Foto: Terje Bringedal

Tidligere stortingspresident Jo Benkow (87) mener vi glemmer våre eldre

(VG Nett) Høyre-veteran Jo Benkow (87) mener ubetenksomme og travle nordmenn må bli bedre til å følge opp de gamle slektningene sine.

  • Lars M. Glomnes
  • Ingrid Hvidsten

Artikkelen er over åtte år gammel

Han tror mange kan lære av en del innvandrermiljøer, som er flinkere til å ta vare på sine eldre.

- Jeg tror nok det vil være et verdifullt korrektiv til nordmenns syn på familietilhørighet. Det er ikke noe i veien med nordmenn, men vi har kanskje litt å lære når det gjelder omtanke, sier 87-åringen til VG.

Benkow tror innflytelsen utenfra allerede har gitt positive resultater i eldreomsorgen.

- Det er jo en kjensgjerning at mange av de som jobber der har innvandrerbakgrunn, og det er en sterk tilvekst, sier Benkow.

HVA ER GALT DER DU BOR? SI FRA HER!

- Føler seg ubetydelige

VG møter den tidligere stortingspresidenten hjemme i Frogner-leiligheten han deler med sin kone, tidligere stortingspolitiker Annelise Høegh (63).

- Jeg har heldigvis en sprek kone og en omsorgsfull familie, men på vegne av mange ensomme mennesker vil jeg appellere til de nærmeste om å gi uttrykk for omtanke for dem som sitter alene og føler de blir glemt, sier Benkow og fortsetter:

- Det er vanskelig når ens mange jevnaldrende blir borte, noen lider av demens og det blir tomt rundt en. Mange føler de blir uinteressante, uproduktive og ubetydelige for andre, sier Benkow.

ØNSKER MER OMSORG: Jo Benkow mener nordmenn nordmenn må bli flinkere til å ta bedre vare på de eldre i familien. Foto: Terje Bringedal

Han ber nordmenn bidra mer.

- Det dreier seg om en holdningsendring. Det er mer ubetenksomhet og manglende omtanke enn at folk ikke er snille, sier tidligere stortingspresident Jo Benkow.

- Bedre tid til hverandre før

- Svikter vi våre gamle?

- Det vil jeg ikke si, det er ikke min stil, men av og til glemmer vi dem.

Benkow understreker at han selv har god støtte fra familie og venner, at hodet fortsatt fungerer godt, og at engasjementet det norske samfunnet fortsatt brenner.

Høyreveteranen er likevel kommet i en alder der han ser at mange rundt ham har behov for mer oppmerksomhet enn de får.

- Til og med jeg føler jo av og til at jeg blir glemt, selv om jeg utsettes for mye omtanke.

- Er dette et større problem i dag enn det var før?

- Antakelig har det tiltatt, siden tiden for storfamiliene er omme. Mange bor ikke lenger sammen, og folk er mer mobile. Også var det ikke så høyt hverdagstempo før. Jeg har nok en fornemmelse av at det krever mer å være yrkesaktiv. Tidligere hadde man bedre tid til hverandre.

- Bør familiene gjøre mer?

- For de som er så heldige å ha familie, vil det være av betydning å minne familien om å ta en telefon i det minste. Det vil være til glede for mange. Selv for meg, gleder det ekstra å få en telefon fra mine barn og barnebarn, forteller Benkow.

Erna mener nordmenn kan lære

Erna Solberg synes partifellen kommer med en nyttig pekefinger.

- Det er en betimelig påminnelse om at kvalitet i eldreomsorgen er mye mer enn antallet plasser, senger og hender, sier Erna Solberg.

DISKUTERER: Høyres leder Erna Solberg på besøk hos Jo Benkow for å prate om eldrepolitikk. Foto: Terje Bringedal

Hun er enig i at nordmenn kan ha noe å lære av en del minoritetsmiljøer.

- En del innvandrere har en respekt for familiens eldre, som vi nok har mindre av. Selv om de eldre blir sårbare og trenger hjelp, ligger det en respekt i bunn for de som har levd et langt liv, sier Høyre-lederen.

Hun slår fast at det ikke er familien som skal sitte på ansvaret for eldreomsorgen, eller føle dårlig samvittighet for ikke å stille opp nok.

- I bunnen må det ligge kvalitet. Når de ansatte er kompetente kan de legge bedre til rette for en omsorg som hjelper flere, aktiviserer og holder folk i gang, sier Solberg.

FØLG VALGET PÅ FACEBOOK HER!

I dag lanserer hun og Høyre sine syv eldreløfter for de neste fire årene. Ifølge dem skal Høyre:

1)Bidra til etter- og videreutdanning av 11 500 flere helseansatte neste periode.

2)Gi kommunene fem års rentefrie lån til bygging av sykehjemsplasser, i tillegg til tilskuddet fra staten.

3)Ha halv egenbetaling for eldre som må dele rom mot sin vilje.

4)Gjøre det like attraktivt for leger å jobbe på sykehjem som i sykehus - sykehjemsleger tjener i dag ca 80 prosent av det sykehusleger gjør. Skjevheten skal utjevnes.

5)Skjerpe kravet til å komme inn på sykepleierutdanningen - 3,5 i snitt og minst 3 i matte, norsk og engelsk.

6)Gi den enkelte fritt brukervalg. Høyre mener det sikrer den enkelte mer verdighet og kontroll over egen hverdag og eget liv, selv om man trenger hjelp til noe.

7)Bruke avtaleturnuser etter enighet med de ansatte i eldreomsorgen for å skape mer trygghet og stabile tjenester.

- Bør ikke være plikt og byrde

ENIG: Abid Q. Raja (V) er enig i Jo Benkows uttalelser om at innvandrere er flinkere til å ta seg av sine eldre enn nordmenn. Foto: Knut Erik Knudsen

Venstre-politiker Abid Q. Raja, som selv har familie fra Pakistan, mener Jo Benkow nok har rett i at mennesker fra andre kulturer er flinkere til å ta seg av sine eldre.

- Det er en utfordring når vi i Norge sier at innvandrerne er flinke til å ta vare på sine eldre, fordi det har en slagside mot likestillingen. De som tar vare på sine eldre er i svært liten grad menn, det er svært ofte svigerdøtre, og for noen oppleves det som en plikt og en byrde. Sånn bør det ikke være, sier Raja.

- Enklere før

Raja får støtte av Vidar Lønn-Arnesen i foreningen Seniorsaken. Han støtter Benkow i at omtanke og kontakt er viktig, men mener det blir vanskelig å skjele til andre kulturer, ettersom mange innvandrerkvinner er hjemmeværende.

SKYPE: Vidar Lønn-Arnesen mener eldre bør ta ansvar selv for å holde kontakten med familien, med å for eksempel bruke data og Skype. Foto: Robert S. Eik

- Jeg tror ikke Benkow tar høyde for utfordringene for unge mennesker i våre dager. Unge mennesker i 30-årene sliter seg i hjel med barn som skal i barnehagen og på skolen, og selv skal de begge på jobb. Slik var det ikke da jeg vokste opp. Da var mamma gjerne hjemme, og det var enklere, sier Lønn-Arnesen.

Seniorgeneralen oppfordrer besteforeldregenerasjonen til å ta initiativ selv:

- Det er viktigere enn mange eldre tror å kunne bruke Internett, for eksempel. Via Skype kan man holde kontakten med barn og barnebarn. Det er slett ikke så vanskelig. Man må bare komme i gang!

- Storfamilien lever!

Fafo-forsker Heidi Gautun avviser at nordmenn er blitt dårligere til å vise omsorg for de eldre.

- Dette er en myte som har blitt fremmet i media en rekke ganger de siste 20-30 årene. Men vi som jobber med familieomsorg og offentlig eldreomsorg, finner ikke hold i det. Selv om vi ikke bor sammen i Norge er det bare tull at storfamilien er død. Det er masse kontakt mellom generasjonene, sier hun.

Vi stiller ikke opp mindre enn før, sier forskeren - vi gjør det bare på en annen måte.

Og mange vil gjerne vise enda mer omsorg for sine eldre.

- Jeg gjorde en undersøkelse i 2007 der jeg spurte hvor mange som ville tatt et års permisjon med lønn for å ta seg av sine foreldre om de kunne. 40 prosent sa at ville det, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder