Striden om LSD: Hvor farlig er det egentlig?

Ny forskning viser at LSD er langt mindre farlig enn man trodde, hevder aktivister. I dag kan striden avgjøres av Høyesterett.

Klokken elleve i dag står advokat John Chr. Elden foran dommerne i Høyesterett for å argumentere for at LSD ikke er så farlig som flere mener at det er.