INDUSTRIUTSLIPP: Den lille byen Bayou Corne i den amerikanske delstaten Louisiana ble rammet av et enormt synkehull i 2012 som følge av olje-, gass- og saltlakeindustri. I etterkant kom det store mengder metangass opp fra jorden. Foto: Thomas Nilsson / VG

Klimaforskere: Slår alarm om uforklarlig metan-økning i atmosfæren

Metan utgjør bare brøkdel av klimagassutslippene, men står for mye av oppvarmingen. Dermed kan Parisavtalen bli enda vanskeligere å innfri.

  • Andrea Rognstrand

Artikkelen er over ett år gammel

«Mysteriet metan» kan stå i veien for målene man ble enige om under klimaforhandlingene i Paris, skriver CICERO, senter for klimaforskning i en artikkel på sine nettsider. Metan omtales i artikkelen som «en av de mest oppvarmende klimagassene».

les også

Klimastreiken: – Hvorfor støtter ikke lærerne ungdommene?

Et av målene som ble satt i Paris har følgende ordlyd:

Begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til 2ᵅC over førindustrielt nivå og etterstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5ᵅC.

Her kan du lese mer om Parisavtalen.

FORSKER: Borgar Aamaas er en av forskerne bak artikkelen «Mysteriet metan». Foto: CICERO

Regnestykket går ikke opp

Konsentrasjonen av metan i atmosfæren forskere har avdekket i nylige målinger kan gjøre målet enda vanskeligere å innfri enn man tidligere har trodd, sier Borgar Aamaas, som er en av forskerne bak artikkelen, og legger til:

– Konsentrasjonen av metan går kraftig opp, og vi forstår ikke hvorfor.

– Dersom vi skal nå målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 eller 2 grader, er vi avhengig av at metankonsentrasjonen ikke går så mye opp. Da må vi kutte andre steder.

Man har sett en voldsom økning av metan i atmosfæren siden den industrielle revolusjon. Mellom 80-tallet og rundt 2007 flatet økningen noe ut, men det siste tiåret har man sett en ny økning i konsentrasjonen.

– Vi vet stort sett hvor metan kommer fra, men vet ikke hvor store utslippene fra hver kilde er. Når vi legger dem sammen, matcher det ikke helt med det som måles i atmosfæren, sier forskeren.

Det er både menneskeskapte og naturlige kilder til metan. Landbruk, produksjon og bruk av fossile brensel, forbrenning av biomasse og avfallshåndtering er blant de menneskeskapte kildene, mens våtmarker, skog- og savannebranner, innsjøer og permafrost er naturlige kilder til metan.

Metan forårsaker mer varme

Selv om utslippet av metan bare utgjør en brøkdel av utslippet til CO₂, skriver forskerne at ti år etter dagens utslipp er oppvarmingen fra metan nesten 25 prosent kraftigere enn fra CO₂. Dog har ikke metan like langvarig effekt.

– Metan er en mye sterkere klimagass enn Co₂, men fjernes raskt. Co2 er svakere, men forblir lenge i atmosfæren. Ny forskning viser at metan er enda sterkere enn vi før har trodd og at det kan hende det blir værende lenger. Så sånn sett kan det være en sterkere klimagass, sier Aamaas.

les også

Oslo rådhus tar etter Det hvite hus: Får solceller på taket

– Ingen indikasjoner på lavere konsentrasjon

Dette kan føre til at oppvarmingen blir kraftigere enn det forskerne tidligere har trodd. De beregningene som er gjort med tanke på hvor mye metan man har sett for seg at ville havne i atmosfæren kan være misvisende.

– Er det grunn til å tro at denne plutselige økningen vil avta?

– Hvis vi ser på de menneskeskapte utslippene, har de en tendens til å øke, om det gjelder metan, CO₂ eller andre klimagasser. En del av metanutslippet kommer fra landbruk og husdyr. Det er ingen indikasjoner på at det kommer til å gå ned med det første.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder