OMSTRIDT FORSLAG: Erik Lunde (KrF) liker ikke at det skal være opp til hver enkelt kommune å bestemme hvor vidt leger skal ha reservasjonsrett. Foto: NTB Scanpix

KrF-topp: - Lokalpolitikere kan stoppe reservasjonsretten

Frykter «ideologisk slagmark»

Medisinerstudenter sier nei

Norske lokalpolitikere kan sette en stopper for fastlegenes reservasjonsrett i forslaget fra helseminister Bent Høie (H). Det mener KrFs gruppeleder i Oslo, Erik Lunde.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Det er opp til kommunene selv å bestemme om de skal inngå avtale om reservasjonsrett for leger som har fastlegeavtale med kommunen. Kommunene har adgang til å inngå slike avtaler, men ikke plikt, skriver Vårt Land.

Det får gruppeleder i Oslo KrF til å rope et varsku. Han ber nå stortingstoppene i Høyre, Frp og KrF om å reagere.

- Det viser seg at Høie lar det være opp til hver enkelt kommune om de vil innføre en reservasjonsadgang for leger eller ikke. Da er det stor fare for at han gjør norske kommuner til en ideologisk slagmark, advarer Lunde.

Legene forteller: Derfor vil vi ikke henvise til abort (krever innlogging)

Helseministeren bekrefter overfor avisen at det er opp til hver enkelt kommune å innføre reservasjonsrett.

- Det som har vært viktig for meg, er å få et regelverk som sikrer pasientene sine rettigheter i de kommunene som inngår denne type avtaler. Det har også vært viktig å få en oversikt over hvilke leger som har inngått en reservasjonsavtale, sier Høie.

Han innrømmer også at enkelte kommuner kan komme til å si nei av politiske grunner.

Lunde frykter at dette vil føre til at så mange kommuner vil gjøre nettopp dette at hele avtalepunktet mellom regjeringspartiene og KrF i praksis vil bli uthulet.

- De tre partiene må snakke sammen. Det er bedre at de bestemmer seg for en felles praksis enn å gjøre kommunene til en slagmark, mener Lunde.

Student-nei

En ny undersøkelse blant norske medisinstudenter viser at hele tre av fire fremtidige leger ikke ønsker muligheten til å reservere seg mot å henvise til abort.

Hele 75 prosent sier nei til en slik reservasjonsmulighet, ifølge Aftenposten.

Bare 9 prosent av de spurte vil ha reservasjonsrett, mens 15 prosent ønsker en adgang til å reservere seg. Undersøkelsen er utført av Norsk medisinstudentforening (NMF), og 1.620 studenter fra Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim, samt utenlandsstudenter, svarte på undersøkelsen.

- Leger som avviser en abortsøkende kvinne skaper ikke bare et praktisk problem ved at pasienten må finne en annen lege, men gjør seg selv til moralsk dommer, enten det er intensjonen eller ikke, sier leder i NMF, Even Holth Rustad.

Studentforeningen er dermed på kollisjonskurs med moderorganisasjonen, ettersom Legeforeningens offisielle standpunkt er at fastleger bør kunne få reservere seg.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder