Akershus fylkeskommune for å unngå en prisøkning, skriver byrådet i Oslobudsjettet som blir lagt frem onsdag.

Få med deg: Byttet ut 300 p-plasser med blomster

Det settes av 46 millioner kroner i 2018 og 95 milioner kroner i 2019 for å legge til rette for dette, viser dokumentets klimabudsjett. Målsettingen er en reduksjon i utslipp fra 1,226 millioner tonn CO2 i 2015 til 1,054 millioner tonn i løpet av 2018.

– Flere kollektiv- enn bilreisende

Oslobyrådet viser til at 2016 var det første året med flere kollektivreiser enn bilreiser i Oslo, hvorav Ruter hadde en trafikkvekst på 4,9 prosent.

Men i den omfattende Oslopakke 3-avtalen som i realiteten er et gedigent spleiselag for å finansiere store kollektivsatstinger og ny E18 mellom Oslo og Asker, er det en forutsening at både kollektivpriser og spesielt bomprisene skal øke i årene fremover.

Få med deg: Frp vil legge ned Oslotrikken

I klimabudsjettet for 2019 kommer Oslobyrådet og MDGs samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg med følgende formulering om viktige satsinger i 2018:

– Sikre at kollektivtrafikken har billettpriser som er konkurransedyktige mot privatbilen.

Overfor VG etter budsjettpresentasjonen onsdag, utdyper Berg:

– Vi legger inn totalt 141 millioner i budsjettet for å holde kollektiv-prisene nede. Nå håper vi virkelig Akershus-politikerne følger opp og tar sin andel, eller 40 prosent av det som skal til for å holde kollektivprisene nede, sier Lan Marie Nguyen Berg til VG. Summen hun oppgir er en satsing over to år.

– Burde du ikke ha gått i dialog med Akershus i forkant av budsjett-fremleggelsen for å få til en løsning?

– Vi har lagt frem for Akershus det vi ønsker å gjøre, og vi håper å få dem med. For vi ser at det å øke bomprisene og kollektivprisene samtidig, det er ikke riktig. Det må være billigere å kjøpe billetter i kollektivtrafikken enn å kjøre bil, sier hun.

Frykter flukt fra Oslopakken

Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus mener imidlertid at Oslo-byrådet nå må stå stødig på avtalen om at også kollektivtakstene må opp.

Les gjerne: Regjeringen avviste Oslos E18-klage

Hun minner om at det er en forutsetning i Oslopakke 3-avtalen at også de kollektivreisende skal ta sin del av regningen for ny T-banetunnel i Oslo, ny Fornebubane og de andre store tiltakene i pakken.

– Som felles eiere av Ruter, så må Oslo og Akershus være enige om takstnivået. Som avtalepartnere i Oslopakke 3, har vi skrevet under på en avtale som gir føringer om taktstnivået i årene fremover. Vi er blitt enige om hvordan disse økonomiske byrdene skal fordeles for å finansiere en stor utbygging av kollektivtrafikk. Hvis Oslo vil gå bort fra avtalen om en økning av kollektivsatsene, da går de jo bort fra Oslopakke 3-avtalen. Det betyr i så fall at vi i Akershus ikke vil være forpliktet til å øke satsene i bomringen som forutsatt i avtalen heller, sier Anette Solli til VG.

– Kapasitet viktigere enn pris

– Mange synes det er for dyrt å ta trikk, buss og bane i Oslo og Akershus. Bør ikke prisene ned for å få flere brukere?

– Det viktigste er at kollektivtilbudet blir bygget ut til å bli enda bedre. Vi trenger pengene for å gjøre disse store investeringene, for eksempel ny sentrumstunnel i Oslo, som er et kjempeprosjekt, svarer Solli.

Andreas Halse (Ap), som forhandlet Oslopakke 3-avtalen på vegne av Oslo kommune sammen med samferdselsbyråd Berg, understreker at Oslos politikere nå må sette seg ned sammen med Akershus-folkevalgte for å finne en løsning.

– Jeg håper at når vi viser at vi finner pengene i budsjettet, så håper jeg Høyre snur og blir med oss på å holde prisene på buss og bane nede. Det forenkler det hele veldig hvis Akershus blir med på dette, sier Halse til VG.

– Blir ikke det å bryte opp en skjør Oslopakke 3-avtale som skal finansiere kollektivtiltak?

– Det skjer endringer løpende i denne avtalen. Når vi nå har funnet penger og har muligheten - da bør vi holde billettprisene på dagens nivå, svarer Halse.

Han vil ved neste anledning ta opp temaet med Akershus.

Økningen i billettprisen for kollektivreisende i Oslo og Akershus, som sammen eier Ruter, kan i verste fall bli opp mot 20 prosent på noen billettyper hvis ikke også Akershus bevilger pengene til prisfrys, ifølge Aftenposten.

• Av andre nyheter på samferdselsområdet, så skal passasjerveksten økes med fem prosent i 2018.

• Det skal innfases utslippsfri kollektivtransport med buss og ferje.

• Det skal videreføres en sterk satsing på utbygging av sykkelveier og trappe opp og utvides en såkalt høystandard drift av sykkelveinettet.

• Det blir økt utbygging av ladepunkter for elbil, i form av hurtigladere, semihurtigladere, gateladere, samt støtte til etablering av ladeinfrastruktur i borettslag.

• Satsingen på bilfritt byliv skal videreføres med 39 millioner kroner i 2018.

Her kan du lese mer om