ERSTATTES?: Dyrnes-utvalget vil oppheve og erstatte sukkeravgiften. Foto: Helge Mikalsen/VG

Vil skrote omstridt sukkeravgift

Sukker- og brusavgiftene slår uheldig ut, og bør vrakes. I stedet bør man innføre en helsebegrunnet avgift, mener utvalg.

Finansminister Siv Jensen (Frp) mottar tirsdag rapporten fra utvalget som har vurdert særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer.

– Utvalgets flertall mener at avgiften på sjokolade- og sukkervarer slik den er utformet i dag bør oppheves og erstattes av en ny og helsebegrunnet avgift, sier utvalgsleder Cecilie Aasprong Dyrnes i en pressekonferanse i Finansdepartementet.

Dyrnes opplyser om at utvalgets flertall mener det samme om avgiften på alkoholfrie drikkevarer.

Utvalget har bestått av personer fra advokatfirmaer og akademia, samt representanter fra LO og NHO. Disse ble 16. november 2018 satt til å vurdere avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer.

Samtidig foreslo regjeringen at avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer skulle reverseres.

– Utvalgets hovedoppgave er å vurdere om avgiftene i større grad enn i dag kan utformes slik at de tar hensyn til helse- og ernæringsmessige formål, sa finansminister Siv Jensen den gang.

Utvalget skulle også vurderer hvilke varer som skal omfattes av avgiften.

les også

Bitter fremtid for søt grensehandel

Pluss content

VG I NORDBY: Økt sukkeravgift har ført nordmenn over grensen til Sverige for å handle godteri og brus billigere. Foto: Gøran Bohlin

Finansminister Siv Jensen (Frp) benyttet anledningen til å takke utvalget for jobben de har lagt ned. I tirsdagens pressekonferanse mener Jensen det er for tidlig å si noe om hva resultatet av utvalgets gransking blir.

Flere kan bli avgiftsbelagt

Flertallet mener at dagens avgift bør erstattes av en ny og helsebegrunnet avgift.

«En slik helsebegrunnet avgift vil kunne medføre en utvidelse av avgiftsplikten til å omfatte mange flere produkter og produsenter» står det i utvalgets rapport.

Utvalget begrunner en slik utvidelse med at det vil fange opp et større antall næringsfattige og energitette matvarer og understøtte norsk folkehelsepolitikk.

Spørsmålet om hvilke varer dette vil gjelde mener utvalgsleder Dyrnes det er for tidlig å svare på:

– Der må det gjøres en grundig vurdering. En god helsebegrunnet avgift krever utredning på detaljnivå. Dersom dette skal innføres må man se på hva som er potensielt helsefarlig, og deretter resonnere seg frem til hvilke type varer som man ønsker å treffe og hvem som skal holdes utenfor avgiftsplikten, sier Dyrnes til VG.

Kritisert økning

I statsbudsjettet for 2018 økte sukkeravgiften med over 80 prosent på sjokolade og sukkervarer, og over 40 prosent på brus. Endringene ble iverksatt 1. januar 2018.

Det ble beregnet at staten skulle håve inn over to milliarder kroner i økte inntekter.

Økningen i sukkeravgiften har vært kritisert fra flere hold. Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum har tidligere uttalt at avgiftene ville føre til at arbeidsplasser og verdiskapning flyttes over grensen til Sverige.

les også

Regjeringens svenskesjokk

Også bransjen har møtt økningene med sterke protester: NHO mat og drikke klaget i desember 2017 økningene i sukkeravgiften inn til EØS-avtalens tilsynsorgan ESA. I likhet med Vedum mente organisasjonen at økningen truet arbeidsplasser, og at beslutningene ville føre til økt grensehandel.

To norske gründere med en sukkersøt business-idé. Se video under:

VG skrev i juni 2018 at grensehandelen mot alle odds har gått ned siden sukkeravgiften ble innført.

Da SSB offentliggjorde grensehandelstallene i juni, viste tallene at grensehandelen det siste året har gått opp, med 1,259 milliarder kroner, til 15,1 milliarder.

Men i det første kvartalet av 2018 hadde grensehandelen gått ned:

Det ble handlet for 3,30 milliarder kroner i årets første kvartal, mot 3,33 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder