Dødsstraffens historie i Norge

I perioden 1301 til 1876 ble minst 115 nordmenn dømt til døden og henrettet i Norge. Ofte ble de utsatt for tortur før de ble halshugd med øks og surret fast til et vognhjul som ble heist opp på en stang til skrekk og advarsel. Her er de viktigste årsakene til at nordmenn måtte bøte med livet.

Ville du beholde hodet i Danmark-Norge på 1600-tallet, måtte du ligge unna å ha samleie med ku, to hester eller tre forskjellige uberyktede kvinner.