BLITZREGN: Det har vært stor oppmerksomhet rundt Jensen-saken under de siste rettsdagene i Borgarting lagmannsrett. Foto: HELGE MIKALSEN

Jensen-saken: Dette skjer etter rettsdramaet i lagmannsretten

Saken mot Eirik Jensen er langt fra over, etter at resultatet fra den historiske ankesaken var klart mandag.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen er ferdigbehandlet i Borgarting lagmannsrett. Det er en historisk ankesak, fordi dette er siste gang en jury behandler en sak i det norske rettsvesenet. Ordningen ble avviklet i 2017, fordi det lenge har vært motstand mot at ikke-jurister skal avgjøre skyldspørsmål ved anonym avstemning, uten innblanding fra fagdommere - og uten at offentligheten får vite hvorfor juryen konkluderer som de gjør.

Juryen i saken fant Jensen skyldig i grov korrupsjon, men ikke i medvirkning til smugling av narkotika. Det er ikke fagdommerne enige i - de mener han utvilsomt er skyldig, og de har derfor enstemmig avvist frifinnelsen.

les også

10 menn og kvinner avgjør Eirik Jensens skjebne

Det betyr at saken skal behandles på nytt i lagmannsretten. Da vil det ikke være noen jury som skal ta stilling til skyldspørsmålet, og saken vil i stedet bli behandlet på nytt med såkalt utvidet meddomsrett.

Utvidet meddomsrett, med dagens nye ordning, innebærer at to fagdommere og fem meddommere skal ta stilling til skyldspørsmålet.

Meddommere er ikke-jurister valgt av kommune- eller bystyre for å delta sammen med fagdommere.

Når denne lagretten avsier sin dom, vil det fremgå tydelig i premissene hvordan de har vurdert bevisene, og hvorfor de lander på den avgjørelsen de kommer frem til.

Har anket til Høyesterett

Det er likevel ikke så enkelt at saken nå går rett til ny behandling i lagmannsretten. Eirik Jensen har anket avgjørelsen fra fagdommerne som valgte å avvise frifinnelsen til Høyesterett.

Det betyr at Høyesterett må ta stilling til om de skal akseptere denne beslutningen fra fagdommerne eller ikke. Det vil være en skriftlig behandling av om fagdommerne har gjort noe feil da de avviste juryens beslutning.

Fører anken frem, er det fordi Høyesterett har kommet frem til at fagdommerne har gjort noe feil da de tilsidesatte juryens beslutning. Da opphever de den beslutningen, og dommerne i lagmannsretten må vurdere saken på nytt. De må i så fall fatte en ny beslutning, der de har fått noen føringer fra Høyesterett som de må forholde seg til. Det kan i teorien bety at de bestemmer seg for å godta juryens originale beslutning.

les også

Kommentar: En forferdelig dag for Eirik Jensen

Hvis Eirik Jensen ikke vinner fram med anken til Høyesterett, starter en ny rettsprosess i lagmannsretten som kan ta lang tid. Da Eirik Jensen først anket tingrettens avgjørelse i 2017, tok det over et år før ankesaken var i gang i lagmannsretten. Saken har pågått siden august, frem til avgjørelsen tirsdag.

Skal saken opp til en ny runde lagmannsretten, kan det ta tid før advokatene får forberedt seg på at rettssaken skal komme i gang, og rettssaken vil også ta sin tid.

I følge VGs krimekspert Øystein Milli, vil en ny runde i lagmannsretten neppe finne sted før i 2020.

SISTE: Juryformann Annstein Garnes avsier sin kjennelse i saken mot Eirik Jensen. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Å spytte på juryen

Juryen har brukt svært lang tid på rådslagningen i den siste jurysaken i Norge. De ga ingen begrunnelse for sin avgjørelse. Men siden de svarte nei på spørsmålet om Jensen var skyldig i medvirkning til narkotikasmugling, betyr det at de mener Spesialenheten for politisaker ikke har lagt frem tilstrekkelig med bevis for at Jensen har medvirket til én eller flere av de 48 hasjinnførslene i tiltalen.

Den tidligere politimannen Eirik Jensen var tirsdag fornøyd med juryens kjennelse, som han fikk glede seg over i litt over en time før fagdommerne valgte å sette kjennelsen til siden.

– Det skulle jo gås en runde på denne korrupsjonbiten i morgen, men det fikk vi ikke anledning til. Jeg syns, for å si det på enkelt norsk, det er å spytte på juryen det lagmannsretten nå gjør, sa han til VG.

les også

Eirik Jensens skjebnetimer: Har gjort forberedelser i tilfelle dette skulle gå helt galt

Hans advokat John Christian Elden reagerte også på fagdommernes beslutning

– Det er ikke noe fellende bevis som tilsier at han er skyldig. Da har juryen gjort jobben sin når de ikke har funnet dem. Det har vært en underlig seanse, sa Jensens forsvarer.

Det ville utgjort en stor forskjell for straffeutmålingen om Jensen kun skulle dømmes for grov korrupsjon, med en strafferamme på 10 år, og ikke narko-smugling.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder