Ny handlingsplan mot voldtekt: Nå blir seksuelle overgrep tema på skolen

Etter fire år uten en handlingsplan mot voldtekt, legger regjeringen i dag frem den lenge etterspurte planen. Krisesentersekretariatet sier regjeringens plan er skuffende.

Artikkelen er over ett år gammel

Den nye handlingsplanen mot voldtekt presenteres av fungerende justisminister Jon Georg Dale. VG har fått planen i forkant av fremleggingen, og kan fortelle at den inneholder fem satsingsområder (se under).

«Kvinner er mest utsatt, og voldtekt utøves nesten utelukkende av menn. Redsel for og forholdsregler mot å unngå overgrep begrenser kvinners bevegelsesfrihet i det offentlige rom,» står det i innledningen til handlingsplanen.

Stor spesial: Hvis du anmelder en voldtekt – har det noe å si hvor du bor?

les også

Tanja-saken: Justisministeren må svare Stortinget om voldtekt

ETTERSPURT: Fungerende justisminister Jon Georg Dale presenterer i dag regjeringens nye handlingsplan. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Voldtekt skal inn i læreplanen

Her er hovedpunktene i den nye handlingsplanen:

  • Målrettet forebygging tilpasset ulike aldersgrupper. Barn og unge skal få bedre kunnskap i skolen om hva overgrep er, og om respekt for egne og andres grenser. Dette skal inn i den nye læreplanen, som skal fastsettes høsten 2019.
  • Unge menn skal ansvarliggjøres og konsekvensene av å bli politianmeldt for voldtekt skal tydeliggjøres.
  • Bedre hjelpetilbud etter voldtekt. Blant annet skal overgrepsmottakene gjøres bedre kjent for publikum. Incestsentrene, krisesentrene og støttesentrene for kriminalutsatte skal styrkes, slik at voldtektsutsatte får bedre oppfølging.
  • Bedre oppfølging av gjerningspersonene, med nye tiltak for å styrke kompetansen og etablere et behandlingstilbud for barn og unge.
les også

Riksadvokaten varsler tre nye tiltak mot voldtekt

  • Et nytt landsdekkende behandlingstilbud til personer i fengsel dømt for seksuelle overgrep.
  • Nye tiltak som skal bidra til god etterforskningskvalitet i voldtektssaker. En samlet gjennomgang av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd skal vurderes, for å sikre at gjerningsbeskrivelse og strafferammen står i et fornuftig forhold til hverandre.
  • Riksadvokaten skal gjennomføre en ny landsdekkende undersøkelse av etterforskningskvaliteten i voldtektssaker i 2020, slik VG skrev i desember. Undersøkelsen skal være tilsvarende undersøkelsen i 2016. Dette skal gjøres for å belyse om det har vært endringer over tid.
  • Økt kunnskap og kompetanse i kommunene. Det skal gjennomføres regelmessige omfangsundersøkelser om voldtekt i kommunene.
  • Økt kunnskap om hvorvidt innvandrerbefolkningen oppsøker hjelpeapparatet og anmelder voldtekt.
les også

Justisministeren: Finnes ingen unnskyldning

– Skuffende handlingsplan

Krisesentersekretariatet er ikke imponert over regjeringens nye handlingsplan. I en pressemelding kaller de regjeringens innsats mot voldtekt for skuffende.

– Handlingsplanen som lanseres i dag må ikke bli regjeringens alibi for å svikte de utsatte, sier leder Tove Smaadahl for Krisesentersekretariatet.

IKKE FORNØYD: Leder Tove Smaadahl for Krisesentersekretariatet savner blant annet en egen handlingsplan i det samiske samfunn. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Voldtekt i nære relasjoner må også opp på den politiske agendaen. Vi trenger en samtykkelov som tar voldtekt på alvor, sier Smaadahl.

Hun påpeker at de fleste voldtekter skjer i en nær relasjon. Fire av ti kvinner som rapporterer om voldtekt sier at det var partneren eller ekspartneren som sto bak, ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

– Konsekvensene for den voldsutsatte er svært alvorlige. Her er det snakk om personer som har gått til et skritt å anmelde en person som vanligvis er i en nær relasjon, sier Smaadahl.

Amnesty Norge mener planen har mange positive målsetninger og tiltak. Generalsekretær John Peder Egenæs skriver i en epost til VG at det også er bra at justisminister Jon Georg Dale erkjenner at manglende effektivitet i politiets etterforskning er et problem.

– Amnesty er imidlertid svært skuffet over at ministeren nøler om nødvendighet av lovendring. Både forebygging og strafferettslig forfølgelse av voldtekt starter med en tydelig rettslig norm som fastslår at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt, fortsetter han.

Store forskjeller i Politi-Norge

Det er Politidirektoratet som vil få ansvar for å koordinere arbeidet med oppfølgingen av planen. De vil rapportere til Justisdepartementet.

Samtidig har det vært departement ansvar for å gjennomføre tiltak innenfor eget ansvarsområde, heter det i handlingsplanen.

I 2017 ble det anmeldt 1314 voldtekter, viser tall fra Kripos. Nesten halvparten av disse var festrelaterte voldtekter.

FORSKJELLER: I desember kunne VG avsløre at det er store forskjeller i Politi-Norge. Regjeringen ønsker å styrke politiet i den nye handlingsplanen. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix (Illustrasjonsfoto)

I desember kunne VG avsløre at det er store forskjeller i Politi-Norge når det kommet til antall tiltaler i voldtektssaker. Fra 2015 til 2017 har politiet i Norge henlagt 3526 voldtektssaker. Bare 614 anmeldte voldtekter endte i en rettssak.

I Vest politidistrikt endte under én av ti saker i retten. I Nordland politidistrikt endte voldtektssakene i retten dobbelt så ofte.

Under fremleggelsen av regjeringens nye handlingsplan sier Abid Raja (V) til VG at dette ikke er akseptabelt.

– Det er ikke akseptabelt at hvor du bor i Norge skal avgjøre om saken din får god behandling eller ikke. Vårt mål er at alle skal få en helhetlig god behandling, sier Raja.

Han mener det også må skapes en prestisje i å etterforske overgrepssaker i politiet.

– Disse sakene er det viktig å fokusere på. Det er noe av det mest alvorlige kvinner blir utsatt for, sier Raja.

– Klare forventninger til at politiet leverer

Justisminister Jon Georg Dale erkjenner også at det er en jobb å gjøre med at det tar for lang tid å følge opp etterforskning i slike saker.

– Er etterforskningen av voldtektssaker god nok i dag?

– Av de sakene som blir etterforsket så ser vi at kvaliteten på etterforskningen går opp, men det er nok fortsatt for mange som må oppleve at det tar for lang tid før etterforskningen kommer i gang, og det er et av de forbedringspotensialene som vi også peker på i denne planen.

– Kan kvinner som anmelder voldtekt i dag føle seg trygge på at de blir godt nok ivaretatt?

– Ja, det skal de gjøre og det er politiets oppgave når man anmelder til politiet at de faktisk gjør den etterforskningen som er nødvendig. Dette er grove overgrep i en del tilfeller mot andre mennesker, primært jenter, vi ser at det også er mange unge, og de skal føle seg trygge på at de blir møtt av et politi som tar dem på alvor.

– De skal føle seg trygge, men kan de det i dag?

– Ja, det er fortsatt et forbedringspotensiale, men det er en av grunnene til at vi nå har laget en handlingsplan som skal styrke arbeidet vårt med dette. Og det er politiets oppgave. Og jeg har klare forventninger til at de leverer på det. De skal møte de som anmelder voldtekt med den respekten en slik situasjon fortjener.

les også

Statsadvokat henla Tanja-saken etter egen utspørring av henne: – Helt utenkelig praksis

Fire år uten en handlingsplan

Tanja Arntsen (47) er en av dem som anmeldte en voldtekt. Hun måtte kjempe en tre år lange kamp mot systemet for å bli trodd. Totalt tok det 1072 dager, nesten tre år, fra Tanja ble voldtatt til saken ble formelt avsluttet. Du kan lese hennes historie her.

Regjeringen har tidligere fått krass kritikk for at det har tatt så lang tid å fullføre den nye handlingsplanen. Den forrige gikk ut i 2014.

Daværende justisminister Per-Willy Amundsen lovet en ny handlingsplan 27. mai i fjor. Løfte kom etter en kritisk gjennomgang av kvaliteten på voldtektsetterforskningen av Riksadvokaten.

Den nye planen skulle ifølge ministerne bli mer «operativ og konkret» enn 2012-planen. Funnene fra Riksadvokaten skulle bli viktige i den nye handlingsplanen, lovet Amundsen.

VG har det siste året henvendt seg til departementet flere ganger. Først i november kom løftet om at en ny plan vil være på plass i mars i år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder