TIDLIG INNSATS: Oslo Høyres leder, Nikolai Astrup, mener forskningen viser at effekten av tidlig innsats er stor. Foto: Krister Sørbø

Vil vurdere skolestart for 5-åringer

Oslo Høyres leder, Nikolai Astrup, mener det er på tide å diskutere om femåringer bør begynne på skolen.

Artikkelen er over seks år gammel

- Ja, det er noe vi bør ha en diskusjon om. Jeg har ikke konkludert, men mener det finnes gode argumenter for å starte skoleløpet allerede når barna er fem år, sier Astrup til VG.

Han er parlamentarisk nestleder i Høyre på Stortinget, og leder for det største og viktigste fylkeslaget i Erna Solbergs parti.
17 år etter den forrige store grunnskolereformen - da seksåringene gjorde sitt inntog på skolene - mener han det er på tide å gå enda lengre.

- Men den gangen utvidet man skoleløpet til 13 år. Jeg mener vi bør vurdere å la barna begynne som femåringer, men slutte ett år tidligere enn i dag, sier Astrup.

Alternativ

Han viser til debatten om det bør mer læring inn i barnehagen, som blant annet var tema på NHOs årskonferanse tidligere i januar.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund vil ha obligatorisk barnehage for alle femåringer, og forskning viser at barn som har gått på barnehagen gjør det bedre i Pisa-undersøkelsene enn barn som ikke har gjort det.

- Vi vet mye om hvor viktig det er med tidlig innsats. De aller yngste har stor læringsvilje og læringsevne. Kommer man tidlig i gang, vil det få positive konsekvenser for hele skoleløpet.
Vi bør vurdere tidligere skolestart som et alternativ til mer læring i barnehagen, sier Astrup.

Han er klar på hva som er motargumentene mot å sende femåringer på skolen:

- For det første at barn må få være barn. Det er også dyrt å måtte ha en ekstra klasse i 13 år, helt til femåringene er kommet gjennom hele skoleløpet, sier han.

Men på den annen side: De samfunnsøkonomiske gevinstene kan være store:

- Statistisk sentralbyrå mener at dersom vi starter ett år før med studier og arbeid, så utgjør det 40.000 ekstra årsverk, sier Astrup.

I bresjen

Fylkespartilederen understreker at dette forslaget hverken er diskutert eller vedtatt i partiets organer, men viser også til at Oslo Høyre har gått i bresjen for tidlig læring.

- Da 6-årsreformen ble innført, var det mest lek for de aller minste barna. Det var Oslo Høyre som først innførte lese- og skriveopplæring for seksåringene, og det har vært veldig vellykket, sier Astrup.

SIER NEI: Bård Vegar Solhjell sier at SV ikke vil støtte et forslag om at femåringer skal begynne på skolen. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Ønsker ikke stor og dyr reform

Tidligere utdanningsminister og fungerende leder i SV, Bård Vegar Solhjell, sier at partiet ikke vil støtte Astrups forslag.

- Det er lærere og kvalitet i skolen vi må satse på, ikke tidligere skolestart. SV er skeptisk til en gigantisk reform som vil være dyr uten at vi vet om det vil forbedre skolen. NHOs forslag om obligatorisk kjernetid for alle femåringer i barnehagen er langt mer interessant, sier Solhjell til VG.

Han mener det er andre måter å styrke skolen på, som bedre lærere og høyere kvalitet på undervisningen.

- Hvis Høyre er bekymret for skolen, burde de heller revidere deler av sitt eget statsbudsjett. Der kutter de 7000 barnehageplasser og øker kontantstøtten. Økt kontantstøtte fører til at de barna som trenger mest å være i barnehagen, isteden blir hjemme. Det er disse vi vil få til å komme i barnehagen hvis vi heller innfører obligatorisk kjernetid, sier SV-lederen.

Han syns samtidig at det er positivt at Høyre engasjerer seg i femåringenes læring

- Det er viktig å legge vekt på læring tidlig. Men da er det bedre å satse på å styrke hele barnehageløpet, ikke kaste rundt på skolestrukturen, mener Solhjell.

- Sats heller på barnehagen

Leder i utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, sier at hun er glad for at politikerne både på venstresiden og høyresiden nå har fått øynene opp for hvor viktig det er å satse på denne aldersgruppen.

KRITISK: Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied. Foto: NILS BJAALAND/VG

- Barndommen er viktig for barnets læring og utvikling. Men vi mener det er viktig at disse barna får lære på sine egne premisser. Dagens skole er ikke tilpasset de aller yngste. Derfor mener jeg vi heller bør satse på barnehagen og barnehagepedagogikken, sier Lied til VG.

I England starter barna på skolen når de er fem år gamle, og Lied sier at det nå er stor aktivitet i landet for å få hevet denne grensen.

- Ute i Europa begynner det nå å bli stor bevissthet rundt forskjellen mellom barnehage og skole, sier Lied.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder