Vil ha restriksjoner på utlyste oljeblokker

Av de 100 oljeblokkene som er utlyst i denne konsesjonsrunden, er det mindre enn en firedel som Havforskningsinstituttet mener kan åpnes uten restriksjoner.

Publisert:
Artikkelen er over 12 år gammel

Havforskningsinstituttet fraråder petroleumsaktivitet i gyteområder og i gyteperioder for å sikre en sunn rekruttering av nye årsklasser av fiskebestandene.