Kriserapport om St. Olavs Hospital

Millionunderskudd de tre siste årene, og nærmest total mangel på økonomisk styring.

Artikkelen er over 14 år gammel

Slik beskriver en fersk sjokkrapport tilstanden ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

GIGANT I KRISE: Det nye sykehusbygget (t.h.) som står ferdig i år, er en gigant. Dobbeltdriften av dette og det gamle sykehuset (t.v.) har ifølge granskerne bidratt til det økonomiske rotet ved St. Olavs Hospital. Foto: Geir Otto Johansen

Det er eksperter fra konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers (PWC) og internrevisjonen i Helse Midt-Norge (HMN), som har utarbeidet sjokkrapporten VG har fått tilgang til.

Ifølge granskernes grundige gjennomgang, har sykehuset de tre siste årene styrt rett mot stupet.

Særlig er rapporten kritisk til at både styret for St. Olavs Hospital og for Helse Midt-Norge har godkjent betydelig underskuddsbudsjettering fra 2003 og frem til i dag.

«Man kan på mange måter si at det har bidratt til å sementere et kostnadsnivå som har medført store bedriftsmessige underskudd. Selv om de regnskapsmessige avvikene fra budsjett ikke alltid har vært store, har de faktiske underskuddene vært meget store,» heter det i rapporten.

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge Paul Hellandsvik vil foreløpig ikke kommentere innholdet i rapporten.

- Det er helt feil av meg å kommentere rapporten før de som er berørt har fått anledning til å svare, sier Hellandsvik til VG.

- God styring

Problemene ved St. Olavs Hospital er ikke av ny dato. Tidligere direktør for sykehuset gikk av i slutten av mars. Nå spekuleres det i om styreleder Arent M. Henriksen sitter «på oppsigelse».

Henriksen mener det ikke er grunnlag for å kritisere den økonomiske styringen ved sykehuset.

- Den økonomiske styringen er god, den samsvarer med budsjettkravene fra myndighetene. Det er først i 2006 vi har møtt et krav om et balansert regnskap. Det skal vi prøve å oppfylle, sier han.

- Føler du at din egen stilling står i fare?

- Jeg forholder meg til påstandene som kommer frem i rapporten. Utover det har jeg ingen kommentar.

Tomt om fire år

Granskerne stiller også spørsmål ved hvorfor ikke situasjonen er fulgt tettere opp av Helse Midt-Norge.

Konkret har styrene ved St. Olav og Helse Midt-Norge i 2003, 2004 og 2005 akseptert underskuddsbudsjetter på henholdsvis 391 millioner, 345 millioner og 328 millioner kroner.

Og fremtidsutsiktene granskerne skisserer, er dystre for sykehuset, som har ambisjoner om å være et av de mest moderne i Norden:

«Vi anser det som overveiende sannsynlig at egenkapitalen kan være tapt i sin helhet i løpet av perioden fram til 2010,» skriver de.

I virkeligheten betyr det at sykehuset - om det hadde vært en privat bedrift - hadde vært konkurs om fire år.

Dobbeltdrift

En faktor som har bidratt til underskudd på budsjettene, er dobbeltdriften av det gamle sykehuset og nybygget ved St. Olav.

Merkostnadene ved denne dobbeltdriften er ifølge rapporten anslått til 102 millioner kroner for 2005 og nye 204 millioner kroner for 2006.

Hele sykehuset skal være sluttført i 2013, og blir da etter planen landets største sykehus.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder