LEDER: Politioverbetjent Skule Worpvik er etterforskningsleder i politioperasjon Bonanza. Foto: Tore Kristiansen

Politiet leverte våpen til destruksjon hos Forsvaret – fant dem igjen hos kriminelle

SKIEN (VG) Våpen som beslaglegges eller leveres til politiet av privatpersoner, skal destrueres av det norske Forsvaret. Nå er minst 20 slike våpen funnet igjen i ulovlige våpensamlinger.

 • Mona Grivi Norman
 • Ola Haram
 • Erlend Ofte Arntsen
 • Tore Kristiansen (foto)

– Det er en krise at det skjer. Her jobber man hardt for å få våpen ut av sirkulasjon – og samfunnet tar ansvar med å få ting inn – og så drypper det ut igjen, sier politioverbetjent Skule Worpvik i Sør-Øst politidistrikt.

Han mener det er svært uheldig for tilliten til politiets våpenforvaltning.

Søndag skrev VG hvordan våpen fra det norske Forsvaret har havnet i illegale våpensamlinger – og hos tunge kriminelle.

Gjennom politioperasjon Bonanza har Sør-Øst politidistrikt funnet minst 124 våpen som står som destruerte i Forsvarets register. De frykter at tallet er langt høyere.

Nå opplyser politiet for første gang at minst 20 våpen som er levert fra politiet til Forsvaret for destruksjon, er funnet igjen i flere ulovlige våpensamlinger.

– Det er flere destruksjonsvåpen fra Kripos som er funnet igjen hos flere personer, på flere steder, bekrefter Worpvik.

BESLAG: Politiet har beslaglagt over 2300 våpen i operasjon Bonanza. Foto: Tore Kristiansen

Tre våpenamnesti

De siste 20 årene har norske myndigheter invitert befolkningen til tre våpenamnesti. Det betyr at det i en periode er straffefritt å levere inn registreringspliktige våpen til politiet.

Målet er å få skarpe uregistrerte våpen ut av sirkulasjon.

Les også: Motstrid om PST-sjefens våpenlevering

Se video om politioperasjon Bonanza og Forsvarets våpenlekkasje.

Våpen som de lokale politidistriktene samler inn, leveres til Kripos sentralt. Deretter leveres våpnene til Forsvaret som skal ødelegge våpnene for politiet.

– Vi har vært kjent med at det har vært våpen på avveie fra Forsvarets destruksjonssystem og at det også innbefattet noen av de våpnene som politiet leverte til Forsvaret, skriver Knut Rykhus som leder Kriminalteknisk avdeling hos Kripos.

Han viser til at det ble laget nye rutiner for destruksjon fra 2009. Våpnene som har blitt gjenfunnet har trolig forsvunnet fra Kongsgårdmoen leir, før Forsvarets sentrallager ble opprettet i 2010.

– Hva betyr dette for publikums tillit til politiets våpenforvaltning?

– Vi må hele tiden jobbe for å ha god kontroll med våpenforvaltningen i Norge, og jevnlig vurdere om rutinene er gode nok. Det er veldig uheldig når våpen kommer på avveie, uansett hvordan det skjer, skriver Rykhus.

SVARER: Viseadmiral Elisabeth Natvig er sjef for Forsvarsstaben. Foto: Tore Kristiansen

Forsvaret beklager

Forsvaret understreker at de har gjort mye for å rydde opp i våpendestruksjon siden 2010. Blant annet er våpenlagre sentralisert og det er alltid en tredjepart til stede når våpen destrueres.

Forsvaret erkjenner likevel at svikt og manglende kontroll på 2000-tallet fortsatt skaper problemer for det sivile samfunnet i dag.

– Det er åpenbart at det er et problem at det er våpen der ute som vi i Forsvarsledelsen har forutsatt at har vært destruert, sier viseadmiral Elisabeth Natvig som er sjef for Forsvarsstaben.

– Våpen som er levert fra privatpersoner til politiet og videre fra politiet til Forsvaret for destruksjon, har blitt funnet igjen i ulovlige private våpensamlinger. Hvordan ser Forsvaret på det?

– Det viser tydelig at vi ikke har hatt gode nok rutiner på dette tidligere. Det er også snakk om et tillitsforhold mellom politiet og Forsvaret når vi gjør en jobb på vegne av politiet. Det skulle ikke ha skjedd, sier viseadmiralen.

Mer om

 1. Forsvarets tapte våpen
 2. Våpen
 3. Kripos
 4. Forsvaret

Flere artikler

 1. Politiet: To forsvarsansatte siktet for underslag av våpen

 2. Politiet har brukt tre år på å etterforske våpenlagersjef

 3. VG avslører: Fant Forsvarets panservernkanon hos illegal våpensamler

 4. Fant «destruert» maskinpistol på politiadvokatens våpenlager

 5. Ekstremt farlige våpen på avveie

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder