AVTALE: Helseminister Bent Høie og styreleder Gunn Marit Helgesen i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) signerte avtalen. Bak følger statsminister Erna Solberg nøye med. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Regjeringen oppretter 19 nye «helsefellesskap»

Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) underskriver onsdag ettermiddag en avtale med KS-styreleder Gunn Marit Helgesen, tidligere Kommunenes sentralforbund, om å opprette 19 «helsefellesskap» i Norge.

Nyheten presenteres under en pressekonferanse på Statministerens kontor (SMK). Dette er et hovedgrep i Regjeringens nye, fireårige helse- og sykehusplan, som legges frem i høst.

Helse- og omsorgsminister Bent Høies uttalte målsetning er at opprettelsen av 19 helsefelleskap, skal gjøre at sykehus og kommuner går fra å være «parter» - til å bli «partnere».

Det ambisiøse målet er radikalt å bedre samarbeidet mellom spesialisttjenesten og sykehusene på den ene siden, og primærhelsetjenesten og kommunene på den andre siden.

Reagerte på VGs avsløringer

TRAPPER OPP: Statminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

les også

Midt på natten fraktes syke eldre hjem fra sykehusene

VG har i en rekke artikler dokumentert hvordan samhandlingsreformen fra 2012 sender gamle, syke pasienter tidligere ut av sykehusene og tilbake til kommunene.

VG avslørte tidligere i år at det ble kjørt minst 1546 turer med eldre over 74 år ut av sykehusene og til kommunen mellom klokken 22 og 07. Ved minst 461 av transportene var pasienten 90 år eller eldre. 603 av turene skjedde mellom midnatt og 05 om morgenen.

MIDT OM NATTEN: Alvhild Erlandsen skulle få blodoverføring på Sykehuset Østfold. Hun kom først tilbake til sykehjemmet ved 04-tiden om morgenen. Foto: Gisle Oddstad

Helseminister Bent Høie beordret umiddelbart full stans av disse nattransportene.

Høie ville ikke lage en egen instruks mot nattransport. Det fikk han kraftig kritikk for av opposisjonen.Det fikk han kraftig kritikk for av opposisjonen.

VGs avsløring fikk Senterpartiet til å fremme forslag om lovendring på Stortingets siste dag før sommerferien.

VG avslørte også at døende blir transport ut av sykehus for å gi plass til andre pasienter. En av dem var Karen Anna Nilsen som ble flyttet tre ganger i løpet av de siste 26 timene hun levde.

Ministeren beklaget

Høie beklaget etter VGs avsløringer, og presiserte at kommunene og sykehusene måtte samarbeide bedre.

– For det første må kommunene og sykehusene bli et helsefellesskap, som har en felles oppfatning om sånn gjør vi det ikke. Hvis det skjer, og det meldes fra om, så må det få en konkret konsekvens, sa Høie den gang.

Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder