Byggeskandalen: Høyre-topp åpner for ny gransking

Ifølge finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) kan det bli aktuelt å be Riksrevisjonen gjenoppta granskingen av overskridelsene i Stortingets store byggeprosjekt.

Artikkelen er over to år gammel

– Vi må stille alle spørsmålene: Hvorfor blir utbyggingen ytterligere 500 millioner kroner dyrere? Hvordan skal det dekkes inn, og er det riktig å gi en så stor fullmakt? Er det slutt nå, og vet vi at det ikke kommer nye sprekker? Alle spørsmål som velgerne forventer at vi stiller til andre, må vi nå stille til våre egne, sier Asheim til VG.

BYGGER FORTSATT: Under presenningen bak stortingsbygningen sto bare fasaden igjen av det gamle kontorbygget i Prinsens gate 26. Stortingets byggeprosjekt kan enda en gang bli en sak for Riksrevisjonen å granske. Foto: Fredrik Solstad, VG

les også

Krever forklaring fra Thommessen: Kan felles av egen tale

– Jeg har foreløpig ingen svar, men jeg har mange spørsmål, legger han til.

Onsdag morgen skal Henrik Asheim lede møtet hvor stortingspresident Olemic Thommessen (H) skal fortelle Stortingets finanskomité og de parlamentariske lederne om de nye overskridelsene som ble kjent i forrige uke.

Møtet vil gå bak lukkede dører, ifølge administrasjonen på Stortinget.

Kan bli kontrollsak

– Men om man skal se på hele håndteringen og hvordan dette kunne skje, kan det godt hende at saken hører hjemme i kontrollkomiteen. En grundigere ettergåelse av hele prosjektet er det i så fall Riksrevisjonen som må gjøre, sier Asheim.

MØTELEDER: Henrik Asheim (H) ble ny leder i Stortingets finanskomité etter regjeringsendringene i januar, Foto: Helge Mikalsen, VG

Før jul i 2016 vedtok Stortinget enstemmig å be Riksrevisjonen om en grundig gjennomgang av hele byggesaken. Det var etter at kostnadsrammen hadde økt til 1,8 milliarder kroner, fra 1,3 milliarder ett år tidligere.

les også

Stortingets byggesprekk vokser med 1,2 milliarder

Riksrevisjonen la fram sine funn i en svært kritisk rapport 6. juni i fjor: Beslutningene om å bevilge penger var tatt på ufullstendig grunnlag, og reglene for offentlige anskaffelser var brutt, uttalte Riksrevisjonen.

Alt å tjene på åpenhet

Hans Fredrik Grøvan (KrF) sa til VG fredag at Stortinget må vurdere å be Riksrevisjonen om å granske prosjektet på nytt, bare ni måneder etter at den forrige undersøkelsen ble avsluttet.

Asheim, som ble leder i finanskomiteen etter endringene i regjeringen i januar, er enig:

– Ja, for all del. Vi har alt å tjene på åpenhet og å få flest mulig svar på hva som har skjedd, sier han.

Varslet ny usikkerhet

I rapporten fra juni 2017 varslet Riksrevisjonen Stortinget om at det fortsatt var usikkerhet om den endelige kostnaden for byggeprosjektet. De viste til rapporter fra en ekstern kvalitetssikrer om at den avsatte reserven hadde krympet betydelig, og at det ble omtalt av prosjektledelsen som «svært bekymringsfullt»

.– Jeg registrerer at det nå er uenighet om hvorvidt presidentskapet hadde fått informasjon om at rammen måtte økes før jul. Det må vi også komme til bunns i, sier Henrik Asheim.

les også

Byggeskandalen: Solberg tok stortingspresidenten i forsvar

Tar saken til stortingssalen

Finanskomiteen har overtatt ansvaret for å behandle og skrive innstilling til Stortinget om Stortingets eget budsjett. Asheim sier at det er naturlig at komiteen også får en formell sak om fullmakt til å overskride byggebudsjettet.

– Der sitter alle partiene, slik at også de minste partiene på Stortinget, de som ikke sitter i presidentskapet, kan få uttale seg.

– AP og KrF krever at stortingspresidenten også holder en åpen redegjørelse for Stortinget i plenum. Er du enig i det kravet?

– Møtet som er avtalt på onsdag utelukker overhodet ikke et møte i plenum, sier Henrik Asheim.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder