KOMMUNENE SVIKTER: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne mener flere norske kommuner som kjøper private barnevernstjenester har for lite kunnskap om praktisering av lovverket. Foto: Terje Bringedal VG

Horne vil rydde opp i ulovlige barnevernskjøp

I et brev til alle landets kommuner presiserer barne- og likestillingsminister Solveig Horne hva kommunene kan overlate til private.

Artikkelen er over to år gammel

I fjor kjøpte det offentlige barnevernstjenester fra private for over 2,9 milliarder kroner. VG har i flere artikler vist hvordan omfanget kan føre til uheldige dobbeltroller:

I Nordre Land leier kommunen inn en barnevernsleder fra et privat selskap. I Follo jobbet en mann i barnevernsvakten samtidig som barnevernselskapet hans solgte tjenester for flere millioner i samme område.

Les mer: Barnevernsmillionær mister jobben etter VG-avsløring

Nå ønsker barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) å presisere hva kommunene har lov til å sette ut til private.

– I dette brevet tydeliggjør vi de private sin rolle, og hvor langt kommunene kan gå i å bruke private. Det skal være lov, men kommunene må ha gode rutiner, sier Horne.

I brevet til Bufdir, fylkesmennene og alle landets kommuner, gir departementet følgende eksempler på oppgaver som i sin helhet ikke kan overlates til private:

• Lede det kommunale barnevernet

• Avgjøre om en bekymringsmelding skal undersøkes eller ikke

• Avgjøre om en sak skal henlegges eller legges frem for fylkesnemnda

• Treffe vedtak om akuttvedtak eller hjelpetiltak

• Godkjenne et fosterhjem

• Veilede eller følge opp fosterhjem

Måtte vente to år på svar

Brevet er et svar på en to år gammel henvendelse fra Fylkesmannen i Nordland, som i 2015 hadde konkrete spørsmål rundt hva loven tillater å sette ut til private.

I mellomtiden har regjeringen mottatt to utredninger om temaet. I fjor advarte Vista Analyse om et uklart lovverk og enorme profittmuligheter.

– Arbeidet har tatt litt tid fordi vi har ventet på å få de rapportene, og i brevet beklager vi også at det har tatt tid før dette har kommet ut. Men nå er det så detaljert og grundig gjort at det ikke skal være noen tvil om hvilke retningslinjer kommunene skal forholde seg til, sier Horne.

Åtte av ti kommuner kjøper barnevernstjenester fra private aktører, ifølge en rapport fra Vista Analyse. Kostnadene nådde i fjor 478 millioner kroner, ifølge tall fra SSB.

Les: Barnevernsselskap tok ut 20 millioner etter fire år

– Ikke god nok kontroll

Horne mener det er tydelig at kunnskapen om praktisering av lovverket ikke er god nok.

– Blant annet har flere av VGs saker vist at det finnes kommuner som ikke klarer å ha god nok kontroll med de private selskapene de kjøper tjenester av. Derfor har vi bedt om at fylkesmennene må følge med på at kommunene er klar over lovverket og disse retningslinjene, sier Horne.

Samtidig som brevet klargjør grensegangene for bruken av private, understreker departementet at de private selskapene kan benyttes til en rekke oppgaver.

Det stilles imidlertid krav om full styring og kontroll fra kommunen og at alle beslutninger må tas av barnevernsleder.

– Du peker på at det er opp til kommunene å kontrollere de private, men klarer kommunene den oppgaven?

– Kommunene har jo et selvstendig ansvar for å ha et forsvarlig barnevern, det ble tydeliggjort i loven i 2013. Det er fylkesmennene som har ansvar for å følge opp at kommunene følger loven, og så har Statens helsetilsyn det overordnede ansvaret med tilsynet.

– Å alltid si at kommunene ikke har ressurser til dette blir feil, for kommunerammene er økt, og kommunene har et selvstendig ansvar for å prioritere barnevern og ikke bare si at staten skal bidra med mer, sier Horne.

Hun legger til at kommunene må la være å benytte seg av private aktører til oppgaver som innebærer offentlig myndighet, hvis de ikke har mulighet til å følge opp med god nok styring og kontroll.

Fått med deg denne? Barnevernselskaper kontrolleres fra skatteparadiser

– Må gå gjennom enkeltsaker

Blant anbefalingene i Vista Analyses rapport var et landsdekkene tilsyn av kommunenes kjøp av barnevernstjenester.

Ifølge departementet har de allerede spilt inn kommunens bruk av private aktører som et mulig tema for landsomfattende tilsyn i 2019. De viser videre til at det er Helsetilsynet som velger hva som skal være tema for det landsomfattende tilsynet.

Solveig Horne understreker at det ikke skal kunne stilles tvil om tilliten til barnevernet, og beslutningene de tar. I tillegg er hun klar på at kommunene må unngå dobbeltroller og habilitetsspørsmål.

– Jeg ser at dette kan bli utfordrende for noen av kommunene, som kanskje allerede har inngått avtaler eller kjøpt tjenester. Dette er likevel så viktig for oss å få på plass, at vi da må ta de utfordringene når de kommer.

– Men hvis dette har skjedd, hvordan skal man da sikre at disse sakene blir ettergått?

– Hvis en kommune ser at de har brukt private på en måte de ikke skulle gjort, må de gå inn og se på hva slags tiltak dette er, følge opp hver enkelte sak og se på om det er noe som kunne vært gjort annerledes.

Har du tips? Kontakt VGs journalister her!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder