FÅR KRITIKK: Finansminister Jan Tore Sanner (H).

Jusprofessor til VG: − Sanner har brutt loven

Finansminister Jan Tore Sanner (H) anklages for å ha satt «egne hensyn over sin demokratiske plikt», etter å ha bedt embetsverket holde tilbake dokumenter i valgkampen.

Av 

Eiliv Frich Flydal

Publisert:

– Denne saken viser hvor langt finansministeren var villig til å gå for å beskytte seg selv og partiet sitt mot kritiske spørsmål i valgkampen, sier stortingsrepresentant og Ap-nestleder Hadia Tajik til VG.

Hun fortsetter:

– Da satte han egne hensyn over hensynet til sin demokratiske plikt om å utlevere informasjonen det var bedt om innsyn i, uten ugrunnet opphold. Det ser ikke pent ut.

KRITISK: Ap-nestleder og stortingsrepresentant Hadia Tajik.

Kritikken kommer etter VGs avsløring om hvordan finansminister Jan Tore Sanner (H) ba sitt eget embetsverket vente med å sende ut dokumenter til pressen i valgkampinnspurten.

«Vi er ikke tjent med at de får dette i en oppjaget valgkampinnspurt. E-postene sendes derfor ikke før fristen. Jeg tenker sent torsdag.»

Slik lød beskjeden fra statsråden til eget embetsverk om kvelden tirsdag 7. september, seks dager før valget.

Innsynsbegjæringen var kommet fra avisen DN dagen før.

Dokumentene, som gjaldt et omstridt utvalg og oppgaven med å vurdere om Oljefondet skal skilles ut fra Norges Bank, var allerede klargjort av embetsverket for utsending til pressen.

Det har VG fått bekreftet fra flere kilder.

Sanner er nestleder i Høyre og drev da valgkamp for partiet og en fortsatt borgerlig regjering. Over 100.000 velgere forhåndsstemte daglig i den perioden Sanner ba embetsverket holde dokumentene for seg selv.

VALGKAMP: Sanner og Solberg i aksjon under valget.

- Har brutt loven

Professor Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo har fulgt VGs avsløringer.

- Formålet med offentlighetsloven er blant annet å styrke informasjonsfriheten, demokratisk deltakelse, tilliten til det offentlige og allmennhetenes kontroll, sier Eriksen.

- Når Sanner gir en instruks som bryter offentlighetsloven, så setter han samtidig til side de formålene som den skal beskytte.

KRITISK: Professor Christoffer Conrad Eriksen fra Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Eriksen forsker og underviser til daglig i statsforfatningsrett og forvaltningsrett.

Offentlighetsloven skal sikre allmennheten og pressen innsyn i dokumenter i stat og kommune. Den slår fast at «innsynskrav (...) skal avgjerast uten ugrunnet opphold.»

– Slik jeg kjenner saken har Sanner pålagt departementet å utsette offentliggjøring av dokumenter, slik at innsynskravet ikke ble avgjort uten ugrunnet opphold, slik loven krever, sier Eriksen.

- Sanner har brutt loven ved å gi denne instruksen, sier Eriksen til VG.

AVVISTE: Jan Tore Sanner (H) avviste at han kjente til at noen ville holde tilbake dokumenter.

– Ingen instruks

VG har presentert Sanner for kritikken som fremkommer i denne artikkelen. Han svarer følgende i en uttalelse sendt via kommunikasjonsavdelingen:

– Det var selvfølgelig aldri snakk om å ikke utlevere informasjonen, men dette kom midt i en svært travel periode og jeg trengte noe tid til å sette meg inn i saken.

– Samtidig var jeg opptatt av at vi skulle holde oss innenfor fristen. Jeg oppfattet at fristen var på tre dager, og hvis det var feil beklager jeg det. Det var ingen instruks jeg ga til embetsverket, men jeg ga noen innspill som jeg ba dem komme tilbake til i et møte med meg neste dag.

– Som statsråd er alt som skjer i departementet mitt ansvar, understreker Sanner.

Svarene beroliger ikke professor Christoffer Conrad Eriksen.

– Hindret offentligheten

– Basert på VGs opplysninger ser det ut til at realiteten i saken er at Sanner, under en valgkamp, uten saklig grunn, har hindret offentligheten i å få tilgang til dokumenter om oljefondets fremtid. Når Sanner, i strid med loven, pålegger departementet å utsette offentliggjøringen av slike dokumenter til tampen av valgkampen, undergraver han flere av formålene i offentleglova, sier Eriksen.

Førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo har tidligere uttalt seg kritisk om Sanners håndtering av dokumentene og sa blant annet:

– Det er ikke noen åpning i offentlighetsloven for å ta slike strategiske hensyn. Det underminerer jo hele formålet med loven.

Han understreket også at en statsråd ikke kan holde tilbake dokumenter det er begjært innsyn i, fordi journalisten har stilt spørsmål om det samme temaet.

Han får følge av Eriksen:

– Sanner svekker ikke bare formålet om en åpen offentlig forvaltning som skal sikre fri tilgang på informasjon. Han undergraver også muligheten for at demokratiet kan delta i debatten om saken det gjelder.

– Med det svekkes også tilliten til det offentlige og allmennhetens mulighet til å drive kontroll med regjeringens virksomhet, i en valgkamp, sier Eriksen til VG.

– Det er urovekkende at en statsråd har et så lemfeldig forhold til de viktige formålene som offentlighetsloven skal beskytte. Og det kan virke som om statsråden ikke forstår at dette er viktige verdier, når han gir en instruks om å bryte loven.

Vil gjennomgå mandat

- Det er ikke pent når hensynet til valgkamp og egne ambisjoner går foran regelverket om åpenhet og demokratiske prinsipper. På sett og vis er det like greit nå at Sanner er snart ute av Finansdepartementet, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV) til VG.

– AMBISJONER FORAN REGELVERK: Kari Elisabeth Kaski (SV) kritiserer Sanner.

Både SV og Ap varsler at de vil gjøre en ny vurdering av mandatet til det omstridte oljefond-utvalget.

- Men først må alt av bakgrunn og prosess på bordet, sier Kaski.

Viste tidlig kontakt

Regjeringen oppnevnte et utvalg, og ga det mandatet til å vurdere oljefondets plassering. VG meldte hvordan det førte til frustrasjon blant flere i Stortingets representantskap for Norges Bank.

Fagfolk betegnet mandatet Sanner ga utvalget som «uansvarlig og potensielt skadelig».

At regjeringen utnevnte en venn av oljefondssjef Nicolai Tangen til å lede utvalget, fikk også kritikk på lederplass i Dagens Næringsliv (DN).

Etter Sanners beskjed til embetsverket ble dokumentene sendt til Dagens Næringsliv torsdag ettermiddag, fire dager før valgdagen.

Dokumentene VG fikk innsyn i.

VG fikk dokumentene først dagen etter, og skrev at de viste hvordan NUPI-sjef Ulf Sverdrup allerede i juni ble involvert av departementet i arbeidet med å utforme mandatet for utvalget, som han tre måneder senere ble utnevnt av regjeringen til å lede.

Hevdet han ikke visste

Da VG første gang konfronterte Sanner med opplysningene om at han hadde forsinket dokumentene, avviste han gjentatte ganger at de var blitt holdt tilbake i valginnspurten.

Sanner hevdet at han hverken kjente til noen slik diskusjon eller at han heller ikke selv hadde gitt uttrykk for at dokumentene burde holdes tilbake:

– Det kjenner ikke jeg til, hvilke diskusjoner som er, svarte Sanner til VG.

– Jeg spør fordi vi har fått informasjon om at du skal ha medvirket til eller ønsket internt at disse dokumentene ble holdt igjen fordi vi er i valgkampinnspurten?

– Nei.

VG sendte senere Sanner den konkrete ordlyden i beskjeden han ga embetsverket. Da fikk han også følgende spørsmål:

– Hvorfor uttalte du noe annet til VG på forrige fredag, enn det du formidlet internt til embetsverket tirsdag kveld forrige uke?

Det spørsmålet har ikke Sanner svart på.

– Ikke tillitsvekkende

- Det er ikke tillitsvekkende dersom statsråden gir informasjon til pressen som han vet er uriktig, sier Eriksen til VG.

Eriksen Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité har anledning til å gå inn i saken.

- Komiteen har anledning til å undersøke om statsråd Sanner har oppfordret forvaltningen til å bryte offentlighetsloven.

Publisert:

Mer om

Jan Tore Sanner

Norges Bank

Finansdepartementet

Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Sanner seks dager før valget: – Vi er ikke tjent med at de får dette

 2. Sanners slette skjønn

 3. Refser Sanners tilbakehold av dokumenter: – Svært kritikkverdig

 4. Holdt tilbake dokumentinnsyn: Åpner for kontrollsak mot Jan Tore Sanner

 5. Moxnes kan få vippemakt – her er Rødts tre krav

Fra andre aviser

 1. Lov gir stortingspolitikere rett til å skjule egne regelbrudd

  Aftenposten
 2. Sanner vil utrede om Oljefondet skal flytte ut av Norges Bank

  Bergens Tidende
 3. Professor mener Stortinget trenger hjelp: Anbefaler uavhengig gransking av pendlerbolig-saken

  Aftenposten
 4. De siste ukene har Solberg nedsatt flere nye utvalg enn i hele fjor

  Bergens Tidende
 5. Festspillene får kritikk for hemmelighold

  Bergens Tidende
 6. Administrasjonen varsler full skatterevisjon. Et flertall på Stortinget krever ekstern og uavhengig gransking.

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no