PÅ VEIENE: Utrykningspolitiet foreslås nedlagt. Nå frykter UP-sjef Runar Karlsen færre kontroller på veiene hvis forslaget vedtas. Foto: SCANPIX

Utvalg foreslår å legge ned UP: - Jeg er overrasket og bekymret

Flere polititopper mener politiet bør prioritere overgrep mot barn fremfor trafikkontroller. Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår å legge ned Utrykningspolitiet (UP).

 • Per Lindberg

Artikkelen er over tre år gammel

Anne Cathrine Frøstrup har ledet utvalget som torsdag presenterte sin rapport, «Bedre bistand. Bedre beredskap. Fremtidig organisering av politiets særorganer.» Utvalget foreslår å legge ned UP og overføre mannskapene til de tolv politidistriktene i Norge.

UP-sjefen reagerer

– Jeg er overrasket og bekymret over forslaget. Overrasket fordi Norge er verdensledende på trafikksikkerhet. Mange skal ha æren for det, men politiets og UPs innsats er et viktig bidrag. Dessuten er jeg bekymret. Dersom UP legges ned og mannskap overføres til politidistriktene, vil det gi færre kontroller. På sikt vil det igjen bidra til flere alvorlige ulykker, sier UP-sjef Runar Karlsen til Bergens Tidende.

Utvalget har snakket med en rekke aktører. I rapporten heter det at flere «politiledere mener trafikksikkerhet blir for høyt prioritert sammenlignet med andre alvorlige kriminalitetstyper, som seksuelle overgrep, profittmotivert kriminalitet, integritetskrenkende kriminalitet og alvorlig organisert kriminalitet.»

UP-SJEFEN: Runar Karlsen mener det blir flere ulykker på veiene hvis Utrykningspolitiet legges ned. Foto: Holm, Morten / Scanpix

– Det er alltid vanskelig å prioritere blant alvorlig kriminalitetsfelt. Jeg vil bare minne om at hvert år dør 120 mennesker på veiene og mange blir alvorlig skadet. Derfor er det så viktig for politiet å ha fokus på trafikksikkerhet, sier Karlsen.

Kan bli salderingspost

I rapporten påpeker flere politisjefer at UP gjør mye bra, er viktig for trafikksikkerhetsarbeidet og at de også bekjemper allmenn kriminalitet «på hjul». De påpeker at trafikksikkerhetsarbeidet kan bli en salderingspost hvis det overføres til distriktene.

– Det er nettopp det som vil skje, advarer Karlsen.

Internt i politiet er det altså delte meninger om UP og hvordan trafikksikkerhetsarbeidet skal organiseres. Både politiledere og andre innenfor politietaten stiller spørsmål ved om et nasjonalt trafikkpoliti som UP er en god prioritering av politiets samlede ressurser.

LANDET RUNDT: Utrykningspolitiet har 150 patruljer landet rundt. Foto: Stian Lysberg / NTB scanpix

Utvalget ser at det er en fare for at trafikksikkerhetsarbeidet kan bli nedprioritert hvis UP forsvinner. Det ber om at det strategiske trafikksikkerhetsarbeidet forankres tydeligere i Politidirektoratet, men mener at færre og større politidistrikt «bør gis større muligheter enn tidligere til å prioritere viktige oppgaver, som for eksempel trafikksikkerhetsarbeid.»

Utvalget mener at «dagens måte å drive politiets trafikksikkerhetsarbeid er under press og vil endres i fremtiden», blant annet som følge av teknologiutviklingen.

Splittet om Kripos og Økokrim

Utvalget foreslår videre at Kripos og Økokrim slås sammen og at Politiets utlendingsenhet avvikles slik den er i dag.

Det vil erstatte dagens særorganer innenfor politiet med to enheter, én for etterforskning og én for beredskap.

– De kriminelle organiserer seg sammensatt. Da må vi være i stand til å kunne møte den kriminaliteten på samme måte som de kriminelle selv jobber, sier utvalgsleder Anne Cathrine Frøstrup til NTB.

AVVENTENDE: Politidirektør Odd Reidar Humlegård er tidligere sjef i UP. Han skal sette seg godt inn i rapporten før han konkluderer. Foto: Håvard Bjelland

– Politidirektoratet skal nå sette oss godt inn i rapporten. I den kommende høringsrunden vil vi lytte til hva landets særorgan og politidistrikt mener, før vi vil trekke vår konklusjon knyttet til utvalgets forslag, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til eget nettsted.

– Mye kontroversielt

Kjetil Rekdal er leder i Politiets Fellesforbund i Vest. Han skriver dette i en tekstmelding til BT:

«Særorgansutredningen er nylig kommet og vi trenger litt tid til å sette oss ordentlig inn i denne. Det er en omfattende rapport som beskriver våre særorgan med forslag til bedre løsninger. Vi er positivt innstilt til å skape et bedre politi og vil medvirke til dette. Vi ser at det er mye kontroversielt som ligger i utredningen og vi vil gi våre innspill i den kommende høringsrunden.

Vi er nå opptatt av å ivareta våre medlemmer på en god måte. Det er viktig at det blir gode prosesser hvor de ansatte som har den faglige spisskompetansen blir hørt. PF er opptatt av et tydelig ansvar for fagutvikling, metode og kvalitet basert på forskning og kunnskap. Vi mener at dette ansvaret fortsatt bør ligge i særorgan/PHS.»

Flere artikler

 1. UP frykter færre trafikk-kontroller

 2. Slakter ny politireform: Vil ikke gi asyl-jobben til distriktene

 3. Regjeringen utsetter ny politireform i flere år

 4. Et politi som styrer seg selv

 5. Pluss content

  Kronikk: «Trolig blant de svakeste statsråder vi har sett»

Fra andre aviser

 1. Politisjefer: Vil ha færre fartskontroller og mer fokus på overgrepssaker

  Bergens Tidende
 2. Utvalg vil slå sammen Økokrim og Kripos 

  Aftenposten
 3. Sterke advarsler mot endringer i politiet

  Bergens Tidende
 4. Sterke advarsler mot endringer i politiet

  Aftenposten
 5. PU-sjefen med kraftig kritikk av ny politireform

  Bergens Tidende
 6. Å legge ned UP er en katastrofe for norsk trafikksikkerhetsarbeid | Jan Johansen

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder