FÅR KRITIKK: Politimester Ingrid Wirum i Asker og Bærum politidistrikt (t.h. i midten) viste i høst frem operasjonssentralen på Sandvika politistasjon, sammen med Odd Reidar Humlegård. Foto: KRISTER SØRBØ

Stor splid om politimesterens lederstil

I Asker og Bærum er ledergruppen delt på midten i synet på den nye politimesteren Ingrid Wirums lederstil.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

3. desember sendte hovedvernombud André Dittmann et internt varslingsnotat fra Asker og Bærum politidistrikt til Politidirektoratet (POD).

Notatet inneholdt flere kritikkverdige forhold rundt politimesterens lederstil og som flere av lederne i distriktet stilte seg bak.

Store deler av kritikken dreide seg om hvordan Wirum angivelig behandler lederne sine, og om hvordan hun ifølge mange unnlater å involvere dem i endringer og omstillinger som hun ønsker å gjennomføre i distriktet.

- Vi kan bekrefte at vi har fått varsel om kritikkverdige forhold ved Asker og Bærum politidistrikt, som omhandler politimesteren og ledergruppen, sier HR-direktør i Politidirektoratet, Karin Aslaksen.

Også de 333 ansatte strider åpent om hun er en dyktig eller ubrukelig politisjef - om hun trakasserer og mobber sine ansatte.

Selv sier Wirum blant annet dette:

- Jeg synes den situasjonen som har oppstått er beklagelig. Det er tatt grep for å rydde opp i uoverensstemmelsene.

Full støtte

Norges Politilederlag, som har tre medlemmer som sitter i den åtte manns store ledergruppen, gir imidlertid sin fulle støtte til Ingrid Wirum.

- Mine medlemmer har full tillit til politimesteren og mener at hun gjør en god jobb. Vi ønsker en snarlig løsning av situasjonen slik at distriktet kan komme videre i sitt viktige reformarbeid, sier Jonny Nauste, leder for politilederne.

STØTTER WIRUM: Jonny Nauste, leder for politilederne. Foto: POLITILEDERNE

Disse synspunktene deles også av Politijuristene, med sine om lag 20 medlemmer i politidistriktet, som er Oslos nærmeste nabo.

- Vi har bare godt å si om Ingrid Wirum og har hatt et godt samarbeid allerede fra hennes første dag på jobben her, sier lokallagsleder i Asker og Bærum, Børge Enoksen.

Politimester Ingrid Wirum ble varslet om det interne notat i begynnelsen av desember i fjor og at det ville bli oversendt til POD.

Etter det VG får opplyst, har politilederne også minnet direktoratet om at politidistriktet var velfungerende og med et godt arbeidsmiljø før Wirum tok plass i sjefsstolen.

På spørsmål fra VG bekrefter lokallagsleder Marius Bækkevar at det er en varslingssak som dreier seg om politimesteren og at mange medlemmer har kommet til han med sin fortvilelse.

- Utover det har ikke tillitsvalgtapparatet i distriktet noen rolle i denne saken, og vi har full tillit til at POD håndterer denne vanskelige interne saken, sier Bækkevar.

Omstridt sjef

Ingrid Wirum var også omstridt blant en rekke ansatte i Politiets utlendingsenhet (PU) da hun var øverste sjef i etaten.

SLAKTET AV SINE EGNE: Politimester Ingrid Wirum i Asker og Bærum politidistrikt. Foto: ROBERT S. EIK

I desember i 2011 skrev VG om tillitskrisen i PU: Bare 24 prosent av de ansatte hadde tillit til Wirum, viste en intern medarbeiderundersøkelse.

I tillegg var 67 prosent uenig i at ledelsen hadde en rettferdig personalpolitikk.

Hele 28 prosent - om lag 100 politifolk eller sivilt ansatte - svarte også at de var utsatt for mobbing, trakassering eller annen utilbørlig atferd.

I juni i 2012 åpnet den daværende PU-sjefen personalsak mot tillitsvalgt Jan Martin Smorr etter at han slo alarm om at en mann ble løslatt istedenfor å bli sendt ut av Norge.

Wirum ønsket den gangen ikke å kommentere saken overfor VG, men Spesialenheten etterforsket henne for mulig grov uforstand i tjenesten - etter at PU-ansatte anmeldte sin egen sjef.

I oktober 2012 skrev VG at i ettertid av ett av avhørene hos Spesialenheten ble Wirum innkalt til å lese gjennom og godkjenne avhøret. Wirum ønsket ikke å signere dette dokumentet, og skal i stedet ha tilbudt seg å dra hjem for å skrive om sitt eget avhør.

Etterforskere i Spesialenheten mente hun burde blitt straffet for å ha stoppet utsendelsen av 25-åringen, men saken ble henlagt.

- Det er trist at hun er i ferd med å ødelegge nok et arbeidsmiljø, men det er ikke overraskende, sier hovedvernombud Einar Sagli i PU til VG.

Ikke overrasket

Hovedtillitsvalgt Geir Petter Pettersen i PU var overrasket over at hans tidligere sjef fikk jobben som politimester i Asker og Bærum i fjor.

- Men jeg er ikke overrasket i dag hvis hun har fortsatt på samme linje som da hun var i PU, sier Pettersen til VG.

KRITISK: Hovedtillitsvalgt Geir Petter Pettersen i Politiets utlendingsenhet (PU). Foto: HENNING CARR EKROLL

Han forteller at han hadde et håp om at Wirum ville endre lederstil slik at de ansatte i distriktet fikk benyttet seg av hennes gode egens kaper.

- Hun har en del gode egenskaper, og det er på bakgrunn av dem at hun har fått jobbene sine. Det overrasker meg at hun ikke har brukt disse, men kun de negative, sier Pettersen.

Han stiller imidlertid spørsmål om Wirum har tatt et bevisst valg rundt sin lederstil eller om hun har blitt instruert av POD til å gå den veien.

- Det er viktig å tenke på den måte også. Jeg mener det var et tydelig tilfelle i PU, sier han.

Tap-tap-sak

Leder Sigve Bolstad i Politiets fellesforbund er informert om situasjonen i Asker og Bærum politidistrikt.

- Jeg er også kjent med at POD ønsker å løse saken på en god måte og at de tar den på alvor, sier Bolstad til VG.

PF-lederen mener det er viktig at arbeidsmiljøkonflikten i politidistriktet løses på en raskest mulig måte av to årsaker:

* Etaten jobber med politianalysen hvor ressursene skal brukes på publikum og ikke på interne problemer.

* Situasjonen for ansatte i Asker og Bærum som står i konflikten er krevende - også for Ingrid Wirum.

- Det er en tap-tap-sak hvor man ikke får en vinner. En rask løsning er derfor til det beste for alle, sier Bolstad.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder