Dette er planene for Vestfold

Bedre trafikksikkerhet ved utbygging av E 18 og trinnvis utbygging av Intercity-strekningen Oslo-Skien er blant planene for Vestfold.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Dette skriver regjeringen i nasjonal transportplan:

VEIPLANER

**E18
Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av E18 til møtefri veg mellom Oslo og Kristiansand. Den pågående utbyggingen av E18 Gulli - Langåker til firefelts veg vil bli fullført i 2014. Det delvis bompengefinansierte prosjektet ble startet i 2011 og omfatter utviding av dagens tofelts veg til firefelts veg over en strekning på 25 kilometer i kommunene Tønsberg, Stokke og Sandefjord.

Regjeringen prioriterer oppstart av prosjektet E18 Bommestad-Sky i Larvik kommune, med sikte på at utbyggingen vil være ferdig i første fireårsperiode. Utbyggingen omfatter om lag 7 km med firefelts veg, inkludert bygging av to tunneler på 2,8 km og 1,3 km øst og vest for Farrisvannet og ei bru på 570 meter som delvis går over Farrisvannet. De største gevinstene ved prosjektet er knyttet til bedre trafikksikkerhet og forbedring av miljøet langs vegen.

Bygging av et planskilt kryss på Farriseidet, ombygging av lokalvegsystemet og bygging av 4,6 km gang- og sykkelveger inngår også i prosjektet. Kostnadene er anslått til nær 3,4 milliarder kroner, og det er lokal enighet om delvis finansiering med bompenger. Det er lagt opp til å legge bompengesaken fram for Stortinget våren i 2013. Når E18 Bommestad-Sky er ferdig, vil det være sammenhengende firefelts veg på E18 gjennom hele Vestfold. Prosjektet fullfinansieres i siste seksårsperiode.

JERNBANEPLANER

**Vestfoldbanen
Regjeringen prioriterer å bygge ut InterCity-strekningen Oslo-Skien trinnvis. På Vestfoldbanen (Drammen-Skien) pågår det et omfattende utbyggingsarbeid. Bygging av dobbeltspor på de to strekningene Holm-Holmestrand-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn er i gang. Det er satt av henholdsvis om lag 3,0 og 5,6 milliarder kroner til fullføring av disse to prosjektene. Regjeringen prioriterer å bygge ut sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg innen utgangen av 2024. Nord for Tønsberg kommer strekningen Nykirke-Barkåker til å være den eneste med enkeltspor i Vestfold når prosjektet Holm-Holmestrand-Nykirke er fullført ved årsskiftet 2015/2016. I tillegg er det enkeltspor på strekningen Drammen-Kobbevikdalen i Buskerud fylke.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder