TØFFE TAK I LUFTEN: Halvor Vatnar, leder for pilotforeningen i Norwegian, sier pilotmekling til helgen i realiteten dreier seg om de faste ansatte pilotenes fremtid i Norwegian.

TØFFE TAK I LUFTEN: Halvor Vatnar, leder for pilotforeningen i Norwegian, sier pilotmekling til helgen i realiteten dreier seg om de faste ansatte pilotenes fremtid i Norwegian. Foto:Trond Solberg,VG

Norwegian kan bli rammet: Pilotforeningen: - Overhengende streikefare lørdag

Pilotsjef hevder Norwegian vil kvitte seg med de norske pilotene

Forteller om intern fakturering for å knekke pilot-selskapet

Norwegian kan igjen bli rammet av omfattende streik. – Ledelsen prøver seg på fagforeningsknusing, raser Halvor
Vatnar i selskapets pilotforening.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det er de pilotansatte i Norwegian som skal gjennom megling torsdag og fredag.

Blir ikke partene enige, rammes Norwegian igjen av omfattende og trolig langvarig streik fra lørdag morgen.

– Økte kostnadene over natten

Vanligvis ender megling i løsning, men denne meglingen dreier seg om prinsipper – og ifølge pilotene; om de overlever i Norwegian.

– Vår erfaring de siste fire årene, er at Norwegian-sjef Bjørn Kjos ønsker å bli kvitt oss og at han kjører en strategi med fagforeningsknusing. Han ønsker ikke fast ansatte piloter, men innleide piloter til uanstendige vilkår. Vi skal tynes og vår tariffavtale raseres, sier Vatnar.

– Hvordan opplever dere at han gjør det?

SJEFEN: Bjørn Kjos i Norwegian. Foto:Janne Møller-Hansen,VG

– Han har overført de skandinaviske pilotene fra moderselskapet Norwegian Air Shuffle (NAS) til et bemanningsselskap, Norwegian Air Norway (NAN). Flyene ble lagt i et annet selskap og NAN må lease dem tilbake. Like etter NAN ble satt i drift, gikk leasing-prisene til NAN kraftig opp.

– Dere mener det er bevisst for å fjerne dere?

– Ja, kostnadene føyk i været over natten. Gjennom slik internfakturering ble bemanningsselskapet plutselig ulønnsomt. I et forhandlingsmøte torsdag 4. februar fikk vi beskjed om at NAN ville være insolvent i løpet av februar om de ikke fikk tilført friske midler, og at flygergodkjenningene derfor ikke ville bli godkjent. Det minner veldig om «unionbusting», slik vi har sett i andre land, sier Vatnar, som er en av de mest erfarne pilotene i Norwegian.

Han har vært i selskapet siden 1995.

– Tjener, taper ikke penger

– Slik kan de fremstille det som om vi taper penger i Skandinavia. I realiteten er det her vi tjener pengene, men det kommer ikke frem. Det blir nå hevdet internt at vi er vesentlig dyrere enn våre utenlandske kollegaer på løsarbeiderkontrakter – og at den forskjellen bare vil øke i tiden fremover. Med et slikt bakteppe, tror vi det er grunn for å si at streikefaren er overhengende.

Pilotforeningens krav er en tariffavtale med reell arbeidsgiver, altså NAS.

– Det er ikke mer enn to år siden Kjos sa at ikke skandinaviske piloter kun skal fly ruter fra baser utenfor Skandinavia. Vi opplever stadig oftere at de opererer fra Torp og norske baser, ikke med norsk tarifflønn, men utenlandske. Vi vil ikke finne oss i at 700 skandinaviske piloter, som Kjos har sagt var helt sentrale, skal kastes ut på den måten som han nå forsøker på.

Norwegian kjemper nå en knallhard kamp for å få irsk-basert lisens i USA.

Vil kunne gi på pensjon

Han har en liten gulrot med seg inn i meglingen:

– I meglingen i 2013 ville Kjos kutte i pensjonene. Han vant ikke frem og vi fikk støtte i Arbeidsretten. Men i årets megling har vi lagt pensjon i potten.

– Betyr det at dere kan være med på å gå over fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjon?

– Vi er villige til å diskutere det, men det er forskjeller; har du fem år igjen til pensjon er det ikke like aktuelt, men det er lettere i et 30-årsperspektiv.

– Men både pensjoner og lønn er dyrere enn det de innleide pilotene får?

– Det er nok en forskjell. Begynnerlønnen for en pilot er 380 000 kroner og topplønnen er 1,1 millioner, før diett, sier han og legger til:

– Vi blir fremstilt som høytlønte og sutrete. Men det skrives ikke at vi jobber tre av fire helger i måneden, er oppe grytidlig og ofte jobber 13–14 timers dager.

– Med prinsipper på bordet vil en streik kunne bli langvarig?

– Ja, det er riktig, men det kan vi vanskelig si eller mene noe om. Men en streik er lett å komme inn i og vanskelig å komme ut av.

– Vil dere begynne med et lavt streikeuttak i starten?

– Det er ikke uvanlig, men vi har ennå ikke bestemt nivå.

Angriper norske politikere

Han sier norske politikere har feil fokus.

– Det viktigste argumentet som nesten ikke er tilstedeværende i Norge, er at innleie gir økt sikkerhetsrisiko.

– Hvordan bevise det?

– Det måtte tre ulykker til i USA, før de skjerpet inn. La oss håpe vi slipper det samme her i Europa. Det vi ser er at innleide ikke tør rapportere på samme måte som fast ansatte, av frykt for å miste jobben. Vi ser at de ledende politikerne i EU har skjønt den store utfordringen. Da vi var på Stortinget nylig og la frem dette helhetsbilde, var eneste spørsmålet vi fikk, hva dette ville bety for billettprisene.

Norwegian: Mål om enighet

HÅPER PÅ ENIGHET: Informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian Air Shuttle. Foto:Jørgen Braastad,VG

Informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian ønsket å svare VG på mail mandag ettermiddag.

– Norwegian har nettopp lagt bak seg et elendig 2014, med 1,6 milliarder kroner i underskudd. I lys av dette, er det ingen tvil om at vi må omstille oss for å kunne overleve i fremtiden og ha et flyselskap med utgangspunkt i Norge. Pilotene i Skandinavia har svært gode betingelser og kostnadene må ned slik vi også har sett hos våre konkurrenter. Det Norwegian-ledelsen ber om er justeringer i arbeidstid, fleksibilitet, forsikringer og pensjon, skriver han, og legger til:

– Vi er i en tøff konkurransesituasjon, hvor det skjer omstilling rundt oss i de fleste flyselskaper, også i Skandinavia. I SAS har pilotene og ledelsen i fellesskap blitt enige om nye avtaler for å redde selskapet og hos eksempelvis Lufthansa, flyttes flere og flere flyginger til lavprisselskaper med andre tariffavtaler. Norwegian-ledelsen og pilotene har i flere måneder sittet sammen i ulike arbeidsgrupper for å sammen finne ut av hvordan vi kan styrke oss for fremtiden. Dette arbeidet kom dessverre ikke i mål, og resulterte altså i plassoppsigelse. Det synes vi er synd, men går inn i megling med mål om å bli enige, slik vi alltid har blitt tidligere.

– Skremmer med streikekonsekvenser

– Vi synes det er synd at Vatnar allerede nå før meglingen skremmer med streikekonsekvenser som helt åpenbart rammer tredjepart. Vi går inn i meglingen med en positiv innstilling og ønske om å bli enige, slik at passasjerene våre ikke blir rammet og alle kolleger både på bakken og i lufta har en trygg jobb å gå til fremover, skriver Sandaker-Nielsen.

Han avviser påstandene om at de vil kvitte seg med fast ansatte norske piloter:

– Tvert imot: Norwegian ønsker å beholde erfarne og kompetente piloter i Skandinavia. Dersom du er tilsatt ved Oslo-basen og starter din arbeidsperiode der, får du naturligvis norsk lønn, og er du tilsatt ved London-basen og starter arbeidsperioden din der, får du naturligvis britisk lønn. Det kan jo ikke være slik at norske piloters vilkår skal eksporteres til baser i andre land.

Ifølge informasjonssjefen var overflyttingen til NAN en del av en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. I lys av Norwegians internasjonale vekst, ble det opprettet en ny konsernstruktur der pilot –og kabinvirksomheten ble lagt i egne datterselskap i Norwegian-familien med sine respektive tariffavtaler.

– Det dette handler om er at det er behov for omstilling i Skandinavia. For å være konkurransedyktige fremover må vi foreta justeringer iblant annet arbeidstid og fleksibilitet. Når pilotene selv ønsker en arbeidsnøkkel der de jobber fem dager og har påfølgende fire dager fri, så kan noen arbeidsdager blir lange. Hvis man hadde endret på denne arbeidsnøkkelen, ville det også blitt færre lange dager. Og det er jo heller ikke til å komme bort ifra at pilotene i Skandinavia er den arbeidstagergruppen i selskapet som har høyest lønn og best betingelser. I dag er de bare pilotene i Skandinavia som har ytelsespensjon, alle vi andre har innskuddspensjon, slik de fleste andre norske arbeidstagere i det private næringsliv også har.

– Det finnes ingen holdepunkter for å konkludere med at innleide piloter rapporterer sjeldnere enn fast ansatte. Dette kortet har både fagforeninger og venstresiden i politikken spilt lenge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder