BOLIGFELT: Knivdrapet fant sted i et boligfelt på Vinstra. Her arbeider politiet på åstedet. Foto: Reidar Folkedal

Sakkyndige om Vinstra-siktede: Ikke psykotisk i gjerningsøyeblikket

17-åringen som er siktet for drapet på Laura Iris Haugen (16) på Vinstra var ikke psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Det skriver de rettsoppnevnte sakkyndige i en såkalt tilleggserklæring.

De sakkyndige presiserer «at siktedes diagnose er endret fra udifferensiert schizofreni til enkel schizofreni og det legges til grunn at han ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket», står det i en fersk fengslingskjennelse fra Sør-Gudbrandsdal tingrett.

En person som er psykotisk i gjerningsøyeblikket vil normalt sett bli funnet utilregnelig, og kan da ikke dømmes til fengselsstraff, men til tvungent psykisk helsevern.

les også

Retten om Vinstra-drapet: Fremstår forberedt og planlagt

Forvaring eller psykisk helsevern

Det går også frem av fengslingskjennelsen fra Sør-Gudbrandsdal tingrett at statsadvokaten har oversendt saken til Riksadvokaten med forslag om at det tas ut tiltalte for drap og grov kroppsskade.

Tingretten varetektsfengslet gutten i to nye uker.

– Saken ligger nå hos Riksadvokaten og jeg forholder meg taus om denne saken så lenge vi venter på et påtalevedtak, sier statsadvokat Jo Christian Jordet til VG.

I fengslingskjennelsen vises det til at statsadvokaten har foreslått dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Dersom retten skulle komme til at gutten var tilregnelig da han begikk drapet, foreslår statsadvokaten at påtalemyndigheten skal legge ned påstand om forvaringsstraff.

Forvaringstraff, som i utgangspunktet er tidsubestemt, kan idømmes farlige tilregnelige lovbrytere når en vanlig fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig for å verne samfunnet. Retten fastsetter en tidsramme for forvaringen, men minstetiden kan forlenges dersom det fortsatt er en nærliggende fare for at personen vil begå ny alvorlig kriminalitet.

Innlagt på sykehus

Siden i fjor høst har gutten, som var 16 år da drapet fant sted, sittet varetektsfengslet. Gutten, som tidligere har erkjent å ha begått drapet, har under store deler av perioden vært underlagt tvunget psykisk helsevern.

I april skrev politiet i en pressemelding at den foreløpige rettspsykiatriske vurderingen hadde konkludert med at den siktede gutten ikke var strafferettslig tilregnelig da drapet fant sted.

Sør-Gudbrandsdal tingrett tar i fengslingskjennelsen ikke stilling stil spørsmålet om tilregnelighet, og viser til at vilkårene for varetektsfengsling uansett er oppfylt.

TOK FARVEL: En fullsatt Sødorp kirke på Vinstra tok farvel med 16 år gamle Laura Iris Haugen 14. november i fjor. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

– Sterk tvil

Tidligere i mai kunne VG melde at de sakkyndige har vært i sterk tvil under sitt arbeid og at de to ganger har bedt retten om å få utsatt frist til å levere sin rapport.

Første gang skjedde det ifølge en fengslingskjennelse med henvisning til at «avveiningen mellom tilregnelighet/utilregnelighet er vanskelig i denne saken.»

Nå har de sakkyndige altså konkludert med at gutten ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket 31. oktober i fjor.

Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra 17-åringens forsvarer, Nora Hallén, mandag ettermiddag.

Bistandsadvokat Nina Hjortdal har ikke besvart VGs henvendelse.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder