MØTER 80: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson inviterte alle landets nav-ere til møte: 1000 har meldt seg og 80 er nå plukket ut. Her sammen med småbarnsmødrene Solveig Lorentzen, Snejana Hundeide og Karin Eriksen. FOTO: ROGER NEUMANN/ VG

NAV-problemene i søkelyset - 1000 ville delta: Bare 80 får komme på klage-møte

- Vi kan dessverre ikke invitere alle som har meldt seg, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp).

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Eriksson har planer om å gjøre noe med mye kritiserte NAV. Han gikk tidligere i februar ut og inviterte alle landets NAV-brukere til å fortelle om sine opplevelser med NAV:

100 ble til 1000

De ble invitert til å møte ham personlig 6. mars.

De første dagene så det ikke ut til at så mange meldte seg - men etter at han gikk ut på VG Nett og fortalte at han tok fly-regningen til langveisfarende som ville delta på møtet, har antallet steget fra litt under hundre til rundt 1000.

- Det har gjort at vi har måtte foreta et utvalg. Vi sender onsdag brev til 80 utvalgte som vil bli invitert til departementet 6. mars.

- Hvordan har dere valgt ut?

- Det har vært vanskelig å plukke ut, fordi det var svært mange gode kandidater. Derfor har vi foretatt et tilfeldig utvalg, men vi har sikret oss at de som kommer, representerer de fleste problemstillingene som er meldt inn til oss.

- Hvem kommer?

- Det er blant annet ledige, uføre, innvandrere som sliter med å få seg jobb og foreldre med syke barn. Det kommer folk fra alle landsdeler.

- Dere risikerer å bli anklaget for å ha valgt ut på en måte som tjener de sakene regjeringen vil ha fokus på?

- Nei, det har vi ikke gjort. Vi har valgt et bredt spekter av problemstillinger og jeg har sagt at jeg ønsker den usminkede versjonen fra de som kommer. Jeg vil på godt og vondt få frem erfaringene med NAV, sett med brukernes øyne, slik at NAV-tjenestene blir bedre.

Han sier de vurderte å utvide slik at flere kunne være med.
- Vi kom til at 80 var passende. Vi hadde nok fått plass til 1000 ett eller annet sted, men jeg tror det kunne blitt litt kaotisk med så mange mennesker.

De som fikk avslag kan maile

Eriksson sier at de som hadde meldt seg på, men som ikke ble plukket ut til å delta på møtet, likevel skal få anledning til å komme med sine erfaringer:
De vel 900 som meldte seg, men som ikke får delta på møtet, får muligheten til å komme med sine innspill elektronisk til statsråden.

- Det er ikke bare erfaringene til de 80 som er invitert til møtet, som vil bli lyttet til. Alle innspillene vil bli sendt videre til ekspertgruppen som skal komme med forlag til hvordan vi skal gjøre NAV bedre, sier Eriksson.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder