UTMELDT: Tor Eriksen meldte seg ut av Arbeiderpartiet, og inn i Senterpartiet. Foto: Mattis Sandblad, VG

Høyre og Ap krympet i forsvarskommuner: – De har fått seg en smekk på fingrene

MÅLSELV (VG) I flere forsvarskommuner har Senterpartiet gjort brakvalg, mens både Høyre og Arbeiderpartiet har gått kraftig tilbake. I Målselv har de begge vært igjennom protest-utmeldinger i løpet av valgkampen.

– Jeg oppfatter at Ap har blitt en nikkedukke for regjeringen. De er ikke et tydelig alternativ. Det blir ullent, og de har lett for å gå i kompromisser, spesielt med Høyre, sier Tor Eriksen.

VG møter ham ved Bardufoss videregående skole, der han jobber. Skolen ligger like ved Rusta leir og Bardufoss flystasjon, hvor seks av ni Bell-helikoptre skal flyttes til Rygge i Østfold.

Dette var blant sakene som preget lokalvalget i Målselv, der Sp tredoblet oppslutningen til 46,6 prosent, mens både Ap og Høyre krympet.

Det samme har skjedd i den nærliggende forsvarskommunen Bardu. Der doblet Sp oppslutningen til 62,9 prosent. I Andøy i Nordland mer enn femdoblet de oppslutningen, til 56,6 prosent.

HELIKOPTER: Flytting av bell-helikoptrene til Rygge er en viktig sak i Målselv. Foto: Mattis Sandblad

les også

Forsvarets operative sjef: Kan ikke forsvare Norge til alliert hjelp kommer

Byttet parti

Eriksen meldte seg ut av Ap i fjor sommer, og i februar meldte han seg inn i Senterpartiet. Han understreker at det ikke har noe med Ap lokalt å gjøre.

– Men uansett om det er lokalvalg, tenker velgerne på det overordnede.

Han anklager Ap for «forsvarsvingling», og mener flyttingen av Bell-helikoptrene har blitt mulig på grunn av forsvarsforliket Ap inngikk med regjeringspartiene.

Det ble lagt til grunn at 18 Bell-helikoptre skulle deles mellom nord og sør. Regjeringen har bestemt at 15 skal sendes sørover, mens tre skal stå igjen på Bardufoss. De har også bestemt at 2. bataljon skal gjøres om til en mekanisert bataljon, basert på personell som skal mobiliseres ved behov.

– Ap har jo stemt mot dette, og mener regjeringen har brutt med forsvarsforliket?

– Jo, men det er greit å være etterpåklok. De burde vært tydeligere på hva en «deling» av helikoptre skulle innebære da de forhandlet. I mellomtiden har det kommet to nye partier inn i regjering, så nå er ikke regjeringen avhengig av Aps støtte, sier Eriksen.

Han trekker linjer til andre forlik Ap har inngått.

– Man er med på vedtak man ikke vet konsekvensene av, så blir det ikke sånn som man hadde tenkt, og så blir det kaos. Det samme opplevde vi med politireformen, som Støre trakk støtten til før valget.

TIDLIGERE KOLLEGER: Før var Stig Magne Hagen (t.v.) Eriksens partikollega. Han har blitt i Arbeiderpartiet. Foto: Mattis Sandblad

– Ikke lokalpolitikk

Da VG besøkte Eriksen i Målselv før valget, tok han VG med til Rusta leir der han møtte på tidligere partikollega Stig Magne Hagen. Han selv er pensjonert oberstløytnant, og stod på femteplass på valglisten.

– Jeg forstår at folk vil støtte Sp – de har ikke nølt om forsvar, og så har de scoret på det i Nord-Norge. Men det er rikspolitikk. Lokalt har alle partiene vært tydelige, sa han

Fra Rusta til Heggelia leir er det omtrent et kvarter å gå. Mellom militærleirene ligger matbutikker, kino og kafeer. Folk i Målselv har levd side om side med Forsvaret siden før krigen, og kommunen huser også leiren på Skjold.

I sentrum har en vennegjeng samlet seg for å drikke kaffe. Jan Ivar Øverland (51) er en av de mange som først flyttet sørfra for å jobbe i Forsvaret, og siden slo seg ned her. Nå driver han en pizzarestaurant.

– Forsvaret er alfa og omega her. Det er hjørnesteinsbedriften, sa han.

ANDRE SAKER: Alf Odland (t.h) påpeker at man ikke får gjort noe med forsvarspolitikken i et lokalvalg, og at det burde handle om andre saker også. Fra venstre: Jan Ivar Øverland (51), Knut Tronstad (75), Jan Hansen (73), og Alf Odland (67). Foto: Mattis Sandblad

Høyre-leder og nestleder meldte seg ut

Høyre har også gått kraftig tilbake i flere forsvarskommuner. Verst har det gått for dem i Andøy, der de fikk ordføreren og 41,3 prosent etter valget i 2015. I år fikk de bare 5,7 prosent, og én representant i kommunestyret.

I Målselv har Høyre krympet fra 18,3 til 7,9 prosent oppslutning. Og de har ikke bare mistet velgere: Midt i juni valgte både lederen og nestlederen i Målselv Høyre å melde seg ut av partiet.

– Forsvarspolitikken har vi jobbet mye for i nord. Spesielt de siste årene har vi sett en veldig dreining av aktiviteten. De fjerner kapasiteten til hæren. Det stikker rett i nerven og berører det som engasjerer, og da klarte jeg ikke lenger å stå ansikt til ansikt med en velger og si at dette er ok for meg, sier tidligere Høyre-leder Edgar Andersen til VG.

For øyeblikket er han partiløs. Han er ikke overrasket over at Høyre har gjort et dårlig valg.

– De har fått seg en kraftig smekk på fingrene.

UTMELDT: Edgar Andersen var leder av Målselv Høyre frem til midten av juni i år. Foto: Mattis Sandblad

– Blir ikke lyttet til

Andersen sier han og Høyre lokalt har hatt gode dialoger med moderpartiet, men han opplever samtidig at politikerne og fagmiljøene i nord ikke har blitt godt nok lyttet til.

– Vi har snakket med Bakke-Jensen, og med Ine Eriksen Søreide da hun var forsvarsminister. Vi har snakket med statssekretæren, og vi har fått frem våre argumenter. Men ingen av innspillene har blitt lyttet til. Det blir sånn «vi hører hva du sier, men er ikke interessert».

Det er også andre områder der han føler perspektiver fra nord ikke blir hørt hos regjeringen. Ved neste stortingsvalg tror han nord-sør-dimensjonen vil bli enda sterkere.

– Generelt har jeg sett litt misnøye med at vi i nord er her, men ikke skal få så mye. Man ser det for eksempel med diskusjonen som går nå om Nord-Norgebanen. Jeg har litt inntrykk av at alt som skal nordover er det en voldsom diskusjon om, mens det som er sørpå, da knipser man, og så er det i gang.

Ap: - Mest opptatt av resultater

Anniken Huitfeldt svarer på vegne av Ap.

– Mens Høyre og Frp de siste årene har nedprioritert hæren og stadig utsatt viktige veivalg og investeringer, vil Ap styrke hæren, også med egne hærhelikoptre i Målselv, skriver hun til VG.

Hun mener Eriksens kritikk av Ap er selvmotsigende.

– Ap inngikk et forsvarsforlik med regjeringen høsten 2016. Hadde vi vunnet valget i 2017 eller fått KrF over på vår side i 2018, kunne vi fått til en skikkelig satsing på hæren. Men om vi hadde fulgt Eriksens linje ville kuttene i hæren i Målselv uansett blitt vedtatt, med KrF eller Venstres stemmer, allerede i 2016.

Hun påpeker også at bildet ikke er entydig, og trekker frem at Ap gjorde et veldig godt valg i forsvarskommunen Sørreisa, nabo til Målselv.

Høyre:– Gjort en prioritering

Høyres Hårek Elvenes forsvarer helikopter-flyttingen, og sier det er faglig godt begrunnet. Han sier regjeringen må føre en forsvarspolitikk som ivaretar landets sikkerhet på en best mulig måte.

– Da vil omstillinger og nedleggelser av og til være nødvendige, og det har det vært i dette tilfellet. I dag har man for få helikoptre til å dekke hæren og spesialstyrkens behov. Man har gjort en prioritering med de knappe ressursene man har, og prioritert helikoptrene til spesialstyrken for kontraterrorberedskap.

Han er ikke enig i at Høyre ikke lytter.

– Det er mange lokale fagmiljøer i forsvaret som lobber for egne lokale interesser, men det er forsvarssjefen som er forsvarsministerens fagmilitære rådgiver, og avveier alle behovene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder