MILLIONAVVIK: Granskingen av Bergensklinikken bekrefter mistanken om systematisk overrapportering av liggedøgn. Foto: Helge Skodvin / VG

Rapport: Bergensklinikken feilrapporterte liggedøgn for 22 millioner

Granskingen av Bergensklinikken viser at institusjonen systematisk de siste tre årene har feilrapportert antallet liggedøgn.

«Det er alvorlig og svært beklagelig at Bergensklinikken har overrapportert liggedøgn. Jeg vil understreke at ingen har hatt personlig vinning av feilene. Feilene skyldes manglende internkontroll, dårlige rutiner, mangelfull opplæring og feil tolkning av regelverket. Dette er et ledelsesansvar. Ansvaret ligger ikke på den enkelte behandler», sier administrerende direktør Ole Hope i en pressemeldingen som er sendt ut nå i formiddag.

I pressemeldingen heter det videre:

«Administrerende direktør Ole Hope, som tiltrådte stillingen i februar 2017, mottok sommeren 2018 varsel fra organisasjonen om overrapportering av liggedøgn på Hjellestadklinikken. Varselet hevdet at klinikken systematisk rapporterte inn liggedøgn til Helse Vest for pasienter som ikke lenger var til stede på klinikken. Styret i stiftelsen besluttet å engasjere konsulentselskapet EY til å gjennomføre en uavhengig undersøkelse.»

Det var i august at de to lederne ved Bergensklinikken ble suspendert med øyeblikkelig virkning på grunn av mistanke om overrapportering av liggedøgn. Bakgrunnen var informasjon fra to uavhengige varslere som arbeidet ved rusinstitusjonen.

les også

Klinikk oppdaget millionavvik – lederne avviser beskyldningene

De to suspenderte, fagdirektør Kari Lossius og klinikksjef Eva Løvaas, sa i desember opp sine stillinger etter å ha inngått et forlik med Bergensklinikken.

Bergensklinikkene er en uavhengig institusjon for behandling av rus og forskning innen feltet, og har hovedbase på Hjellestad i Fana i Bergen. Institusjonen har driftsavtale med Helse Vest om et visst antall sengeplasser.

SA OPP: Fagdirektør Kari Lossius. Foto: Helge Skodvin / VG

Over 3000 liggedøgn

Revisjonsselskapet EY har ifølge pressemeldingen intervjuet 30 medarbeidere på klinikken. Konklusjonen er vedvarende og systematisk feilrapportering. Undersøkelsen tar for seg årene 2015, 2016, 2017 og fram til 31. august i 2018.

Styret skriver i sin pressemelding:

– Klinikken har rapportert ut fra en forståelse om at pasienter i rusbehandling som bryter behandlingsløpet lettere vil vende tilbake til behandling hvis det står en «varm seng» og venter på dem. I avtalen med Helse Vest er det aksept for at man kan ha en slik «varm seng» stående tom i noen (opptil syv) dager dersom det er kontakt med pasienten og dersom behandler har en forventning om at pasienten vil komme tilbake. EYs undersøkelse viser imidlertid at klinikken har overskredet grensen for hvor lenge en seng kan stå tom. Hvis man ser bort fra de syv dagene, er overrapporteringen av belagte senger i perioden 3432 liggedøgn fordelt på 405 ulike fraværsperioder.

les også

BT: Ledere krever at adm.dir. i Bergensklinikken går av

I tillegg viser rapporten at klinikken har rapportert for mange liggedøgn på pasienter som tydelig hadde avsluttet sin behandling og som ikke skulle tilbake til klinikken. Her har feil skjedd ved 126 tilfeller for 104 ulike pasienter, noe som utgjør 1579 liggedøgn, ifølge pressemeldingen.

Klinikken har også rapportert pasienter som inneliggende ved to klinikker samtidig. Slike dobbelføringer gjelder i 136 tilfeller for 95 ulike pasienter og utgjør 959 liggedøgn, heter det.

22 millioner

Totalt gir dette en samlet overrapportering av 5 970 liggedøgn. EY har beregnet den økonomiske risikoen ved overrapporteringen til 22 millioner kroner. Bergensklinikken er nå i dialog med Helse Vest om oppfølging av rapporten, melder Bergensklinikken i sin pressemelding.

Kommunikasjonsdirektør Bente Aae i Helse Vest bekrefter at de har mottatt rapporten om klinikken, men at de ikke ønsker å kommentere den ennå.

– Vi må først få se den og sette oss inn i innhold og funn som er presentert der. Det vil vi bruke denne uka på, sier hun til VG.

les også

Bergensklinikkene: Trekker mistanke om misligheter – to ledere sier opp

Krav om 90 prosent belegg

Klinikken får betalt av Helse Vest per liggedøgn, men de to lederne argumenterte med at ruspasienter i noen tilfeller dro fra behandlingen, men ble aktivt forsøkt innhentet igjen. I slike tilfeller beholdt klinikken deres seng som belagt.

Rapporten fra EY ble lagt fram for styret tirsdag kveld, og det ble gitt en orientering til de ansatte onsdag morgen.

les også

Konklusjon etter tilsyn på Bergensklinikkene: Ingen journalsnoking

Etter det VG er kjent med, er det likevel usikkert om Bergensklinikken må stå til ansvar for det økonomiske avviket som feilrapporteringen utgjør. I driftsavtalen med Helse Vest plikter institusjonen å holde seg innenfor 90 prosent av fullt belegg. Dette er en ordning som skal ivareta at det er vanskelig å holde hundre prosent belegg på en slik institusjon – av flere grunner.

Dersom feilrapporteringen er innenfor de ti prosentene med vakans - ledige senger - som ligger i driftsavtalen, kan det være at Helse Vest ikke krever beløpene tilbakebetalt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder