ETTERLYSER SKJØNN: Elevene Isha Yassir (19) og Reda Al-Shemmari (18) vil ikke legge debatten om fraværsgrensen død selv om regjeringen skryter av redusert fravær etter innføringen av de nye fraværsreglene. Her diskuterer de på biblioteket på Kuben videregående og yrkesarena i Oslo. Foto: Trond Solberg, VG

Elever og rektor: Firkantet fraværsgrense stenger elever ute

Skoler kan kaste elever som har alvorlige problemer hjemme - ut av skolen med fraværsgrensen i hånd. Bruk mer skjønn, krever elevene Isha (19), Reda (18) og rektor Kjell Ove Hauge (49).

 • Frank Ertesvåg
 • Trond Solberg (foto)

Artikkelen er over ett år gammel

– Jeg har et hjerte for elever som sliter og ikke finner seg til rette på skolen. Derfor er jeg villig til å strekke meg langt for å få flest mulig gjennom skoleløpet. Det er det viktigste oppdraget jeg har som rektor, sier rektor Kjell Ove Hauge på en av landets største videregående skoler, Kuben i Oslo.

les også

Ny rapport: Fravær ned 20 prosent etter fraværsgrensen

Han prøver å forme en skole som treffer den enkelte. Dessuten minner han om at de elevene som ikke kommer seg gjennom skolen, koster samfunnet enorme summer. Hauge er enig med elevene Isha Yassir (19) og Reda Al-Shemmari (18) om at fraværsgrensen er for firkantet. Den kan til og med gi elever dobbelt straff.

KJEMPESKOLE: SV-toppene Audun Lysbakken (til venstre) og Inga Marte Thorkildsen (til høyre) møtte rektor Kjell Ove Hauge på Kuben videregående skole og yrkesarena. Skolen har hele 1800 elever. Foto: Trond Solberg, VG

Trenger ikke trussel

– Fraværsgrensen er litt for rigid. Vi er stort sett positive til å løfte grensen til 15 prosent. Men likevel tar ikke grensen høyde for elever som for eksempel kan oppleve vold hjemme, de kan ha suicidale foreldre eller voksne med rusproblemer hjemme, sier Hauge til VG.

les også

Nå blir kjøretimer i skoletiden gyldig fravær

Han minner om at det ikke bare er skulk og sykdom som holder elever borte fra skolen.

– De elevene trenger ikke en trussel om at hvis ikke du kommer på skolen, så tar jeg vekk karakteren din.

les også

Fraværsgrensen: Krever mer skjønn for elever med utfordringer

– Jeg har flere venner som har sluttet på skolen fordi de har for mye fravær. Flere av dem kommer ikke tilbake igjen på videregående, sier Isha Yassir (19).

Hun går siste året på studiespesialisering, etter at hun hoppet av etter to år på yrkesfag - helse- og sosialfag. I tillegg er hun elevrådsleder for alle de 1800 elevene på skolen.

Isha er nøye med å skaffe seg legeerklæring dersom hun er syk. Det koster noen hundrelapper hver gang. Hun vet det finnes elever som ikke har råd.

HAR VENNER SOM SLUTTET: Isha Yassir har flere venner som har sluttet på videregående fordi de har hatt for mye fravær. Skolene burde kunne gjøre mer for å hindre frafall, mener både hun og Reda Al-Shemmari på Kuben yrkesarena og videregående skole. Foto: Trond Solberg, VG

Bortvisning teller som fravær

– Jeg støtter at det skal være en fraværsgrense. Men jeg vil ha mer skjønn og fleksibilitet, den er for firkantet, sier Reda Al-Shemmari (18).

– Hadde jeg fått bestemme, ville jeg ikke hatt noen fraværsgrense. Men jeg kjøper likevel at det er blitt mindre fravær, legger han til.

les også

Bra at elevene er mer på skolen

Rektor Kjell Ove Hauge ser at det ofte de samme elevene som ender opp i vanskelige situasjoner. Noen ganger så alvorlige situasjoner at skolen må reagere med bortvisning.

– Bortvisning er et av mine verktøy i veiledning av elevene, og skal føres som udokumentert fravær. I verste fall kan bortvisning også føre til bortfall av karakter etter forskriften. Det oppleves som dobbel straff og det synes jeg er urimelig for en 17–åring som er i en brytningsfase i livet og kan ha en tendens til å være impulsiv i sine handlinger, erfarer Kuben-rektoren.

BEKYMRET: SV-leder Audun Lysbakken er bekymret for de såkalte dødvinkel-elevene som kan forsvinne ut av skolen på grunn av en strengt praktisert fraværsgrense. Foto: Tore Kristiansen, VG

SV-leder og tidligere barneminister Audun Lysbakken oppfordrer regjeringen til å bli med på en justering av fraværsgrensen. Det er spesielt viktig at en regjering med rent flertall viser at den kan samarbeide fritt i viktige saker som dette - uten partipolitisk prestisje, mener Lysbakken.

les også

Fraværet på videregående holder seg lavt: Elevorganisasjonen ikke imponert

– Mange yrkesfaglærere er bekymret for disse tingene. Dette tar vi nå opp i Stortinget etter Fafo-rapporten som viser at fraværet har gått ned. Vi har vært redd for at prisen kan bli for høy i form av økt frafall. Særlig på yrkesfag trenger vi få ned frafallet. Statsråden var så utrolig fornøyd, til tross for at forskerne er bekymret for økt risiko for frafall. Det er dramatisk. Du kan ikke feire at det er flere elever som står i fare for å mislykkes, advarer SV-lederen.

les også

Russetopp: – Flere kommer beruset på skolen for å unngå fravær

– Nå vil vi lage en fraværsgrense som er mer fleksibel, og som også gir rektor større anledning til bruk av skjønn. Skolen må få større muligheter til å få flere elever gjennom skolen, mener Lysbakken.

Oslos oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen forteller at hun har møtt mange skoleledere som har tatt opp denne bekymringen. Mange er opptatt av å kunne være mer fleksible. Noen elever strever for eksempel med småfagene der fravær lett kan føre til tap av karakter, er hennes erfaring.

– Det må kunne gå an for elevene å bruke fleksitid, og ta igjen de tapte timene i samarbeid med skolen, sier Thorkildsen til VG.

INGEN OMKAMP: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) mener det ikke finnes noe grunnlag for politisk omkamp om fraværsgrensen. Foto: Gisle Oddstad, VG

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) fastholder at innføringen av fraværsgrensen har vært en suksess - først og fremst fordi fraværet har gått ned. Men han gir uttrykk for å være obs på utsatte elever.

les også

Slik har skolen forandret seg siden Thomas (17) ble født

Pluss content

– Med fraværsgrensen har fraværet gått ned og elevene er mer på skolen, det er bra. De forhold som fremkommer i FAFO-rapporten og som trekkes frem av rektorene gir ikke grunnlag for omkamp om fraværsgrensen, men at andre tiltak må iverksettes for å støtte opp om og hjelpe utsatte elevgrupper. Fraværsgrensen skal evalueres, og eventuelle justeringer må avvente denne evalueringen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til VG.

les også

Elever får ikke timetallet de har krav på

I Fafo-rapporten «I fraværsgrensens dødvinkel», som nylig ble publisert, advarte forskerne mot at flere elever står i fare for å få IV (ikke vurdert) i enkeltfag på grunn av fraværsgrensen.

«Selv om andelen med IV går ned i 2016/2017, slik den også har gjort de foregående årene, øker den betingede risikoen for IV for alle grupper. Den øker imidlertid mest for de med høy risiko for IV i utgangspunktet, som er de samme som har høyt fravær. Det ser altså ut til at selv om disse elevene reduserer fraværet sitt betraktelig, reduserer de det ikke i tilstrekkelig grad til å komme innenfor fraværsgrensen sitt tak på 10–15 prosent.»

Les også

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Oppvekst
 3. Fraværsgrense
 4. Sosialistisk Venstreparti (SV)
 5. Audun Lysbakken
 6. Jan Tore Sanner
 7. Barn og unge

Flere artikler

 1. Ny rapport: Fravær ned 20 prosent etter fraværsgrensen

 2. Elevene får bedre karakterer etter fraværsgrensen

 3. Fraværsgrensen: Krever mer skjønn for elever med utfordringer

 4. Bra at elevene er mer på skolen

 5. Reagerer på fraværsgrense-konklusjon

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder