FRISTBRUDD: ESA krever at helseminister Bent Høie (H) endrer pasientrettighetsloven og forenkler reglene for sykehusbehandling i utlandet. Arkivfoto: JAN PETTER LYNAU

EØS-strid om sykehusbehandling i utlandet

ESA: Forhåndsgodkjenning bryter EØS-avtalen

Det kan bli enklere å få behandling ved utenlandske sykehus. De norske reglene for refusjon for utenlands-behandling er i strid med EØS-avtalen, mener overvåkningsorganet ESA.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

De fastlår at pasienter skal kunne gå rett til utenlandske sykehus og søke behandling i såkalte fristbrudd-saker.

Etter en rekke klagesaker, åpner ESA nå en formell sak mot Norge for å få endret norsk lov.

Helseminister Bent Høie (H) har to måneder på å svare for hvordan han vil endre de norske reglene, som ifølge ESA bryter med EØS-avtalen og EU-retten.

Dersom Norge gir etter for dette kravet, kan det bety en mye større pasientstrøm til utlandet enn det som myndighetene har åpnet for til nå.

Helfo

I dag må pasientene ta kontakt med Statens helseøkonomiforvaltning, Helfo, som skal godkjenne behandling i utlandet på forhånd i tilfeller hvor det norske sykehuset har oversittet tidsfristen som legene har satt for behandlingen.

- Departementet har mottatt brev fra ESA hvor de peker på hva de mener er mangler i den norske gjennomføringen av retten til å få dekket sykehusbehandling i andre EØS-land etter EØS-avtalen, sier helseminister Bent Høie i en epost til VG.

Utvide refusjonsordningen

- Det er etablert en refusjonsordning for helsehjelp mottatt i andre EØS-land. Departementet arbeider allerede med forslag til hvordan vi skal utvide denne refusjonsordningen slik at den også omfatter sykehusbehandling, legger han til.

ESA mener at reglene som forbyr pasienter å henvende seg direkte til sykehus i andre EØS-land for medisinsk behandling, selv om behandlingsfristen har utløpt, er direkte i strid med EUs regler om fri bevegelse av tjenester.

Regjeringen har to måneder til å bekrefte overfor ESA at reglene endres. Dersom regjeringen nekter å endre reglene, kan ESA stevne Norge inn for EFTA-domstolen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder