HULL OG HUMPER: Fylkesveien på Reinøya i Troms er ikke egnet for ambulanse-transport, mener både lege og beboere på øya. Foto: Roger Sørensen

Elendig fylkesvei stoppet ambulanse - pasient måtte tre timer i båt

Da Elsa Johanne Sørensen (88) falt om med mulig hjerneblødning, var fylkesvei 301 så dårlig at ambulansen ikke kunne frakte henne til sykehuset i Tromsø.

Dermed måtte det sist søndag rekvireres ambulansebåt for en rundt tre timers tur til sjøs for 88-åringen på vei til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

– Vi bor i en øykommune, så det er ikke så unormalt å ta ambulansebåten. Men den dårlige veien gjorde at sjøreisen med ambulansebåten ble adskillig lengre enn den burde ha blitt, sier pasientens sønn, Roger Sørensen til VG.

PÅ VEI OMBORD: Elsa Johanne Sørensen (88) støttes ombord i ambulansebåten via en flytebrygge - etter at legen frarådet videre transport med ambulansebil på grunn av veiforholdene. Foto: Roger Sørensen

Han anslår at reisen til sykehuset ble tre-fire ganger så tidkrevende som den kunne ha vært med forsvarlig veistandard.

les også

Går mot ny lov for elbileiere i borettslag: Skal få rett til å lade

– Ambulansen kom etter femti minutter, men legen vurderte veien så dårlig at det ikke var forsvarlig å ta moren min i bilen for frakt til sykehuset. De måtte rekvirere legebåten ut til nabobrygga for å få henne til UNN, forteller Sørensen.

Irritert

Sørensen har irritert seg så kraftig på det han mener er vedvarende elendig vei, at han tirsdag gikk til anmeldelse av både fylkesråd for samferdsel Ivar Prestbakmo (Sp), ansvarlig entreprenør Mesta og vedlikeholdsansvarlig i Vegvesenet Robert Lied.

les også

Mener planlagt Møre-tunnel blir farligere enn Gudvangatunnelen

– Min mor falt om på soverommet. Legen vurderte det som en mulig hjerneblødning, men det viste seg underveis at hun hadde pådratt seg en kraftig dobbeltsidig lungebetennelse, forteller Sørensen til VG.

GIKK TIL ANMELDELSE: Roger Sørensen tok fergen inn til Tromsø tirsdag. Der leverte han politianmeldelse både av fylkesråden, Vegvesenet og Mesta, som har vedlikeholdsdriften av veien. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Vakthavende lege under ambulanseoppdraget søndag, Erik Glæstad, gir Sørensen sin fulle støtte. Han opplyser til avisen iTromsø at ambulansetjenesten har en ambulanse parkert i Stakkvik som de bruker lokalt på Reinøya.

Uegnet vei

– Men veien er ikke lenger egnet til utrykning. Av frykt for vår egen helse måtte vi holde farten svært lav, noe som helt klart rammer beredskapen. Da veien er så jævlig som den er, var det også helt uaktuelt å ha en pasient liggende på båre i bilen, forteller Glæstad til ITromsø.

les også

Vogntog bom fast i undergang

For å få den alvorlig syke kvinnen til UNN, måtte legebåten gå rundt øya og ta henne om bord ved en flytebrygge i nærheten av Sørensens hjem.

Legen ringte like godt Statens Vegvesen under oppdraget og meldte fra om den spesielle situasjonen. Glæstad mener man ikke kan ha det sånn på en øy med 300 innbyggere. Ambulansetransporten med den ekstra båtturen tok rundt tre timer, ifølge Roger Sørensen.

Dype spor og hull

Han beskriver den fem mil, delvis asfaltløse lange veien som full av hull, dype spor og skarpe steiner. Punkteringer er nærmest hverdagskost. og selv har han måttet skifte støtdempere på bilen mye hyppigere enn snittbilisten.

Fylkesråden fra Sp, Ivar Prestbakmo, henviser til at den elendige fylkesveien på Reinøya er en del av det enorme vedlikeholdsetterslepet på norske veier - beregnet til rundt 80 milliarder kroner.

les også

Vogntog tok fyr i Gudvangatunnelen – fire til sykehus

– Vegvesenet og driftsoperatøren gjør så godt de kan innenfor de rammene de har, men de har 3.000 kilometer vei å vedlikeholde i fylket. Jeg tror ikke en politianmeldelse vil bety mer penger, sier Sp-politikeren med samferdselsansvar i Troms til iTromsø.

Han peker på både fylkesvei 284 i Balsfjord og fylkesvei 306 i Nordreisa som enda verre veier enn veien på Reinøya.

les også

Erna Solbergs mål: Vil vinne halve Norge

Taushet

Byggeleder for vedlikehold og drift i Vegvesenet, Robert Lied ønsker ikke å kommentere anmeldelsen før han har sett og vurdert den.

Mesta ønsker heller ikke å kommentere saken. I en e-post til iTromsø skriver kommunikasjonssjef i Mesta AS, Eskil Sand, følgende:

– Det er naturligvis en trist situasjon, men jeg er foreløpig ikke kjent med at noen anmeldelse har kommet til oss i Mesta, og kan derfor ikke kommentere det, skriver kommunikasjonssjef Eskil Sand i en e-post til iTromsø.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder