IKKE IMPONERT: Ap-nestleder Hadia Tajik mener POD er uten politisk styring. Foto: Frode Hansen VG

Hadia Tajik om VG-avsløring: Politidirektøren kan ha brutt stortingsvedtak da SAMLOK i Drammen ble nedlagt

Leder i Stortingets justiskomité, Hadia Tajik (Ap) mener mye tyder på at Politidirektoratets beslutning om å legge ned Norges eneste samlokaliserte nødmeldingssentral i Drammen, kan være i strid med Stortingets vedtak.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Ap-nesteder Hadia Tajik mer enn antyder at justisminister Anders Anundsen lot POD få opptre som «stat i staten» under sin tid i statsråd-stolen.

Mandag avslørte VG hvordan en rå maktkamp mellom Politidirektoratet (POD) og resten av justis- og beredskaps-Norge, førte til at landets eneste samlokaliserte nødmeldingssentral i Drammen ble besluttet nedlagt av POD - til tross for Stortingets vedtak om å bygge opp alle operasjonssentraler i Norge etter samme modell.

– Uten politisk styring

Tajik mener VGs avsløringer tyder på et Politidirektorat som under ledelse av POD-sjef Odd Reidar Humlegård opererer uten politisk styring.

– Med nedleggelsen av SAMLOK i Drammen, er man da innenfor Stortingets vedtak?

– Om man kan begrunne det på en faglig god måte. Så langt har jeg ikke sett eller hørt at det har vært tilfelle. Så med de fakta som ligger på bordet per nå, så er det vanskelig å se at Stortingets vedtak og intensjoner er blitt oppfylt gjennom å nedlegge Drammen, for så å opprette et nytt initiativ som ikke bygger på de gode erfaringene i Drammen, sier Tajik til VG.

Kommentar: Regjering og storting ydmykes

– Jeg er ikke interessert i entusiasmen til Humlegård for samlokalisering, eller for så vidt hans mangel på sådan. Jeg er opptatt av at Stortingets vedtak blir gjennomført, presiserer hun.

SJEF OG SJEF: Daværende justisminister Anders Anundsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård under en pressekonferanse om Nærpolitireformen. Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

– Hvor alvorlig ser du på VGs avsløring?

– Isolert sett kan man si at det her er snakk om økte kostnader og lokaliseringer som er vanskelig for utenforstående å skjønne. Men jeg er redd for at denne saken er uttrykk for et større problem. Nemlig at man har hatt en svak justisminister som ikke har klart å drive frem det som har vært nødvendige forbedringer i landets beredskap.

Det var Anders Anundsen som var justisminister da POD kjempet mot at samlokalisering mellom brann, helse og politi ikke skulle bli en del av «Nærpolitireformen». Regjeringens prestisjereform ble vedtatt med et stort flertall på Stortinget 10. juni 2015.

– Har ikke grepet inn

I desember gikk Anundsen av, og ble erstattet av partikollega Per-Willy Amundsen. Tajik påpeker at det er den til enhver tid sittende justisminister som har ansvaret for at direktoratet gjennomfører det storting og regjering har bestemt.

– Har POD blitt en «stat i staten» under Anundsen som justisminister?

– Om han har tillat det som en aktiv handling, eller om dette er noe som har utartet seg uten at han har klart å gripe inn i det er vanskelig å vurdere. Men det som i hvert fall er faktum er at han ikke har grepet inn. Han har ikke tatt det ansvaret som er hans formelle ansvar, nemlig å ta styring over at politiske vedtak blir gjennomført. Men om det er evne eller vilje det skorter på, det er vanskelig å si, sier Tajik.

Anundsen uttalte i går til VG at han «legger til grunn» at POD har gjennomført de bestillingene som kom fra hans departement.

AP-NESTLEDER: Hadia Tajik er leder i justiskomitéen på Stortinget. Foto: Frode Hansen VG

– OL i manglende gjennomføring er ikke et OL du har lyst til å være med på i utgangspunktet. Men det har de vært, fortsetter Tajik - og viser til politidirektør Odd Reidar Humlegård i VG kalte politikernes ambisjoner for samlokalisering i Nærpolitireformen for «olympiske leker»

– Hva tenker du om måten politidirektøren ordlegger seg på når han blir konfrontert med deres manglende måloppnåelse?

– Det fremstår for meg som manglende rolleforståelse, og manglende respekt for demokratiske forankringer av vedtak, sier hun.

– Rollefordelingen her er at demokratiet vedtar og direktoratet gjennomfører.

Signaleffekt

I motsetning til Anundsen mener Tajik at nedleggelsen av SAMLOK i Drammen har en uheldig signaleffekt.

– Å legge ned SAMLOK i Drammen har åpenbart en signaleffekt. Når et prosjekt som har gått over flere år, og som viser gode resultater, blir nedlagt til fordel for et helt nytt initiativ der helse ikke er tilstede, så er dert klart at det har en signaleffekt.

– Hva må den nye justisministeren gjøre?

– Han må levere det den forrige justisministeren ikke klarte å levere. Han må ta ledelse over et Politidirektorat som ser ut til å leve sitt eget liv uten politisk styring på dette viktige feltet. Det er den til enhver tid sittende justisminister som har ansvaret for å ta ledelse, og sikre at politiske vedtak blir gjennomført, sier Tajik.

Høyres stortingsrepresentant fra Buskerud, Anders Werp, var saksordfører da Nærpolitireformen ble vedtatt i Stortinget i juni 2015.

– Jeg vil ta opp VGs avsløringer med justisministeren. Det pirrer nysgjerrigheten. Jeg vil til bunns i om POD har fulgt opp Stortingets klare vedtak. Særlig hvorvidt det var innenfor Stortingets vedtak å nedlegge SAMLOK i Drammen. Dersom dette ikke er tilfellet, vil jeg be om at saken tas opp til ny behandling i Stortinget, sier Werp til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder