VAR VILLSTYRING: Abid Raja (V) ble etterhvert både forsvarsadvokat og topp-politiker. Men i oppveksten var han med i en gjeng med ungdommer som ranet andre barn og unge. Men kom seg ut i tide. Nå jobber han for å bremse utviklingen i ungdomskriminaliteten. Foto: Helge Mikalsen

Raja: For tam regjering mot eksplosjon i ungdomskrim

JESSHEIM (VG) Politiet mangler forklaring. Ekspertgrupper er lagt ned. Samtidig vokste kriminaliteten blant 10 til 15-åringer med 46 prosent fra 2016 til 2017. Venstre-Raja mener Frp-Wara må ta grep.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Han var selv under barnevernets omsorg i en del av oppveksten. Han havnet en periode på feil side av loven. Så tok han utdanning, ble strafferettsadvokat, pappa og politiker.

Nå reagerer Abid Raja (V) kraftig på at både politi og regjering virker tiltaksløse mot den voldsomme krim-økningen blant de yngste ungdommene i Norge. På Venstres landsmøte fyrer han løs mot en utvikling som har kommet bardus på mange. Men ikke på Raja.

Eksplosiv utvikling

les også

Hastemøtet om skolevold: Regjeringen kommer med 30 mill. ekstra for å bekjempe unge gjengangere

– Jeg mener det må iverksettes tiltak for å snu denne eksplosive utviklingen.

Utviklingen med gjenger og ungdomskrim i Oslo ser alle at er en klar årsak, mener Raja.

– En ting jeg lærte som tidligere strafferettsadvokat er at de jeg traff tidlig i løpet som utøvere av småkriminalitet – de traff jeg igjen senere som drapsmenn og utøvere av alvorlig kriminalitet, sier Raja.

Han mener mye av årsaken til veksten i kriminaliteten er negative opplevelser blant barn med autoritære foreldre med bruk av vold mot egne barn.

– Selvrapporteringen om vold i hjemmet er økende blant innvandrerungdom. Vold avler vold. Dessverre har vi sett utslag av en voldsbølge i noen Osloskoler. Nå må vi starte tidligere. Det må jobbes med hjemmene, sier Raja til VG.

les også

Foreldre på Stovner: – Vi mener at en grense er nådd

Han mener det vil være dumt å overse en del av den norske virkeligheten med lav sosioøkonomisk status og barnefattigdom blant flere enn mange forbinder med det norske velferdssamfunnet. Spesielt i innvandrermiljøene gjør dette seg gjeldende. Og voldelige hjem er ikke uvanlig, sier Raja.

Han minner om at både handlingsplanen for barne- og ungdomskrim og handlingsplanen mot vold i nære relasjoner er historie. I tillegg er det tidligere kriminalitetsforebyggende råd, som han selv deltok i, lagt ned.

– Vi skal ikke ha tilbake det gamle rådet som jeg selv deltok i som ung. Nå må det opprettes et nytt råd som griper fatt i dagens barne- og ungdomskriminalitet, foreslår Venstre-politikeren som sitter i finanskomiteen på Stortinget.

les også

Aps innvandringspolitiske talsmann: – Høyre og Venstre befinner seg for fjernt fra integreringsutfordringene

– Ingen tvil om at det også må økonomiske midler til for å angripe og forebygge den økende ungdomskriminaliteten, sier Raja.

Var selv på feil side

Han har sett både vold- og vinningskriminalitet blant unge på nært hold i egen oppvekst.

– Jeg så grove voldshandlinger på nært hold på skolene der jeg gikk – med bruk av slagvåpen og vold i skolegården. Tilreisende gjenger kom for å regelrett banke folk. Jeg var også selv med i en gruppe med barneranere, men kom meg ut av det i tide. Som voksen og forsvarer har jeg sett dette fra utøvernes side, og sett de samme risikofaktorene fra dette ståstedet. Nå må vi ta tak i dette, mener Raja.

Han adresserer sin advarsel først og fremst til «sin egen» nye justisminister, Tor Mikkel Wara fra regjeringspartner Frp.

– Dette er vennligsinnede råd til Wara. Jeg tror vi kan få til mye bra sammen. En justisministers fremste oppgave er kriminalitetsforebygging. Denne ballen fra meg må tas imot av den nye justisministeren. Han er rett mann til denne jobben, mener Raja, som likevel sier regjeringen hittil har vært for tam i sin opptreden mot kriminalitetsøkningen blant unge.

For tidlig å kartlegge

En av Waras egne etater, politiet, stiller seg foreløpig undrende til den voldsomme veksten i ungdomskriminaliteten.

I sin årsrapport om 2017, skriver Politidirektoratet:

«For første gang siden 2012 er den registrerte kriminaliteten blant barn og unge i 2017 økende sammenlignet med året før. Antall registrerte straffbare forhold økte fra 48 244 i 2016 til 49 400 i 2017.

Det er i aldersgruppene 10-14 år og 15-17 år hvor økningen har skjedd sammenlignet med nivået i 2016.

For aldersgruppen 18-22 år har antall registrerte lovbrudd blitt redusert. Barn og unge i aldersgruppen 10-14 år har hatt den største relative endringen, antall registrerte straffbare forhold økte med 46 prosent fra 2016 til 2017. Det har ikke vært mulig å kartlegge årsakene til økningen. Dersom den fortsetter bør utviklingen analyseres mer inngående,» skriver politiet i oppsummeringen av saker i Strasak (Straffesakregisteret).

Det siste politiske tiltaket mot økende ungdomskriminalitet i Oslo, var en bevilgning på 30 millioner kroner fra regjeringen på årets statsbudsjett.

I fjor høst sa daværende statsråd Sylvi Listhaug at hun hadde store forhåpninger til pengebruken mot den økende ungdomsvolden.

– Politiet beskriver en bekymringsfull situasjon som regjeringen tar på største alvor. De siste årene har kriminelle ungdomsmiljøer vokst frem i hovedstaden, og vi vil styrke politiets arbeid med å snu den negative utviklingen, sa daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Hun forutsatte at pengene ble brukt til en satsing på økt politiinnsats mot kriminelle miljøer i utsatte områder i Oslo. Særlig skulle det legges vekt på oppfølging av unge i risikosonen samt å forhindre rekruttering til miljøer som begår kriminalitet, ifølge Listhaug.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder