OPTIMIST SOM STILLER KRAV: Statsminister Erna Solberg er sikker på at det er mulig å endre Norge. I dette intervjuet forteller hun også om hva hun gjør for å finne noen som kan overta etter henne. Foto: Tore Kristiansen

Landsmøte i Høyre: Slik vil Solberg endre Norge

Statsminister Erna Solberg (H) ber deg være med på å endre Norge. Hun varsler at det blir tøffere å gå på trygd og at de fleste står foran store endringer på jobben.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Norge har en gyllen sjanse. Nå som økonomien peker oppover og ledigheten går ned, må folk gripe sjansen til å komme inn i arbeidsmarkedet. Under forrige høykonjunktur ble jobbveksten gitt til EØS-borgere. Vår løsning er inkluderingsdugnad og integreringsløft, som skal få flere i jobb, sier statsministeren.

– Alle kommer til å bli påvirket

Solberg sier hun vil forandre Norge. Både for å bli gjenvalgt og for å sikre at også Norges unge skal få kunne leve i et trygt velferdssamfunn.

Det skal skje ved å tilpasse Norge til et liv etter oljen: Flere må over fra trygd til jobb. Norge skal bli digitalt. Og så satser hennes Høyre for første gang på å bli et miljøparti.

– Vi står i et skifte i økonomien nå. Oljeinntektene kommer til å være høye, men aktiviteten i oljesektoren kommer til å gå nedover. Vi skal omstille norsk økonomi til å bli grønnere. Vi må vinne på nye områder: Digitalisering skal bidra til at vi vinner, sier hun:

– Alle kommer til å bli påvirket av det. Noen vil bare bli påvirket av at jobbene bare kan gjøres på en annen måte. Andre kommer til å oppleve at den jobben de gjør vil det bli behov for færre av, men jobbene kommer også til å bli veldig mye mer digitalisert.

les også

Nei til nachspiel på Høyres landsmøte

– Bestemor skal få en robot?

– Ja, det kan hende bestemor får en robot hun kan snakke med, men da må det også finnes en sykepleier som rykker ut når bestemor trenger det.

Varsler færre sjåfører

JOBBUTFORDRING: Statsminister Erna Solberg (H) tar imot VG på sitt kontor ved Akershus Festning. Hun sier mange jobber vil forsvinne. Foto: Tore Kristiansen

Hun varsler en omlegging hvor de eldre skal være sikret hjelp, når det er behov, og i mindre grad som i dag, hvor noen kommer innom fire ganger i døgnet for å sjekke om bestemor trenger noe.

– Men i det øyeblikk bestemor trenger det, skal det være en person som kommer. Da kan du bo hjemme lengst mulig.

– Har vi nok hender i helse- og eldreomsorgen, eller trenger vi flere innvandrere?

– Det vil ikke jeg sette to streker under akkurat nå. For vi vet ikke hvor sterkt den teknologiseringen som skjer i andre sektorer, vil frigjøre arbeidskraft. For eksempel for unge menn, som ikke har så mye utdanning, så er utfordringen at en del av de tradisjonelle jobbene forsvinner:

– For eksempel sjåfører. Det kan være at om 30 år har du selvkjørende kjøretøy. Da kan det være én mann som sitter på en sentral og styrer 50 biler, i stedet for 50 sjåfører. Og du kan kjøre en bil 24 timer, i stedet for hviletidsbestemmelser.

les også

Tror Høyre snur og tillater eggdonasjon

Vi sitter på hennes kontor ved Akershus festning, som har vært statsministerens kontor siden 22. juli 2011.

– Strengere krav

Hun varsler at både innvandrere og NAV-ere i fremtiden vil bli stilt strengere krav til.

– En ny undersøkelse viser at hvert fjerde innvandrerbarn bor i en varig lavinntektsfamilie: Vi har ikke et godt nok integreringssystem. Andregenerasjons innvandrere klarer seg ganske bra, men ikke de som akkurat har kommet. Vi har en yrkesandel på 47 prosent på asylsøkere og kvoteflyktninger. Vi er nødt til å løfte kvaliteten på integrering framover. Hvis ikke får vi varig flere fattige.

– Dere vil stille strengere krav?

– Ja. Strengere krav til dem som kommer, strengere krav til kommunene som gjennomfører integreringsopplegget. Vi må også stille strengere krav i arbeidsmarkedspolitikken. Vi ser nå gode resultater av aktivitetsplikten i sosialhjelpen, sier hun.

les også

Ny meningsmåling: Ap kan miste makten i flere byer

I dag er det sosialhjelpsmottakere under 30 år som har aktivitetsplikt. Solberg varsler at den vil bli utvidet til også å treffe folk utover i 30-årene.

– Ja. Jeg er opptatt av at vi ikke skal gi opp folk. De skal få en ny sjanse. Selv om folk har hatt psykiske problemer i ungdommen, så skal de ikke avskrives fra arbeidslivet. Arbeid er så mye viktigere enn bare å tjene penger.

– Du må ha trykk!

– Hva er essensen av det kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner skal gjøre på integrering?

– Han skal lage et system som gjør at flere kommer raskere ut i jobb og kan klare seg selv.

– Hvordan skal det skje?

– Vi mener at det dreier seg om kvaliteten i introduksjonsordningene og kvaliteten i norskopplæringen. Det går for sakte med integreringen når folk kommer hit. Idag er introduksjonskurset på to år, jeg mener at langt flere burde vært i jobb etter ett år.

– Hvorfor er det blitt slik?

– Det er det farlige med at du lager lover, regler og systemer. Det plasseres ansvar, og så mister det politisk oppmerksomhet. Alt blir for avhengig av at du har en god kommunal leder, som er dyktig og kreativ, sier hun og viser til Fjell og Asker.

les også

På bar med Erna, Siv og Trine: Om kjemi, tårer og tøffe kamper

Pluss content

– De hadde 67 og 79 prosent som kommer ut i jobb eller i videre skolegang, etter introduksjonsordningen etter ett år, i 2016. Du må ha trykk! sier hun til landets kommunepolitikere.

– Det går ikke an

Hun er opptatt av det er håp for mange av dem som har falt ut av arbeidsmarkedet.

– Jo flere nederlag du får i forsøket på å komme ut i arbeid, desto mer bortforklarer du. Det er helt menneskelig: Enten tar du det veldig innover deg selv og får psykiske problemer, eller så mener du at du blir diskriminert - eller så mener du at det er alle andre sin skyld. Dette er helt menneskelig, sånn har vi det alle når vi opplever nederlag på nederlag. Du fratar folk selvtillit.

Hun ber dem ikke gi opp.

– Jeg har møtt noen damer som har vært hjemme i ni år før de er kommet ut i jobb. De har ikke vært spesielt gode i norsk, hverken til å lese eller skrive. Men som har strålt etter 4-5 måneder. For første gang opplever de selvrespekten det er å hente en lønn, klare seg; de får et fornyet bilde på seg selv.

– Vi snakker om en kostnad på rundt ni millioner kroner per unge uføre som forblir uføre. Kan dette fortsette?

les også

Erna Solberg om Listhaug-bråket: – Jeg kunne vært tidligere ute med unnskyldning

– Det går ikke an at vi har det sånn, og vi gjør for mange uføre i vårt samfunn fordi vi er for dårlige til å hjelpe dem tilbake. Vi avskriver mennesker som har psykiske problemer i ungdommen. Det er utrolig mye helse i arbeid. Mitt viktigste mantra er at arbeid er så utrolig mye mer enn lønn. I vårt samfunn er det status, det er venner, det er opplevelsen av å bidra.

Lover lavere skatt

Hun konkluderer knallhardt om dagens system:

– Vi bruker mye penger på arbeidsmarkedstiltak, og så får vi altfor dårlige resultater av det. Vi må bli flinkere til å slutte med ting som ikke gir oss nok effekt.

VIL HA FLERE I JOBB: Statsminister Erna Solberg sier det er for mange som blir ufør i Norge. Foto: Tore Kristiansen

Når hun fredag ettermiddag holder sin landsmøtetale, er det tre områder hun vil at partiet skal prioritere: Digitalisering, arbeid- og inkludering og miljø.

– Dette er første gang dere sier at dere skal prioritere klima så høyt. Hvorfor?

– Fordi vi mener at konkurransekraften til norsk næringsliv også ligger i gode klimaløsninger. Norge er et høykostland. Vi kommer til å være et høykostland. Derfor må vi være smartest.

– Hva betyr dette for oljeutvinningen?

– I utgangspunktet betyr det ikke noe for tempoet på oljeutvinningen, det går gradvis nedover i årene fremover. Men sysselsettingskraften fra oljesektoren kommer til å bli mindre, fordi det blir færre store utbygginger. Inntektene til staten kommer til å være høye en god stund fremover. I 10-15 år har vi hentet all veksten vår fra høye oljepriser.

– Kommer du til å støtte forslaget om å øke engangsavgiften for bensin- og dieselbiler?

les også

Eiendomsskatten doblet siden 2013: – Tallenes tale er trist

– Jeg mener at vi i fremtiden må ha inntekter fra bilparken. Siden 2013 er inntektene fra bilavgiftene redusert med ni milliarder kroner. Derfor er jeg for å gjøre noen ting på bilavgifter som faktisk gir oss mer inntekter. Om det da er engangsavgiften eller bensinavgiften, er ikke så viktig.

– Men betyr ikke det å skyfle velgere over til Frp?

– Jeg tror vi må vise sammenhengen i at vi faktisk har redusert betydelige mengder av penger som kommer inn. I dag er det ni milliarder på grunn av bilavgiftene. Delvis er dette på grunn av økt salg av elbiler. På et tidspunkt skal jo også elbilene fases inn med litt mer, vi har bare skjøvet på det tidspunktet.

– Skal skatter og avgifter ned?

– Ja, jeg mener fortsatt at vi skal ha lavere skatter og avgifter i Norge, fordi jeg mener det er viktig for å få arbeidstilbudet opp. Vi har gjort ganske mye på grunderskatt, vi har fortsatt konkurransemessige utfordringer på selskaps- og formuesskatt. Men alt dette kommer til å bli tilpasset hva vi trenger av andre ting.

Arvtakere

Erna Solberg vil gå over i historien som den lengstsittende Høyre-lederen, nå i 14 år, og med ambisjoner om å vinne stortingsvalget i 2021.

Men hun har lagt en strategi for å få opp unge politikere i posisjoner, for å få opp kandidater som kan ta over for henne:

Utviklingsminister Nikolai Astrup (39), næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (39) og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (40) er nå alle på plass i regjeringen, og flere andre unge har fått ledende posisjoner på Stortinget og sentrale utvalg.

– Jeg har vært opptatt av at det skal finnes folk etter meg, og gi folk en sjanse. Det tror jeg er viktig: Det må finnes noen å velge iblant. Ofte oppstår det et vakuum når en leder som har sittet lenge går av, ikke minst hvis lederen har vært statsministeren. Det holder ikke med en person, fordi det behøver ikke gå bra med den ene personen; du bør ha flere som står klare, sier Høyre-dronningen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder