FLEST I MAI: Bak politistallene i Myntgata ved Akershus festning skal en kvinne ha blitt voldtatt natt til 4. mai 2007. Politiet har nå gått gjennom sin statistikk, og sett at nettopp mai er den måneden hvor det skjer flest voldtekter. Foto: Arkivfoto: Espen Braata

Mai er voldtektsmåneden

Mai er den måneden hvor det skjer desidert flest voldtekter. De aller fleste er festrelaterte. Ni av alle overgriperne i fjor var kvinner.

Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det kommer frem av en fersk statistikk fra Kripos som konkluderer med at det er flere voldtekter på våren og sommeren og i årets to siste måneder.

De fleste voldtekter i Norge finner erfaringsmessig sted i helgene og på kvelden eller natten. En rapport som kom i februar, viste at én av ti norske kvinner har blitt voldtatt.

Mens de tidligere på sommeren var relativt få tilfeller steg antall overfallsvoldtekter betydelig i august. For de øvrige kategoriene - relasjon- og sårbarhetsvoldtekter - var antallet stabilt året gjennom.

Stabilt

I fjor ble det anmeldt 1246 voldtekter, et tall som har vært stabilt siden 2011. 86 av ofrene var i aldersgruppen 11 til 14 år. Flest voldtekter ble begått mot kvinner mellom 20 og 25 år.

69 menn ble utsatt for voldtekt i fjor. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin viser til tall fra nyere forskning som tyder på at 7-14 prosent av gutter og unge menn utsettes for seksualisert vold, og at menn og kvinner står bak henholdsvis 70-80 prosent og 20-30 prosent av disse overgrepene.

Det skjer flere voldtekter i Oslo enn ellers i landet for øvrig, også inkludert de ni størst byene etter hovedstaden.

Flere anmeldelser i flere distrikter

I Vestoppland politidistrikt økte anmeldelsene fra 11 i 2012 til 25 i 2013. Også i Rogaland, Haugaland og Sunnhordaland, og Midtre Hålogaland økte antallet voldtektsanmeldelser, sett i forhold til de siste fire årene. I Oslo kom det inn færre anmeldelser i 2013 enn i de to foregående årene.

- Faktorer som påvirker antallet voldtekter og anmeldelsestilbøyeligheten, kan være demografi, kultur og nærhet til politi, overgrepsmottak eller andre hjelpeinstanser. I tillegg kommer selvsagt fornærmedes private nettverk, mener Kripos-analytikerne.

47 av de som ble anmeldt for voldtekt i 2013, var anmeldt for flere enn én voldtekt. Fremgangsmåten (modus operandi) for de personer som er anmeldt for flest voldtekter i Norge, varierer fra sak til sak, og de kan begå alle typer voldtekter

Ni kvinner

Kun ni kvinner ble i fjor registrert som voldtektsforbrytere. Det er seks færre enn i 2012.

- Antallet kvinner som begår voldtekt, er sannsynligvis større enn det statistikken viser. Tradisjonelle verdier og forventninger til kvinners mors- og omsorgsroller kan være en av grunnene til at oppmerksomheten rundt kvinners overgrep er begrenset, mener Kripos.

Undersøkelser viser også at ett av tre ofre venter med å anmelde.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder