BA OM HJELP: I høst sendte barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) et brev til alle landets kommuner der hun ba dem bosette flere flyktninger. 5000 flyktninger venter på et sted å bo.
BA OM HJELP: I høst sendte barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) et brev til alle landets kommuner der hun ba dem bosette flere flyktninger. 5000 flyktninger venter på et sted å bo. Foto:Roger Neumann,VG

Horne får nei fra sine egne

Ingen av Frps egne ordførere har så langt sagt ja til å ta imot like mange flyktninger som inkluderingsminister Solveig Horne ber om.

Publisert:

Horne har overfor Stortinget definert opphopingen av flyktninger som «den kanskje største» utfordringen hun har som statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

5042 barn og voksne venter på å få starte et nytt liv i en norsk kommune, viser nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

I høst sendte Frp-statsråden et brev til alle landets kommuner med en bønn om å ta imot flere flyktninger - et ønske som ble gjentatt av IMDi i mai.

Ja fra en tredjedel

Staten har anmodet kommunene bosette 10.000 flyktninger i både 2014, 2015 og 2016. Foreløpig synes målet å være utenfor rekkevidde:

* I år har kun en tredjedel (132) av kommunene sagt ja til å ta imot like mange som de er blitt bedt om. Litt under halvparten (198) har bare delvis oppfylt anmodningene, mens 36 har sagt nei.

* Selv om kommunene har sagt ja til flere enn i fjor, mangler det fortsatt 2400 plasser i 2014.

* For 2015 og 2016 har kommunene sagt ja til omtrent halvparten av de anmodede plassene.

- Har ikke kapasitet

Og Horne får begrenset med drahjelp fra sine egne:

Ingen av Frps elleve ordførere har så langt sagt ja til å bosette like mange flyktninger som de har blitt bedt om i perioden 2014-2016. Fræna, Vardø, Midsund og Ørskog har ikke takket ja til noen.

- Kapasiteten er hovedgrunnen til at vi ikke kan ta imot flyktninger. Vi mangler boliger og har ingen plass å gjøre av dem, sier ordfører i Fræna, Nils Johan Gjendem, som er spurt om ta imot totalt 55 flyktninger.

Os, Hadsel, Bamble og Ullensaker kommune har sagt ja til færre enn de har blitt bedt om. Skodje og Austevoll har fulgt anmodningen for 2014, men har ikke svart på forespørselen for 2015 og 2016.

- Må begrense antallet

Ordfører i UIlensaker, Harald Espelund, viser til at kommunen lider av prekær boligmangel.

- Det er ikke bare å sende innvandrere til nye kommuner. De skal ha jobb og bolig, og de skal bli tatt imot på en god måte. Norge klarer aldri å ta imot alle flyktninger som oppstår i verden, sier Espelund, som ville ta imot halvparten av de 20 kommunen hittil har sagt ja til.

- Men hvem skal ta ansvaret for å finne plass til de 5000 som nå sitter og venter?

- Det kan du gjerne si. Vi ser flere kommuner som sier nei til å ta imot flere. Utfordringene blir så store at man må begrense antallet som kommer hvis man skal et noenlunde sivilisert system for dette.

- Skyver over ansvaret

Hvaler er den eneste Frp-ledede kommunen som har fulgt anmodningene til punkt og prikke. Men ordfører Eivind Norman Borge stemte imot vedtaket om å motta 15 flyktninger i året.

- Frp mente det ville bli en altfor stor utfordring for Hvaler. Vi må klare å ta godt vare på dem vi sier ja til, sier Borge.

Til tross for at regjeringen har hevet integreringstilskuddet med 250 millioner, mener Borge at pengene som følger med flyktningene fortsatt ikke er nok til å dekke kostnadene.

- Regjeringen bør ta innover seg at når de gir opphold, så må sentrale myndigheter være med på å ta kostnadene, i stedet for å skyve over ansvaret på kommunene.

- Kan tjene penger

Solveig Hornes politiske rådgiver, Ronny Røste (Frp), avviser at kommunene får for lite.

- Kompensasjonen som gis gjennom integreringstilskudd og Husbanken er gode. De som er flinkest på integrering og å få flyktningene ut i arbeid, tjener penger på det. De som ikke er like gode, går i balanse, mens noen av dem går i minus.

- Hva synes du om at deres egne ikke innfrir anmodningene?

- Det er ganske mange kommuner som har gjort vedtak kun for ett år om gangen. Det gjelder også for en del av våre. For 2014 er det tre som har sagt ja til hele anmodningen. Blant våre kommuner er det også mange som har fikk henvendelsen for første gang i høst. Noen av dem er fortsatt på det stadiet at de lurer litt på hva det innebærer for dem.

- Flere sier at de ikke har planer om nye vedtak?

- Det kjenner ikke jeg til. Det jeg vet er at ganske mange kommune har gjort vedtak for ett år. Jeg er ikke kjent med at de har gitt noen føringer på videre år, sier Røste.

- Vårt ansvar

Han understreker viktigheten av at flere sier ja.

- VI har rundt 5000 flyktninger i mottak. De trenger å komme ut i en kommune og få startet sitt nye liv. Norge har sagt at de skal få bo her, og da er det vårt ansvar å sørge for at de kommer seg inn i samfunnet på best mulig måte. Det må nødvendigvis være i en kommune.

I forrige uke varslet Solveig Horne at hun vil overføre bosettingsansvaret fra IMDi til Fylkesmannen. Modellen skal i første omgang prøves ut i Hordaland og Østfold.

Publisert: