IMOT ABORT: Norske Linda Steen (t.v.) og svenske Ellinor Grimmark (t.h) jobber som jordmødre, men ønsker ikke å utføre aborter på grunn av et kristent livssyn. Foto: PRIVAT

Linda og Ellinor nektet å utføre aborter – må betale millioner

Da jordmødrene Linda og Ellinor oppga at de ikke ville utføre aborter, ble de avvist av svenske sykehus. Etter å ha tapt i rettsystemet, har begge måttet reise til Norge for å få arbeid.

Nora Evensmo Hvistendahl
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Jeg kan ikke utføre abort. Jeg dreper ikke engang fluer, sier svenske Ellinor Grimmark til VG.

For litt over en uke siden kom regningen i posten. Grimmark beskriver konvolutten som en et hvilket som helst annet brev. Men inni befant det seg en regning på 1,64 millioner svenske kroner som skal betales innen tre uker.

Det startet for fire år siden da Grimmark skulle begynne å jobbe som jordmor på et sykehus i nærheten av Jönköping i Sverige. Før hun begynte i jobben, oppga hun til sykehuset at hun ønsket å reservere seg mot å gjennomføre aborter samt å sette inn spiral eller gi ut p-piller, på grunn av sin kristne tro og livssyn.

– Jeg ble så ringt opp av sjefen som var kjempesint og lurte på hvorfor jeg hadde utdannet meg til å bli jordmor når jeg hadde slike holdninger. Jeg fikk beskjed om at jeg ikke var velkommen, hevder Grimmark.

Hun fortsatt å søke jobb videre, og var i kontakt med to andre klinikker, men fikk avslag. Jordmoren valgte derfor å ta den svenske helseregionen Region Jönkoping län til retten for diskriminering og brudd på Europakonvensjonen, etter å ha ført saken for diskrimeringsombudsmannen.

Det var avisen Dagen ( krever innlogging) som først omtalte saksomkostningene til Grimmark. Saken har vært bredt omtalt i svenske medier.

– Hun har blitt møtt vennlig

HR-direktør i Region Jönkoping län, Anders Liif, sier til VG at Grimmark har blitt profesjonelt behandlet.

– Man kan ikke ta fra henne hennes opplevelse, men jeg opplever ikke at det stemmer. Våre sjefer har vært vennlige, men konkrete. Hun har blitt møtt vennlig, men bestemt med et svaret om at hvis du ikke kan utføre alle arbeidsoppgaver kan du ikke få noen arbeidsstilling her, sier Liif.

– Vår innstilling har vært at hvis man søker jobb så har man ikke rett til å definere selv hvilke arbeidsoppgaver man skal utføre og ikke. Man kan gi uttrykk for det, men da kan man ikke påberegne å få jobben, sier Liif.

Har du lest denne? Norske kvinner tar fostertest i utlandet

– Fantes ikke plass til slike meninger

Samtidig som Grimmark tok saken for to svenske domstoler, opplevde norske Linda Steen å møte lignende holdninger fra det svenske helsevesenet, forteller hun til VG.

Den norske kvinnen som har bodd i Sverige i 15 år og jobbet som sykepleier, begynte på en videreutdanning som jordmor i Linköping i 2014. Da hun var ferdig tok hun kontakt med klinikken hun hadde vært tilknyttet, for videre arbeid.

– Men da jeg kontaktet arbeidsgiver, gikk rullegardinnen ned på direkten. Jeg fikk beskjed om at det ikke fantes plass til slike meninger i organisasjonen, sier Steen.

I Polen: Kvinner kjemper for retten til å ta abort

Hun henvendte seg videre til en annen klinikk i samme fylkeskommune, men fikk senere beskjed om alle jordmødrene måtte kunne utføre aborter og sette inn spiral, noe Steen ikke ønsket.

– Jeg tenker at det er et hjerte som slår og at det har samme menneskeverdi som meg, sier Steen og fortsetter:

– Men jeg har ikke noen problemer med at andre jobber med det. Jeg har min mening og andre sin mening, og det er del av demokratiet. Jeg synes derimot at det er helt feil av svenske myndigheter å sette premisser for hvilke meninger og tanker en jordmor skal ha.

Etter å ha fulgt Grimmarks rettsprosess i svenske medier, tok hun kontakt med samme advokatkontor for å få prøvd saken sin for den svenske tingretten.

Kommentar: Nei til abortturisme

– Jordmødrene må kunne delta i hele virksomheten

Men selv om begge kvinnene mener Europakonvensjonen er brutt, fikk Grimmark avslag hos både tingretten og arbeidsdomstolen. Steen fikk avslag i tingretten og ikke mulighet til å anke videre til arbeidsretten.

I dommen fra arbeidsdomstolen står det følgende om Grimmarks sak:

«Regionen har gjort følgende gjeldende. Kriteriet er nødvendig og passende med hensyn til beskyttelse for den abortsøkende kvinnens helse. Arbeidet på de aktuelle kvinneklinikkene er organisert ut ifra at alle jordmødre skal kunne delta i hele virksomheten», står det videre.

Grimmark ble med det dømt til å betale 1,64 millioner svenske kroner i saksomkostninger.

Om Steens sak skriver tingretten at Europakonvensjonens artikkel 9 er brutt, men at kravet hennes er avvist «med hensyn for å beskytte helse». Steen ble dømt til å betale 1,2 millioner svenske kroner i saksomkostninger.

Ifølge Sveriges Radio støttes Grimmark av den amerikanske anti-abortorganisasjon Alliance Defending Freedom (ADF). Kanalen hevder at Grimmarks rettsprosesser er en del av en internasjonal kampanje for å påvirke abortrettighetene i blant annet europeiske land, og at hun får juridisk og økonomisk støtte av organisasjonen.

Organisasjonen har på sin side tilbakevist dette.

Les også: Gravide kan få fjernet ett av to tvillingfoster

Pendler til Norge

For Ellinor Grimmark ble løsningen å flytte med mann og to barn til Norge, etter å ha pendlet i to år. Da hun søkte jobb som jordmor på Sykehuset Østfold, forteller hun at hun ble tatt imot med åpne armer.

– Også her ga jeg beskjed om at jeg ikke kunne utføre abort. De svarte med å spørre om når jeg kunne begynne, sier hun.

Grimmark jobber i dag ved sykehuset i Kalnes.

Strammer inn i USA: Nederlag for abortmotstandere i USAs høyesterett

Linda Steen på sin side, valgte å fortsette å bo i Sverige med mann og tre barn, men pendler hver uke til Stavanger. Til høsten begynner hun på samme sykehus som Grimmark.

– Det er en helt annen holdning i Norge. Da jeg søkte sommerjobb fikk jeg beskjed om at det ikke var noe problem og at de hadde respekt for det, sier hun.

Advokatkontoret som har prøvd Grimmarks og Steens saker for retten i Sverige, opplyser til VG at de kommer til å ta sakene videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder