TRENGER FÆRRE: Regjeringen mener Norge vil trenge færre nyutdannede politifolk i fremtiden og vil derfor redusere opptaket på Politihøgskolen. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Regjeringen vil utdanne færre politifolk – varsler kutt

Allerede i år skal opptaket på Politihøgskolen kuttes, mener regjeringen. Politiets Fellsforbund svarer med en kraftig advarsel.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen nå at vil redusere antall plasser på bachelorprogrammet på Politihøgskolen i allerede nå i 2018. Fra 720 til 550.

Regjeringen har satt som mål å ha to politifolk per 1000 innbyggere innen 2020. De mener at de er så godt på vei mot det målet at antallet nye politifolk kan kuttes.

Det selv om mange politidistrikt fortsatt ligger langt unna målet og Politiets Fellesforbund har advart om altfor få ansettelser i distriktene.
– Siden utdannelsen er treårig, må vi i 2018 ta stilling til behovet etaten har for nyutdannede i 2021. Vi ønsker ikke å utdanne flere enn vi har behov for, skriver justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) i pressemeldingen.

VG laget i mars denne oversikten, hvor du kan se bemanningen i ditt distrikt:

Nå er landsgjennomsnittet på 1,91, ifølge tall fra 31. desember 2017.

Men målet om at det skal være to politifolk per 1000 innbyggere gjelder bare totalt, ikke for hvert enkelt distrikt.

les også

Store forskjeller i Politi-Norge: Slik er distriktene bemannet

Gjelder ikke for alle politidistriktene

Altså skal utdanningen kuttes selv om mange av politidistriktene ligger -og i fremtiden vil ligge – under målet.

I oversikten over har Innlandet og Vest politidistrikt 1,47 politifolk per 1000 innbygger, mens Møre og Romsdal og Agder har 1,5.

– Dette er helt feil vei å gå, sier leder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad til VG.

Han påpeker at han er «sterkt kritisk» til det som nå skjer - og kommer med en advarsel:

– Vi har som fagforening akseptert betydelige unntak fra arbeidsmiljølovens hviletidsbestemmelser for å kunne levere tilfredstillende tjenester til befolkningen. Det er ingen selvfølge at vi er villige til å innvilge unntak videre om ikke regjeringen er villig til å utdanne tilstrekkelig med polititjenestemenn, sier Bolstad.

Han mener målet om to politifolk per 1000 innbyggere bør gjelde for alle politidistriktene - og får støtte fra Sp.

– Dette målet tar ikke høyde for at det er svært stor forskjell på bemanningen i de ulike distriktene, sier Jenny Klinge, justispolitisk talsperson i Sp.

– Vi har tidligere krevd at målet om minst to politifolk per 1000 må gjelde for hvert politidistrikt. Dette er den eneste måten å sørge for at hele landet får del i satsingen på politiet, sier hun.

Ap: Overrasket og kritisk

– Jeg er bare overrasket og kritisk til forslaget, sier justispolitisk talsperson Lene Vågslid i Arbeiderpartiet.

– Jeg synes det er overraskende at man velger å ta dette grepet nå, basert på en ti år gammel rapport om politiet mot 2020. Regjeringen burde hatt en ny gjennomgang av fremtidens behov før de eventuelt bestemte seg for å kutte. Og det holder ikke med en tynn rapport fra Politidirektoratet, sier Vågslid.

Politidirektoratet foreslo allerede i januar 2017 at opptaket skulle reduseres så mye fra i år. I en rapport om utdanningen fra 2016 la de til grunn at målet om 2 politifolk per 1000 innbyggere ville nås allerede i 2019.

Kuttene vil regjeringen gjøre i Kongsvinger og Oslo. I revidert nasjonalbudsjett går det frem at det blir 1,9 millioner kroner mindre til denne posten i budsjettet i år.

– Vi hadde forventet mer penger til distriktene, men i stedet kom det altså kutt i antall studenter som utdannes, sier Vågslid (Ap)

– Jeg synes det er merkelig at ikke regjeringen tilfører Oslo-politiet mer midler i den situasjonen de står i nå, sier Klinge (Sp).

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder