NEDGANG: Alle analysene i studien bygger på SSBs statistikk over etterforskede lovbrudd, og vektlegger utviklingstrekk over tid. Foto: gorm kallestad ntn scanpix

SSB: Personer med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet

Tall fra SSB viser at innvandrere fortsatt er overrepresentert i kriminalitetsstatistikken, men at andelen har gått ned.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I studien som ble publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) mandag morgen, sammenlignes kriminalitet begått av innvandrere, norskfødte med to innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen.

«Andelen gjerningspersoner var 6,7 prosent blant innvandrere, 11,3 prosent blant norskfødte med innvandrerforeldre og 4,5 prosent i den øvrige befolkningen blant de over 15 år som var bosatt i 2010», heter det i SSBs oppsummering av rapporten.

– Vi har gjennomgående funnet at innvandrere som gruppe er overrepresentert blant gjerningspersoner og siktede personer, selv om det er vesentlig variasjon mellom innvandrergruppene, skriver SSB i rapporten.

I studien er «innvandrere» definert som personer med to utenlandskfødte foreldre, mens «norskfødte med innvandrerforeldre» viser til personer som er født i Norge og har to foreldre som er innvandrere.

Rapporten, som heter «Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre», kan leses i sin helhet på SSBs nettsider.

Strid om rapport: SSB ville ikke lage krimstatistikk om innvandrere

Overrepresentasjon går ned

Overrepresentasjonen blant innvandre går imidlertid ned når man tar hensyn til forskjeller i kjønns- og alderssammensetning, ifølge studien. For innvandrere fra Afrika og for familieinnvandrere og flyktninger er overrepresentasjonen størst.

Innvandrere fra Tyrkia, Afghanistan, Irak og Iran er overrepresentert i statistikken. Blant asiatiske innvandrere er bildet mer delt, skriver SSB.

I studien framgår det at overrepresentasjonen har gått ned fra forrige rapport, og at nedgangen skal være størst for flyktninger og innvandrere fra afrikanske land.

– Det samme gjelder norskfødte med innvandrerforeldre, som samlet sett er overrepresenterte både i forhold til øvrig befolkning, men også i forhold til foreldregenerasjonen, heter det i konklusjonen i rapporten.

Trøbbel i SSB: Mot høring i Meyer-saken

Kontroversiell rapport

Alle analysene i studien bygger på SSBs statistikk over etterforskede lovbrudd, og vektlegger utviklingstrekk over tid.

I 2011 publiserte SSB en studie som så på kriminalitet og landbakgrunn. Fremskrittspartiet ba i 2016 om oppdaterte tall, og spurte SSB om å få tilgjengelig statistikk.

Det ønsket ikke SSB å gjøre.

Ifølge tidligere direktør for byrået, Christine Meyer, skyldtes det at de ikke hadde kapasitet.

Grafen under, som er hentet fra rapporten, viser antall gjerningspersoner 2010 til 2013 fordelt på øvrig befolkning og innvandrere etter landbakgrunn.

Foto: FRA RAPPORTEN «Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre» AV SSB

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder