BEKYMRET FOR UTVIKLINGEN : Erling Roland, Professor ved SAF på Universitet i Stavanger. Foto: Henning Carr Ekroll/Hugo Bergsaker

Professor sammenligner nettmobbing med terror

Rammer 50.000 barn og unge

(VG Nett) Digital mobbing kan i verste fall gjøre barn syke og paranoide. - Offeret har ingen steder å gjemme seg, sier mobbeforsker Erling Roland.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL
BRY DEG DU OGSÅ. Se vår Facebook-side

Mellom 45 og 50.000 elever i grunnskolen utsettes for hyppig mobbing enten på vanlig måte eller digitalt, og oftest på begge måter samtidig, viser tall fra Senter for Atferdsforskning (SAF) ved Universitetet i Stavanger.

- Omfanget av digital mobbing er størst på ungdomsskolen, og økte med 70 prosent fra 2001 til 2008. Av om lag 200.000 ungdomsskoleelever mobbes 15.000 unge enten digitalt eller på vanlig måte. På barneskolen utsettes om lag 30.000 elever for tradisjonell eller digital mobbing, sier professor i spesialpedagogikk ved SAF Erling Roland til VG.

Tall fra Medietilsynets undersøkelse «Barn og digitale medier» fra 2010 viser at én av ti barn mellom 9 og 16 år, tilsvarende 50.000 barn, opplever digital mobbing.

HAR DU SPØRSMÅL?: Spør Stian Lindbøl og Medietilsynet om digital mobbing klokken 14.00

Bry deg-spesial: Les alle artiklene våre om mobbing

Mindre sperrer

- Vi tror at den digitale mobbingen har kommet i tillegg til og ikke i stedet for tradisjonell mobbing, og at mange barn som mobbes i skolegården nå også opplever mobbing digitalt, sier Roland.

Både SAFs og Medietilsynets studier viser at terskelen for å mobbe på nettet er lavere.

Stian Lindbøl, leder for Medietilsynets Trygg bruk-senter, mener mobbebegrepet på nett er bredere enn for tradisjonell mobbing, og advarer mot utvanning av utrykket.

Til forskjell fra Roland mener han at nettmobbingen har vært rimelig stabil de siste årene.

- Ja, vi ser faktisk en liten nedgang fra 2008 til 2010. Dersom vi spør om hvor mange som har opplevd å bli mobbet eller truet mer enn én gang i måneden når de er på nettet så oppgir under tre prosent av barn i alderen 9 til 16 år at de har opplevd dette. På mobilområdet ser vi faktisk en tydelig nedgang fra 2008. Situasjonen er nok ikke så svart som enkelte framstiller den, sier Lindbøl.

Les videre under bildet

ADVARER MOT Å OVERDRIVE: Stian Lindbøl i Medietilsynet. Foto: Linn Cathrin Olsen

- Paranoide

Roland sammenligner en digital mobbesituasjon med en form for terror, fordi offeret aldri kan vite når og hvordan mobbingen rammer.

- Digital mobbing innebærer ofte en fundamental utrygghet for dem det rammer. Du har ingen steder å gjemme deg. Med vanlig mobbing kan du slippe unna, men med digital mobbing slipper du aldri unna fordi de fleste barn og unge er online hele tiden. Vi vet at de som er utsatt for mobbing på nett, syns det er bedre å vite hva som finnes der ute, enn og ikke vite, og dermed forblir pålogget, forklarer han.

Summen av at du alltid kan nås, at ting er uforutsigbart, og at du ikke vet hvem som vet, kan gjøre mange barn og unge paranoide, mener Roland.

- Det er veldig lett å forstå at mange kan føle seg dårlige i en sånn situasjon, og til og med kan bli syke av det. Det er også noe med terskelen: De unge skjønner ikke alltid fullt og helt det som skjer. Når du kan skjule deg bak anonymitet er det ofte lettere å skade andre.

Advarer mot å overdrive

Stian Lindbøl i Medietilsynet sier han er bekymret for de tusener av barn og unge som opplever digital mobbing.

- Men jeg vil sterkt advare mot at alle typer hets, inkludert erting og stygt språk, inkluderes i det digitale mobbebegrepet. Vi må klart skille mellom det som er gjentakende trakassering over tid og som er skadelig for mottakeren og det som er plagsomt og irriterende men ikke direkte skadelig, sier han.

Lindbøl mener foreldrene har et hovedansvar for å følge opp og oppdage digital mobbing da det meste av nettbruken til barn foregår hjemme og ikke på skolen.

- Det viktigste for barn og unge er at de tidlig lærer seg å mestre det som møter dem på nettet. For eksempel bør barna lære tidlig å lagre meldinger som plager dem og å rapportere det til en voksen, sier Lindbøl til VG.

Tips eller innspill: brydeg@vg.no

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder