Brukte machete mot politiet i juli

Jenta (15) skrev om drapstanker i dagbok

NYANSATT: Anna Kristin Gillebo Backlund var utdannet sosionom fra Diakonhjemmet høyskole. 30-åringen hadde vært gift i om lag et år da hun ble drept. Foto:,PRIVAT

Påtalemyndigheten: Drapet på Anna (30) var nøye planlagt

I flere år hadde 15-åringen vært ekstremt voldelig mot sine
nærmeste. Så pekte hun ut Anna Kristin Gillebo Backlund (30) som sitt offer, mener påtalemyndigheten.

 • Bjørnar Tommelstad

Artikkelen er over fem år gammel

Natt til 28. oktober i fjor ble miljøarbeideren overmannet og drept med et belte og en kniv i leiligheten til Behandlingssenteret Små Enheter i Asker.

Mandag står tenåringsjenta tiltalt for det som skal være et nøye planlagt drap, ifølge påtalemyndigheten.

Hvordan kan en 15 år gammel jente opp ende som tiltalt for overlagt drap?

Svinger macheten

19. juli 2014: Politiet rykker ut til Behandlingssenteret Små Enheter i Asker, hvor 15-åringen har truet og slått etter ansatte med en machete.

Den første politipatruljen tilkaller forsterkninger – de vil ikke gå inn fordi de bare er to politifolk.

Med nok mannskaper, skjold, batonger og pepperspray går politiet til aksjon. Inne i leiligheten blir de møtt av 15-åringen som svinger macheten mot dem.

De får kontroll og setter håndjern på henne. Når hun deretter kjøres til lege, skal 15-åringen ha forsøkt å kvele personen foran seg i bilen med håndjernene, får VG opplyst.

I ukene som følger er det utstrakt møtevirksomhet mellom Barne- og ungdomspsykiatrien, barnevernet i Bærum kommune, Små Enheter og politiet.

Spørsmålet de stiller seg er: Hva gjør vi med jenta nå?

Les også:Drapstiltalt jente fikk ikke forsvarlig behandling

Historikken til jenta er preget av flere alvorlige voldsepisoder, de første stammer fra tiden før barnevern og psykiatri kommer inn i bildet.

«Normaltilstand»

I 2009 går foreldrene hennes fra hverandre, og i kjølvannet av samlivsbruddet kjemper de om barna i rettssystemet.

Konfliktnivået beskrives som uvanlig høyt – og årsaken er at ingen av foreldrene synes å ha kontroll på den fysiske volden barna utsetter hverandre for, går det frem av rettsdokumenter.

Ved et tilfelle har jenta skadet broren sin så alvorlig at han må legges inn på sykehus.

– I denne saken skjer søskenvolden ikke bare unntaksvis, men synes nærmest å ha blitt en «normaltilstand», skriver Øvre Romerike tingrett i en kjennelse.

ÅSTEDET: Den 15 år gamle jenta bodde i en såkalt klientleilighet i Vollen i Asker. Foto:Roger Neumann,VG

Tingretten beslutter at barna må bo hos hver sin forelder da den frykter at fremtidig voldsbruk mellom barna kan sette liv og helse i fare.

Barnevernet i Ullensaker kommune er tungt inne i saken, og høsten 2010 skjer det en omsorgsovertagelse av jenta. Det besluttes at hun skal bo i beredskapshjem hos sin egen far.

– Skjevutviklet

I 2011 flytter faren til Bærum, og barnevernet får etter hvert ansvaret for å følge opp jenta. Det neste året skal det ha vært flere alvorlige voldsepisoder.

En natt i april 2012 sniker jenta seg inn på soverommet til faren og hans samboer. Hun forsøker å tenne på dynen deres, men blir oppdaget og det tar aldri skikkelig fyr, får VG opplyst.

Mammaen til drapssiktet 15-åring til VG:– Hun har snakket om å drepe i lang tid

Jenta legges inn på institusjon, først i Drammen, deretter Bjerketun ungdomspsykiatriske behandlingshjem i Bærum.

– Hun er blitt skjevutviklet gjennom hele barndommen, og når hun er kommet inn i psykiatriens hender, så har ikke de klart å rette det opp. Jeg vil heller si at behandlingen har forverret situasjonen hennes, sier forsvarer Cecilie Nakstad.

Under en permisjon hjemme hos faren gjemmer jenta seg bak en dør og venter. Når faren kommer, slår hun etter ham med en øks, men han avverger angrepet, får VG opplyst.

Fare for ny vold

I september 2012 foretas det en såkalt voldsrisikoanalyse av jenta. Det konkluderes med at faren for ny vold er høy.

På Bjerketun raserer hun en hel avdeling, hun forsøker å rømme og det er registrert voldsepisoder. Det iverksettes et strengt regime, der jenta skjermes fra de andre ungdommene.

Fire personer følger med henne til enhver tid, også når hun er på toalettet holder de øye med henne. Alt som kan brukes som våpen blir fjernet.

Sikkerheten blir ivaretatt, men det er liten fremgang hva gjelder behandling. Hun må flyttes til mykere omgivelser, før hun kan behandles.

– En vurdering av jentas daværende behov lå til grunn for flyttingen. Sikkerhet har hele tiden hatt et høyt fokus i denne saken, sier avdelingsleder Gro Sannes Nordby i barnevernstjenesten i Bærum kommune.

– Kompleks livssituasjon

Oktober 2013: Etter en lengre overgangsperiode, overføres hun til leiligheten til Små Enheter. Jentas forsvarer mener det fremstår som uklart hvorfor jenta flyttes fra Bjerketun.

– Hun burde hatt et stabilt behandlingsapparat rundt seg, men i stedet er hun blitt en kasteball i systemet. Jeg vil anslå at hun har vært i kontakt med om lag 150 barnevernsansatte og behandlere etter at hun kom inn i systemet, sier Nakstad.

KRITISK: Forsvarer Cecilie Nakstad mener 15-åringen har vært en kasteball i systemet. Foto:Roger Neumann,VG

– I en så kompleks livssituasjon, der mange forskjellige fagmiljøer må involveres, vil det nødvendigvis være mange å forholde seg til. Da er det viktig at man alltid har noen primærkontakter, noen få som følger en tett, sier Nordby.

I en tilsynsrapport har Fylkesmannen i Oslo og Akershus senere konkludert med at jenta ikke fikk forsvarlig behandling.

Den første tiden i leiligheten er utfordrende både for jenta og de ansatte, men frem mot sommeren 2014 skal det ha gått bedre, går det frem av dokumenter VG har fått tilgang til.

Sikkerhetstiltakene lettes gradvis, og hun får blant annet reise på en ferietur til Nord-Norge. Men etter denne turen, i starten av juli, forsøker hun å smugle inn to kniver i leiligheten.

I ukene som følger føler de ansatte at noe er på gang – at noe er galt.

Truer og slår

19. juli 2014 snakker jenta med en venn på Skype. 15-åringen forteller at hun har fått tak i en machete og at hun planlegger å skade seg selv.

Den ansatte som er i leiligheten forsøker å snakke med henne, men han blir trengt inn i et hjørne.

Jenta truer og slår med macheten, men han kommer seg uskadet unna og varsler politiet.

Aktørene som bruker sommerukene til møter om jenta, skal ha vært samstemte: 15-åringen skal tilbakeføres til leiligheten.

– Det var en omforent gruppe av aktører som vurderte og konkluderte. Vurderingene og konklusjonene pekte i samme retning. Det fremkom aldri uenigheter aktørene imellom i saken, sier fag- og utviklingsleder i Små Enheter, Dag Skådinn.

August: 2014: I en ny risikovurdering blir det 11. august konkludert med moderat risiko for ny vold. Men det anses som sannsynlig at hun vil fortsette å samle og oppbevare våpen.

NY: Anna Kristin Gillebo Backlund hadde sin første nattevakt 18. august etter å ha fått opplæring fra en kollega tidligere samme dag. Foto:,LINKEDIN

– Voldsrisikovurderinger ble gjort løpende i et etablert samarbeid mellom psykiatrien, Bjerketun, politiet og barnevernet. Det er institusjonens eget ansvar å sikre forsvarlige sikkerhetsrutiner internt, sier Nordby i barnevernet.

Det besluttes at bemanningen skal økes i leiligheten.

– Jeg stiller spørsmål ved vurderingen som ble gjort etter hendelsen 19. juli, da bemanningen på dagtid ble økt, men ikke om natten, sier Nakstad.

Skal ha fått god kontakt

Sosionomutdannede Backlund blir midlertidig ansatt for å få den utvidede vaktplanen til å gå opp.

Anna Kristin har sin første nattevakt 18. august etter å ha fått opplæring fra en kollega tidligere samme dag.

Arbeidstilsynet har senere satt spørsmålstegn ved om 30-åringen fikk nok opplæring og informasjon om hvilken fare og risiko det innebar å jobbe med jenta.

Av personer i apparatet rundt jenta beskrives hun som manipulerende og farlig når hun opplever at hun får tillit av de ansatte.

Ifølge VGs opplysninger fikk Backlund og 15-åringen god kontakt, og jenta skal ha uttalt at hun likte den nyansatte miljøarbeideren godt.

Fikk tak i kniv

28. oktober: Backlund har våken nattevakt, mens den hvilende nattevakten sover på et låst rom i leiligheten.

15-åringen er våken, som hun ofte er. Det er satt opp en døgn- og ukeplan jenta skal følge, men den er kun veiledende for å unngå konfrontasjoner.

Ved 01.30-tiden setter Backlund seg mellom 15-åringens ben med ryggen til, slik at jenta kan stelle håret hennes.

Miljøarbeideren blir satt ut av spill med beltet jenta har skjult. 15-åringen får tak i nøkler og dermed tilgang til en innelåst kniv. Backlund dør av en kombinasjon av kvelning og blodtap.

BUNNLØS SORG: Anna Kristin Gillebo Backlund ble bisatt i Hauketo-Prinsdal kirke 5. november i fjor. Kirken var fullsatt med flere hundre sørgende. Foto:Torstein Bøe,NTB scanpix

Av personer i apparatet rundt jenta beskrives hun som sterk og rask i en kampsituasjon, og hun er flink til å finne gjenstander som kan brukes som våpen.

På rommet til den sovende nattevakten lå det en voldsalarm som politiet ga ut etter machete-episoden.

– Anna hadde ikke den alarmen på kroppen. Det var bestemt at den skulle være på rommet til den sovende nattevakten, sier Siv Hallgren, bistandsadvokaten til Backlunds familie.

BISTÅR FAMILIEN: Advokat Siv Hallgren sier flere av Backlunds familiemedlemmer vil være til stede i tingretten til uken. Foto:Heiko Junge,NTB scanpix

I forkant av drapet har 15-åringen skrevet om drapstanker i dagboken sin. De skremmende notatene hadde lenge vært kjent for personer som jobbet med jenta.

Jenta begrunner senere valget av drapsoffer med at Backlund var alene og fysisk underlegen andre ansatte, dermed var det større sjanse for at hun skulle lykkes med å drepe, får VG opplyst.

Sakkyndige: Ikke psykotisk

I november etter et fengslingsmøte i Asker og Bærum tingrett skal jenta ha forsøkt å rive til seg en politikvinnes tjenestevåpen. Det skal ikke ha vært noen verbale eller fysiske forvarsler til hendelsen.

Også i ungdomsfengselet i Bergen har det vært alvorlige episoder. Da en kvinnelig fengselsbetjent irettesatte jenta, skal hun ha svart med en springskalle.

Fra desember til mars er jenta på døgnobservasjon ved Lier psykiatriske sykehus. De tre rettsoppnevnte sakkyndige har skrevet en 150 sider lang rapport.

Konklusjonen er at jenta hverken var psykotisk eller bevisstløs da hun drepte. Dermed kan hun straffes.

Ingen under 18 år har tidligere blitt dømt til forvaringsstraff i Norge, slik som statsadvokat Erik Førde åpner for i tiltalebeslutningen.

– Tar rapporten på største alvor

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener Vestre Viken helsefortak har brutt forsvarlighetskravet i Spesialhelsetjenesteloven i behandlingen av jenta.

– Fylkesmannens rapport tar vi på største alvor og vi tar med oss denne tilbakemeldingen inn i det videre forbedringsarbeidet, sier klinikkdirektør Kirsten Hørthe ved Vestre Viken helseforetak.

Ansvarlig psykiater ved Behandlingssenteret Små Enheter har brutt forsvarlighetskravet i Helsepersonellloven.

– Denne vurderingen mener psykiateren beror på en misforståelse av psykiaters oppfølgingsrolle i virksomheten, sier fag- og utviklingsleder i Små Enheter, Dag Skådinn.

Mer om

 1. Krim

Flere artikler

 1. Pluss content

  Påtalemyndigheten: Et nøye planlagt drap

 2. Asker-drapet: Gjemte bort voldsalarmen

 3. Asker-drapet: Psykiater advarte mot vold og drap

 4. Asker-drapet: Leder ved Små Enheter: Burde vært to våkne nattevakter

 5. Pluss content

  Asker-drapet:  – Skulle ikke vært alene

Fra andre aviser

 1. Avdødes familie: Det blir tungt å følge rettssaken

  Aftenposten
 2. Forsvarer vil ha drapstiltalt barn kjent utilregnelig

  Aftenposten
 3. Anna Kristin Gillebo Backlunds fetter skriver: Total mangel på dømmekraft

  Aftenposten
 4. Enhetsleder ved Små Enheter: Vi skulle hatt to våkne på vakt

  Aftenposten
 5. Vollen-drapet: 15-åringen ble dømt frisk nok til fengsel. Siden har hun vært tvangsinnlagt på psykiatrisk.

  Aftenposten
 6. Drapstiltalt 15-åring fikk ikke skikkelig behandling

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder