STÅR BAK FUNN: Den norske forskningsgruppen har i samarbeid med andre forskere i verden oppdaget interessante funn knyttet til sykdommen MS. Fra venstre: professor og overlege Hanne Harbo, professor Anne Spurkland og seksjonsoverlege Elisabeth Gulowsen Celius ved UiO. Foto: GUNNAR LOTHE/UIO

Kan være et steg nærmere å løse MS-gåten

Nye forskningsfunn knytter 48 nye gen-variasjoner til sykdommen

Nye gen-funn skal føre forskerne i riktig retning av å finne årsaker til betennelsessykdommen Multippel Sklerose. - Et betydelig fremskritt, mener eksperter.

Eliese Laustsen
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Forskere i «The International Multiple Sclerosis Genetics Consortium» (IMSGC) har funnet 48 nye genetiske variasjoner som øker risikoen for multippel sklerose (MS).

Studien ble søndag publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Nature Genetics.

Hele 193 forskere i 84 forskningsgrupper fordelt på 13 land har samarbeidet om funnet. Disse har undersøkt genmaterialet til rundt 30 000 MS-pasienter, samt 50 000 friske personer - fra hele verden.

- Totalt kjenner vi nå til 110 ulike variasjoner av gener som forekommer hyppigere hos MS-pasientene. Det nye funnet på 48 gen-variasjoner utgjør omtrent en dobling av dem vi kjente til fra 2011, sier professor Hanne Harbo, leder for den norske forskningsgruppen og overlege ved nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus.

Skaper «genkart»

Hun mener funnet bidrar til å skape et «genkart» over MS, som kan veilede forskningen i riktig retning.

- Når vi nå vet mer om hvilke gen-variasjoner som er forbundet med MS, kan vi gå videre og studere de molekylene som bidrar til utvikling av sykdommen. Dette kan danne grunnlag for utviklingen av mer effektive medisiner, sier Harbo.

Hun forklarer at genene fungerer som koder for molekyler i kroppen.

- En rekke molekyler er involvert i signalveier i cellene. Vårt mål er å forsøke å bryte signalveiene som er involvert i utviklingen av MS på en mer målrettet måte enn dagens MS-medisiner.

KOMPLISERT: MS-forsker og overlege Hanne Harbo forklarer hvordan sykdommen virker i kroppen. Foto: UiO

Består av «puslebrikker»

MS er en såkalt autoimmun sykdom.

- Kroppen kan reagere på eget vev ved autoimmun sykdom. Ved MS vet vi foreløpig ikke hva immunsystemet reagerer mot, men det skapes betennelse i det sentrale nervesystemet i hjerne og ryggmarg. Det er dette vi i fremtiden håper å kunne forhindre og behandle, sier forskeren.

Hun forklarer at sykdommen trolig utløses av et komplisert samspill av miljøfaktorer, som for eksempel virus og infeksjoner, sammen med en uheldig kombinasjon av de MS-assosierte gen-variasjonene i kroppen.

- Man må ha uflaks for å utvikle MS, for sykdommen utløses av en opphopning av mange risiko-faktorer som hver for seg gir kun litt økt risiko for å utvikle sykdommen. Hvis man tenker seg et puslespill, der hver av de 110 nå påviste genetiske variasjonene utgjør hver sin brikke og miljøfaktorene andre brikker, er det uflaks som fører til om alle brikkene passer sammen, og gir utvikling av MS, sier Harbo.

Eksempler på miljøfaktor-brikker kan ifølge overlegen være røyking, lavt nivå av D-vitamin under oppveksten eller kyssesykeviruset i ung, voksen alder.

- Et stort steg

Overlege og professor Lars Bø, leder ved Nasjonalt kompetansetjeneste for MS ved Haukeland Universitetssykehus, mener gen-funnene utgjør et stort steg i riktig retning.

- Dette er et betydelig fremskritt på veien mot å vite hvilke genetiske variasjoner som øker MS-risikoen - noe som gir bedre kunnskap om sykdomsmekanismen. Videre vil dette kunne bidra til å identifisere nye angrepspunkt i utviklingen av medikamentell behandling, spesielt med tanke på bremsing eller stansing av betennelse, tror Bø.

Han mener det er både nødvendig og imponerende at forskere fra så mange land har slått seg sammen og nå arbeider mot et felles mål.

- Det ligger et enormt arbeid bak. Store internasjonale samarbeid mellom mange grupper er nødvendig for å komme videre i forskningen, sier Bø.

POSITIV: Olav Førde, informasjonsleder i MS-forbundet. Foto: MS-FORBUNDET

Bekreftende funn

Olav Førde, informasjonsleder i MS-forbundet, mener funnet bekrefter teorien om at MS er en autoimmun sykdom.

- Det betyr at man er inne på riktig spor i behandling av sykdommen med dagens immunmodulerende medikamenter. Desto bedre man forstår årsaken, desto bedre medisiner kan man utarbeide og tilby, sier han.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder