LO-KRAV: Fellesforbundsleder Jørn Eggum (t.v.) slår ring om Ap-leder Jonas Gahr Støre, men krever at det blir flere på Aps valglister i fremtiden, fra «gølvet». Foto: Trond Solberg VG

LO-topp tar oppgjør med sitt eget Ap

Han sitter i Aps sentralstyre og leder LOs største private forbund. Nå krever Jørn Eggum  at Ap får inn folk «som har hatt skoa på». Han åpner for utskiftninger av folk i staben.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Fellesforbund-leder Jørn Eggum sier fallet i oppslutningen til Ap blant LOs medlemmer, en en sentral forklaring på Aps krisevalg ved stortingsvalget i høst.

– Jeg er ikke i tvil om at en hovedårsak er mangel på kandidater med bakgrunn fra fagbevegelsen på Arbeiderpartiets stortingsvalglister. Vi ga tidlig beskjed om at det er en skjevfordeling her, som vi fryktet ville få konsekvenser. At det rett og slett ikke er nok kandidater «som har hatt skoa på», sier Eggum til VG.

– Når vi nå står med fasiten/valgresultatet i hånden, og målingen om som viser dramatisk fall i oppslutningen om Ap blant LOs-medlemmer, er jeg ikke i tvil om at vår frykt var berettiget; vi har ikke vært tydelige nok i saker som er viktige for arbeidsfolk, sier han.

Ap-fall fra 55 til 38

Kritikken kommer etter at det mandag ble kjent at en viktig årsak til Aps dårlige valg, er at LOs medlemmer rømte fra Arbeiderpartiet gjennom sommeren og valgkampen:

I mai svarte 55,1 prosent av LOs medlemmer at de ville stemme Arbeiderpartiet. Ved stortingsvalget var det bare 38,4 prosent av LO-medlemmene som stemte på Arbeiderpartiet, viser en undersøkelse som ble presentert på mandagens møte i LO-sekretariatet, ifølge FriFagbevegelse.

Tallene viser at Ap lekket LO-velgere til samtlige partier.

Verner Støre

Eggum krever et linjeskifte i Ap, hvor det rekrutteres vanlige folk med vanlige utfordringer i sin hverdag, inn i politikken.

– Vi trenger flere som vet hva det er å ta en kamp på vegne av kollegaer. Folk fra industri, service, butikk, renhold, helse. Det viktige er at de har erfaring med grunnleggende rettigheter.

– Det fremstår som en kraftig kritikk av at partiet har utviklet et pampevelde?

– Det vil jeg ikke ha sagt, men vi må i større grad få med folk som selv har stått i det: Folk som har kjent på det å gå lange skift. Folk som har følt på å ha dårlige arbeidstidsordninger, som gir midlertidighet og ledighet.

– Det er det vi trenger mer av rundt neste sving. Flere som har hatt skitt under neglene. Da vil folk kjenne seg igjen. Og løfte frem Jonas og et parti som kan kjempe for dem.

Oppvasken etter det elendige valget: Støre bommet med ett år

– Unge akademikere

– Har politikken blitt for mye tilpasset middelklassen og ikke arbeiderklassen?

– Jeg vil ikke gjøre dette til en klassesak, men vi må få inn folk som kan kommunisere en politikk som det brede lag av folket kjenner seg igjen i. Vi ser at det har kommet mange unge med akademisk bakgrunn langt opp på listene: Vi mener det er viktig med en bedre balanse.

– Det dårlige valgresultatet har ikke ført til noen endringer i staben. Bør det vurderes?

– Jeg er ikke i tvil om at disse tallene nå får konsekvenser for hvordan Ap jobber videre. Det er viktig å ha med folk med faglig erfaring i alle ledd, både politisk og i stab. Når man i dag ser hvor valgnederlaget kommer fra, er det helt naturlig å vurdere hvordan man skal møte fremtiden, sier han.

– Var det feil å gå til valg på 15 milliarder i skatteskjerpelse?

– Det var riktig å prioritere satsning på velferd, men skatteøkningen kom i fokus og da klarte ikke Ap godt nok å vise hva pengene skulle brukes til.

Maktkampen i Ap: Støre ga etter for Giskes krav

Rødgrønt LO

Eggum viser til at det er Ap som sliter, men at det er et stort rødgrønt flertall blant LOs medlemmer.

– Undersøkelsen viser at 7 av 10 LO-medlemmer ikke ønsket dagens regjering i posisjon, sier han.

Foto: Kilde: FriFagbevegelse

Ap-nestor Martin Kolberg sa på et LO-møte i Buskerud fredag at situasjonen er alvorlig for norsk sosialdemokrati.

– Valgresultatet er et tydelig politisk nederlag for oss. Det er det nest dårligste siden 1927. Jeg husker nederlaget i 2001. Det var et enda dårligere valgresultat enn denne gangen, men det var forklaring: Mange fagorganiserte forlot oss på grunn av saken om sykelønnsordningen, minnet Kolberg den lydhøre forsamlingen om, sa han, i følge FriFagbevegelse.

Han er også bekymret over den lave oppslutningen om Arbeiderpartiet blant fagorganiserte.

– Det betyr at vi ikke treffer – og det er krise, sier Kolberg til LO-Aktuelt.

– Ap sentralt bestemmer ikke

Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap sier hun langt på vei er enig med Eggum, men at det ikke er Youngstorget som styrer nominasjonene.

– Vi ønsker å være et bredt folkeparti, med tillitsvalgte fra offentlig og privat sektor, folk med utdanning og folk med fagbrev; alle lag av folket. Men det er ikke slik de som sitter sentralt i Ap bestemmer hvem som skal nå opp i lokale nominasjonsprosesser.

– Men vi vil jobbe for å styrke det fagligpolitiske arbeidet lokalt. Det er et felles ansvar; vi ber LO-tillitsvalgte og medlemmer engasjere seg politisk og gå inn i lokalpolitikken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder