Anders Behring Breivik erklært utilregnelig

RAPPORTEN: Statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh la tirsdag frem konklusjonen rettspsykiaterne har kommet frem til om terrorsiktede Anders Behring Breiviks mentale tilstand. Foto: CORNELIUS POPPE, SCANPIX

- Breivik lider av paranoid schizofreni

POLITIHUSET (VG Nett) Statsadvokat Svein Holden og Inga Bejer Engh holdt i ettermiddag pressekonferanse for å orientere om rapporten fra de rettsoppnevnte sakkyndige.

 • Jarle Grivi Brenna
 • Ole N. Olsen
 • Gordon Andersen
 • Dennis Ravndal
 • Marianne Vikås
 • Morten S. Hopperstad

Artikkelen er over åtte år gammel

Påtalemyndigheten bekreftet i ettermiddag VGs opplysninger om at rettspsykiaterne mener Breivik var psykotisk både på handlingstidspunktet og under samtalene med dem.

VG AVSLØRER: Rettspsykiaterne mener Breivik er utilregnelig

Massemorderen er dermed erklært utilregnelig, og skal ha behandling på sykehus. Ikke fengselsstraff, dersom Rettsmedinsk kommisjon (RMK) mener rapporten er faglig holdbar.

- De sakkyndige mener han befinner seg i sitt eget vrangforestillingsunivers hvor alle hans tanker og handlinger styres av dette universet, forteller statsadvokat Svein Holden.

- Han mener seg utvalgt til å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø, opplyser han videre.

Diagnosen Behring Breivik har fått av de sakkyndige rettspsykiaterne er såkalt paranoid schizofreni, som gir seg utslag i vrangforestillinger som storhets- og forfølgelsesforestillinger.

VGTV: Her overleveres rapporten fra de rettssakkyndige

Han forteller at Breivik har fortalt til de sakkyndige at han begikk «henrettelsene» av kjærlighet til sitt folk.

- Han beskriver seg selv som den mest perfekte ridder siden andre verdenskrig og at hans organisasjon «Knights Templar» vil overta makten i Europa. Og han antyder også seg selv som fremtidig regent i Norge, opplyser Holden.

De sakkyndige omtaler også Breiviks tanker om å gjennomføre avlsprosjekter på nordmenn og senere organisere dem i reservater.

Skal godkjennes av kommisjon

Holden understreket på pressekonferansen at den rettsmedisinske kommisjonen skal gå gjennom rapporten fra rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim før den kan legges til grunn av retten.

- Vi understreker at kommisjonen skal ha en selvstendig gjennomgang. Det kan utlyse ytterligere kommentarer og uttalser fra Husby og Sørheim, sa Holden.

Kommisjonen vurderer ikke riktigheten av det faktiske grunnlag rapporten bygger på, men om det er faglig sammenheng mellom premisser og konklusjonen, og om konklusjonen igjen er faglig holdbar.

Påtalemyndigheten kan i teorien be om at tingretten oppnevner nye sakkyndige til å undersøke Breivik igjen.

RAPPORTEN: Det er denne rapporten som konkluderer med at Anders Behring Breivik er strafferettslig utilregnelig. Foto: CORNELIUS POPPE, SCANPIX


- Den vurderingen vil vi først gjøre når kommisjonen har gjort sine konklusjoner. Generelt må det sies at dersom kommisjonen ikke har merknader til erklæringen, skal det en del til før påtalemyndigheten vil be om oppnevnelse av nye sakkyndige, opplyser Svein Holden.

Ikke fengselsstraff

I henhold til den norske straffeloven kan du ikke straffes dersom du var utilregnelig på handlingstidspunktet.

- Vedkommende har da en så alvorlig psykisk lidelse at han ikke kan straffeforfølges, sier statsadvokat Inga Bejer Engh.

Selv om han dømmes til tvunget psykisk helsevern, vil Anders Behring Breivik bli holdt innesperret på lukket avdeling på sykehus i mange år fremover.

- Om det er nødvendig, kan det vare resten av livet, påpeker Engh.

Statsadvokatene er klare på at de vil være bundet dersom konklusjonen til de rettsoppnevnte sakkyndige blir stående.

- Vi vil da be retten avsi en dom på tvunget psykisk helsevern, opplyser Engh.

- Innholdet av den fremtidige hovedforhandlingen vil ikke påvirkes av en utilregnelighetsdiagnose. Som i en straffesak mot en tilregnelig person må retten avgjøre hvorvidt tiltalte har begått de straffbare handlingene vi mener han har begått, påpeker hun.

Kan havne på Dikemark

Dersom rettssaken, som starter 16. april, ender med at Breivik blir dømt i henhold til rapportens konklusjon vil han bli overført fra Ila fengsel til en sikkerhetsavdeling på sykehus. Normalt vil det være Dikemark psykiatriske sykehus i Asker.

Så lenge det er behov for vern av samfunnet, kan Breivik holdes innesperret på psykiatrisk sykehus.

Sykehusoppholdet til Breivik vil innebære ombygninger og økt sikkerhet. Derfor kan også landets andre sikkerhetsavdelinger være aktuelle. Disse er Åsgård i Tromsø, Brøset i Trondheim og Sandviken i Bergen.

Dersom Breivik blir erklært frisk etter behandlingen på sykehus vil han enten slippes ut i samfunnet eller overføres til ordinær fengselsstraff. Dersom det er stor fare for gjentakelse og behov for vern av samfunnet, åpner loven for å plassere vedkommende i fengsel etter sykehusbehandlingen.

Mer om

 1. Anders Behring Breivik
 2. Terrorangrepet 22. juli - Etterforskningen

Flere artikler

 1. Rettspsykiaterne beskriver bisarre vrangforestillinger hos Breivik

 2. Rettspsykiaterne mener Breivik er utilregnelig

 3. Derfor ønsker ikke påtalemyndigheten ny Breivik-rapport

 4. Retten ber om innspill om nye sakkyndige

 5. I dag blir det kjent om Breivik kan dømmes til fengsel

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder