Bjørnland: - I hvert fall ikke lettere å være PST-sjef

Mener terroraksjon kan komme helt uten forvarsel

Personer og selskaper i Norge kan bli utnyttet av Russland og Kina til overvåking

Forventer økt aktivitet i høyreekstreme miljøer i Norge

PST: Ekstreme islamistiske miljøer blant de største truslene mot Norge

- Det er sannsynlig at vi kan oppleve et forsøk på eller en
gjennomført terrorhandling i Norge i 2015, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

  • Øyvind Gustavsen
  • Bjørn-Martin Nordby

Artikkelen er over fem år gammel

Uttalelsen kom da PST onsdag presenterte sin årlige ugraderte trusselvurdering av Norge.

Radikalisering og rekruttering til voldsforherligende islamistiske grupper i Midtøsten utgjør en sterk trussel mot Norge, mener PST.

– Vi ser en potensiell trussel i mennesker i Norge som sympatiserer med terrororganisasjoner. Både ISIL og al-Qaidas allierte i Syria, al-Nusra, har oppfordret sympatisører i Vesten til å gjennomføre angrep mot USA og deres alliansepartnere. Vi vet at aksjoner er gjennomført av personer som sympatiserer med grupper som ISIL og al-Qaida. En terroraksjon kan komme helt uten forvarsel, sier Bjørnland.

Hun påpeker at det i fjor ble gjennomført eller forsøkt gjennomført terroraksjoner i Europa av personer som tilsynelatende sympatiserer med med IS og al-Qaida.

– Også i Norge har vi sympatisører som kan være tilbøyelige til å utføre aksjoner. Det kan være personer som er kjent av PST eller personer PST ikke kjenner til.

Negativ utvikling

PSTs trusselvurdering kommer hvert år og onsdagens vurdering kommer ikke på grunnlag av én akutt situasjon akkurat nå.

Les hele vurderingen her.

PST karakteriserer den generelle utviklingen av trusselsituasjonen i Norge som «negativ.»

– Bjørnland, blir det vanskeligere og vanskeligere å være PST-sjef?

– Det er i hvert fall ikke lettere og lettere, sier PST-sjefen til VG etter pressekonferansen.

Politiets sikkerhetstjeneste sier trusselbildet er sammensatt og komplekst.

– Selv om vi tegner et alvorlig bilde av trusselsituasjonen, så må vi ikke la oss skremme eller gi etter for frykten terroristene skaper, sier Bjørnland.

– Har hver enkelt av oss, vi som bor i Norge, grunn til å være bekymret?

– Nei, det vil jeg ikke si. Fordi sjansen for at man blir utsatt for en terrorhandling er ytterst liten. Det som er det svært alvorlige med terror er den frykten det skaper i samfunnet. Så er det selvfølgelig, for de som blir utsatt for det, den største tragedie, sier Bjørnland.

Ser på Norge som fiende

I sin rapport skriver PST:

«Den negative utviklingen av trusselsituasjonen i Norge forventes å fortsette i 2015. Det finnes aktive ekstreme islamistiske miljøer i Norge som tiltrekker seg nye tilhengere og rekrutterer fremmedkrigere. For flere av disse er Norge en fiende. Norsk militær deltakelse mot ISIL (også kalt IS, journ.anm.) og al-Qaida (AQ) vil bidra til å forsterke dette fiendebildet.»

– Mye av aktiviteten som bidrar til radikalisering skjer i det sentrale østlandsområdet. Men det er viktig å understreke at dette ikke er et Oslo-problem eller forbeholdt de store byene. Radikalisering foregår over hele landet, sier Bjørnland.

Hun understreker at også etnisk norske ungdommer blir radikalisert.

– Det er heller ikke slik at dette kun berører ungdom med muslimsk bakgrunn, sier Bjørnland, og legger til at det også finnes eksempler på etnisk norske ungdommer som er blitt radikalisert, sier hun.

PST har estimert at 70 nordmenn deltar i kamper sammen med ISIL og al-Qaida.

- Hvor mange er dere ikke kjent med?

- Når vi går ut med det tallet så er det rimelig godt bekreftet informasjon. Men det er grunn til å tro at mørketallene er store. Men det er dermed løseligere bekreftet informasjon der vi ikke kan uttale oss med sikkerhet, så derfor tallgir vi ikke det.

Ensomme ulver

PST er redd for såkalte ensomme ulver, ifølge trusselvurderingen.

– Terrortrusselen i Norge i 2015 knytter seg først og fremst til enkeltpersoner som er i stand til å handle på egenhånd, sier Bjørnland.

I januar sa seksjonsleder Jørn Presterudstuen ved forebyggende avdeling i PST til VG at det er litt flaks dersom man fanger opp en soloterrorist. På spørsmål fra VG om PST har god nok kontroll på det som beveger seg i Norge, svarer hun:

– Jeg skulle ønske at vi kunne si ja til det, men dette er en av de største utfordringene vi står overfor: Enkeltpersoner som kan ha en voldlig intensjon og kapasitet til å gjennomføre noe. Det kan vi se både innen ekstreme islamistiske miljøer og på den ekstreme høyresiden.

I rapporten skriver PST:

«De organiserte høyre- og venstreekstreme miljøene i Norge vil i liten grad utgjøre noen trussel mot vårt samfunn i 2015. En potensiell terrortrussel knytter seg først og fremst til enkeltpersoner som er i stand til å handle på egen hånd eller i små grupper.»

Russland og Kina

PST tror høyre- og venstreekstreme grupper i liten grad vil utgjøre en trussel mot Norge.

PST frykter imidlertid overvåkning fra Kina og Russland.

«De to statene som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, og som samtidig har den desidert største etterretningskapasiteten, er Russland og Kina. Av disse vurderer vi russisk etterretning til å ha det største skadepotensialet for norske interesser. Den alvorligste etterretningsvirksomheten vil i 2015 rettes mot Norges evne til å beskytte landet og politiske beslutningsprosesser.»

PST-sjefen sier at de er i dialog med personer og selskaper som kan bli utnyttet av Russland og Kina i denne anledning.

– Det kan skje uten at konsulentselskapet selv vet om det. Vi peker på disse som en sårbar gruppe, og når vi har konkret indikasjon på at de kan bli misbrukt, så tar vi selvfølgelig direkte kontakt med dem.

– Har dere konkret indikasjon på det i dag?

– Jeg vil ikke snakke om pågående virksomhet i tilfelle, men vi har sett eksempler på at konsulentselskaper er blitt misbrukt, sier Bjørnland.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder