Sjøfartsdirektoratet: – Skal ikke bruke lys som nedsetter lanternenes synlighet

Tankskipet «Sola» TS kan ha brutt bestemmelsene for lanterneføring da det seilte med fulle dekkslys midt på natten.

Ifølge Havarikommisjonen var det nettopp bruken av fullt dekkslys – helt fram til kollisjonsøyeblikket – som gjorde at brobesetningen på KNM «Helge Ingstad» helt og fullt forestilte seg at det var lysene fra Stureterminalen de så, og ikke et gigantisk tankskip som fosset imot dem.

les også

Havarikommisjonen: «Helge Ingstad» trodde tankskipet var en terminal på land

Lanterne-bestemmelser

Kari Stautland, som er informasjonsrådgiver i Sjøfartsdirektoratet sier at de ikke ønsker å kommentere de konkrete funnene i Havarikommisjonens rapport, men viser til sjøveisreglene.

Her fremgår det klart at skip ikke skal føre lys som nedsetter eller utydeliggjør lanternenes synlighet:

– På generelt grunnlag sier sjøveisreglene at reglene for lanterneføring skal følges fra solnedgang til soloppgang, og i dette tidsrommet skal man ikke vise lys som kan forveksles med lanternene, eller nedsetter eller utydeliggjør lanternenes synlighet. Man må med andre ord gjøre en vurdering på om lysene man bruker i mørket, kan forveksles med lanterner, skriver hun i en e-post til VG.

les også

Sjekker alle fregattene

Ikke overrasket

– Vi er ikke overrasket over havarikommisjonens funn angående situasjonsforståelsen om bord i fregatten.

Dette sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket etter å ha hørt Havarikommisjonens fremleggelse av den foreløpige rapporten etter Ingstad-kollisjonen.

Heller ikke leder for Norges Offisersforbund, tidligere marineoffiser Torbjørn Bongo, er overrasket over funnene.

– Dette er ett av flere scenarioer som har vært diskutert. Det er ikke uvanlig at skip har dekkslys på en stund etter avgang land. Så dette kommer ikke overraskende på med, sier Bongo.

les også

Nyhetskommentar: Oppsiktsvekkende uklart trafikkbilde

Vanlig med dekkslys

Arve Dimmen opplyser at Kystverket har sin egen gjennomgang av hendelsen med losene uavhengig av disse granskingene, og at losen som var på jobb på tankskipet «Sola» TS er i normal jobb.

– Hvordan er praksis med bruk av dekkslys når skip går fra land om natten?

– Et skip skal gjøre sjøklart etter at det har gått fra land, og er på vei til rom sjø. Så det vil nok være bruk for i alle fall noe lys. Og dette er et stort skip, så dette arbeidet vil nok pågå en stund etter avgang, sier Dimmen.

Han sier videre at dekkslysene er skipsførerens ansvar.

– Losens rolle ombord er som rådgiver for navigasjon, sier Dimmen.

Ikke overrasket

– Du er ikke overrasket, sier du. Betyr det at Kystverket antok at det måtte foreligge en feil i oppfattelsen av farvannet om bord i KNM «Helge Ingstad»?

– Jeg vil gjerne bruke ordet som Havarikommisjonen bruker – nemlig situasjonsforståelsen. Det er ikke noe i kommisjonens rapport som kommer overraskende på oss, sier Dimmen.

VG har vært i kontakt med det greske rederiet Tsakos Group, som eier «Sola» TS. Presseansvarlig Patrick Adamson har foreløpig ikke lest havarikommisjonens rapport og ønsker derfor ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder