DOMMER: Peter A. Blom avsa i dag dom i Halloween-saken i Oslo tingrett. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN / SCANPIX

Halloween-drapet: 23-åring slipper fengselsstraff

Drapsofferets datter (1) får 20.000 kroner i oppreisning

OSLO TINGRETT (VG) Den 23 år gamle mannen som var tiltalt for drap på Andreas Nilstad (22) og drapsforsøk på Marius Løken (24), er funnet utilregnelig av retten og dømt til tvungent psykisk helsevern.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Den 23 år gamle mannen godtok dommen på stedet, mens påtalemyndigheten tok betenkningstid.

- Vi tar avgjørelsen til etterretning. Nå vil vi lese den og gå gjennom de domspremissene som ikke ble lest opp av dommeren under domsavsigelsen, sier statsadvokat Carl Graff Hartmann til VG.

- Han er delvis lettet, men realistisk med tanke på at dette ikke er en rettskraftig dom. Det kan komme et annet resultat om den ankes, sier forsvarer Harald Stabell.

- Hva skjer med ham nå?

- Nå blir sittende i fengsel inntil påtalemyndigheten har bestemt seg for om de vil anke til lagmannsretten eller ikke, svarer Stabell.

Bistandsadvokat: De er skuffet

- Det er tungt for dem å høre dommeren si at «tiltalte frifinnes for straff» og de er skuffet over at han blir dømt utilregnelig. For dem er det viktig å få ansvaret plassert der de mener det hører hjemme, hos gjerningspersonen, sier de etterlattes bistandsadvokat Benedict de Vibe.

Retten: Rød tråd gjennom psykotiske episoder

Det store stridsspørsmålet i rettssaken var om den tiltalte 23-åringen hadde en psykose som var utløst av rus eller om den kom som følge av en varig psykisk lidelse.

Fire rettssakkyndige har undersøkt tiltalte, men kun én av dem konkluderte med at han er tilregnelig i rettslig forstand og at psykosen han hadde altså var rusutløst.

- Det samlede bildet tilsier at tiltalte har en underliggende psykotisk lidelse som ikke har forsvunnet etter at rusen er forsvunnet. Konklusjonen er at tiltalte må frifinnes for straff, sa dommer Peter A. Blom i sin domsavsigelse.

23-åringen har forklarte seg under rettsaken om to perioder i 2010 hvor han opplevde å gli inn i psykose, hvorav en av dem var forbundet med hasjrøyking. I tillegg kom den tredje episoden da tiltalte drepte sin venn.

- Selv om tiltaltes symptombilde varierer noe, kan man som fremholdt av den sakkyndige, Brauer, se en rød trød gjennom de symptomer som fremvises. De danner et mønster og symptomene forsterker seg etter hver episode, leste Blom fra dommen.

Ville ha 16 års fengsel

Statsadvokat Hartmann la på siste rettsdag 19. august nedpåstand om fengselsstraff i 16 årfor drapet og drapsforsøket og mente 23-åringens psykose var rusutløst.

- Er du skuffet?

- Påtalemyndigheten er aldri skuffet. Nå skal vi lese dommen, sier Hartmann.

- Det er på det rene at tiltalte hadde en psykose av kortere varighet på gjerningstiden. Jeg mener at psykosen var utløst av rus. Og denne rusen var selvforskyldt. Vilkårene for å straffe tiltalte som tilregnelig er til stede, sa statsadvokaten under sin prosedyre.

Statsadvokaten viste til at det var gått ett år og ni måneder etter hendelsene i bygården på Bislett i Oslo - og tiltalte har ikke hatt noen nye episoder med psykoselignende symptomer.

- Det tillegges ikke avgjørende betydning at tiltalte ikke har hatt positive symptomer på psykose på Dikemark regional sikkerhetsavdeling og fram til i dag, sa Blom under domsavsigelsen og viste til at 23-åringen ble tungt medisinert fra han ble pågrepet og lagt inn på sykehus.

20.000 kroner i oppreisning til etterlatt datter (1)

Line Sørenmo (24) fødte datteren Natalie (1) etter at Nilstad ble drept av den dømte 23 åringen. Nilstad fikk vite dagen før at kjæresten var gravid. I dommen har hun blitt tilkjent 44.200 kroner i utgifter og oppreisning fra 23-åringen, mens datteren fikk 20.000 kroner.

Det sivile kravet som følge av tap av forsørger er imidlertid utsatt og skal behandles senere i høst.

23-åringen ble dømt til å betale Løken, som overlevde drapsforsøket, 50.000 kroner i oppreisning, mens Nilstads far og mor ble tilkjent 20.000 kroner hver, i tillegg til at moren fikk over 60.000 kroner til dekning av utgifter.

Den lave standardsummen på 20.000 kroner i oppreisning kommer som følge av en tidligere Høyestrettsdom fra 2010 hvor det ble avgjort at en som ikke var strafferettslig tilregnelig ikke måtte betale mer enn dette.

Trodde han drepte seg selv

Tiltalte har forklart at han drapsnatten våknet opp noen timer etter å ha røyket cannabis og drukket et par øl. Han følte angst og leste bibelen på nett. 23-åringen har forklart at han følte at han fikk en åpenbaring og at han skulle gjenfødes som Jesus.

Rusmiddelpåvirkningen 23-åringen hadde tilsvarte 0,1 i promille. Da han gikk til angrep på bestevennene sine, trodde han at det var han selv han tok livet av, sa han under sin forklaring til retten.

Ba retten om at 23-åringen ikke skulle straffes

Forsvarer Harald Stabell mente at 23-åringen må frifinnes fordi han var psykotisk da han drepte kameraten.

Tre av de fire sakkyndige konkluderte med at tiltalte har det forsvarer Harald Stabell beskriver som en «alvorlig psykotisk grunnlidelse».

- Det betyr ikke at han er psykotisk hele tiden, men at det kan være perioder der han blir psykotisk. Det kan gå lang tid mellom disse episodene, og det kan ta flere år før lidelsen slår ut i psykoser, forklarte Stabell i sin prosedyre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder