PÅ BESØK: I fjor besøkte statsminister Erna Solberg barnehuset i Oslo hvor hun også fikk se rommet hvor avhørene av barna skjer.

PÅ BESØK: I fjor besøkte statsminister Erna Solberg barnehuset i Oslo hvor hun også fikk se rommet hvor avhørene av barna skjer. Foto:KÅre Magnar Hansen,NORSK POLITI

Nå blir det slutt med dommeravhør av volds- og sexmisbrukte barn: Politiet skal ta over avhør av barn

Ut med dommeren – inn med politiet

Ordren er klar fra statsministeren og justisministeren: Ut med dommeren. Inn med den lyttende politikvinnen- eller mannen.

Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

For å styrke barns rettssikkerhet, vil regjeringen fjerne dommerne under avhør av overgrepsrammede barn på barnehusene.

Nå skal barn som kan være utsatt for overgrep, eller hvor det er mistanke om det, kun bli avhørt av politiet. Det samme gjelder for «særlig sårbare fornærmede og vitner til mulige overgrep»

– Vi ønsker å styrke barnets rettsikkerhet. Ved å gi politiet, og ikke dommere, ansvaret for avhørene vil disse kunne skje vesentlig raskere enn i dag, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

NY LOV: Erna Solberg og Anders Anundsen vil endre loven om avhør av utsatte barn. Foto:Trond Solberg,

Lang ventetid

Ved en måling gjort i desember 2013, var ventetiden for avhør av barn 54 dager. I desember 2014 var ventetiden redusert til 32 dager. Det er imidlertid ikke godt nok.

Derfor har regjeringen i statsråd foreslått å endre loven for dommeravhør som heretter skal kalles for «tilrettelagte avhør».

I oktober i fjor besøkte statsminister Erna Solberg barnehuset i Oslo sammen med politimester Hans Sverre Sjøvold. Det gjorde et sterkt inntrykk på henne å høre beretningene om barn som hadde vært utsatt for alvorlige overgrep.

– Dette er noe som har vært etterspurt i lang tid og noe jeg grep fatt i straks etter at jeg tiltrådte som statsråd. Dagens ordning er for tungvint. Ved å overlate ansvaret for avhørene til politiet selv vil de kunne tas raskere og gjøre prosessen enklere og bedre. Det vil også bli obligatorisk at disse avhørene skal skje på et barnehus, sier Anundsen.

Bred støtte

Det støttes både av Domstoladministrasjonen og UNICEF Norge, som har som hovedformål å inspirere til engasjement for verdens barn.

– Er dette en mistillit til dommerstanden?

– Vi gjør dette fordi det er tidsbesparende og at vi vil utnytte kapasiteten i hele straffesakskjeden bedre. Slik ordningen har vært har også dommerne hatt en mer tilbaketrukken rolle under avhørene ved at de har sittet i et rom ved siden av og ikke selv har kunnet stille direkte spørsmål til barnet.

Spilles av i retten

– Det vil de heller ikke få under hovedforhandlingen i retten?

– Nei, meningen er at avhørene skal spilles av i retten. Observasjonsordningen for avhør av barn og særlig sårbare voksne personer avvikles. I stedet gjennomføres avhørene som sekvensielle avhør, også i flere sekvenser som gir barnet mer tid til å etablere kontakt med den voksne politipersonen.

– Hva med rettsikkerheten til den mistenkte?

– Det første avhøret vil ofte skje uten at mistenkte eller siktede er varslet. Det vil ikke bare senke terskelen for å melde fra, men også innebære at en uskyldig voksen ikke får ødelagt sitt liv dersom mistanken viser seg å være ubegrunnet. Vi vil også unngå at en voksen opplever å bli arrestert på sin arbeidsplass eller politiet kommer hjem for å pågripe han, ofte med barnet som vitne.

– Når blir dommeravhørene historie?

– Trolig en gang utpå høsten, hvis det går som vi håper at Stortinget kan vedta den nye loven og regelendringene før sommeren, sier Anders Anundsen.

DA: – Dommerne har ingen funksjon

DA-DIREKTØR: Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen. Foto:Domstoladministrasjonen,

Domstoladministrasjonen er enig i at ansvaret bør overtas av politiet og løftes ut av domstolene.

– Det vil spare tid og avhørene vil kunne gjennomføres raskere, hvilket vil være en fordel for alle involverte – ikke minst barna. Dommeren har ingen funksjon i dommeravhørene mer enn å overvåke at de går riktig for seg. Den funksjonen ivaretas også av forsvarer, aktor og eventuelt bistandsadvokat, sier direktør Sven Marius Urke i DA.

UNICEF Norge: – Var på høy tid

UNICEF Norge er svært fornøyd med at regjeringen vil endre reglene for avhør av barn og andre utsatte personer.

UNICEF NORGE: Jurist Ivar Stokkereit i Unicef Norge. Foto:Unknown,

– Det er på høy tid å styrke barns rett til avhør på barnehusene og sikre god samhandling blant de involverte tjenestene, jurist i UNICEF Norge Ivar Stokkereit og legger til:

– Vi er veldig fornøyd med at justisministeren deler våre ambisjoner om å få gjennomført avhør av barn som har vært utsatt for vold og overgrep innen én uke, men vi er skuffet over at denne fristen ikke gjelder for alle saker. Erfaringer fra blant annet Sverige og USA viser at det er mulig å gjøre avhør av barn innen en uke i alle volds og overgrepssaker, men det krever at dette arbeidet prioriteres.

UNICEF Norge mener de foreslåtte endringene i straffeprosessloven ikke alene sikrer at avhør av barn tas raskere enn situasjonen har vært de siste årene.

Brytes hver dag

– Dagens frist for avhør av barn og unge brytes hver eneste dag rundt om i landet. Derfor er det helt avgjørende at politiet har kapasitet nok til å overholde fristene i det nye regelverket. Vi oppfordrer derfor Stortinget og Regjeringen om å sette politiet i stand til å gjennomføre avhørene av barna innenfor den nye fristen.

Samtidig må politiet selv prioriterer disse sakene høyt nok, slik at barns rettssikkerhet gis et tilstrekkelig vern. Dersom dette ikke skjer risikerer vi at dagens uholdbare situasjon når det gjelder ventetid og kvaliteten i etterforskningen fortsetter, sier Stokkereit

Les også

 1. Anundsen om fremtidens politi: - Mer robust og fremoverlent

  En stolt og smørblid justisminister kunne tirsdag kveld presentere en ny politireform med flertall i Stortinget.
 2. Nå er justisministeren og Ap enige: Vil pålegge ansatte i offentlige etater å snakke mer sammen

  For streng tolkning av taushetsplikten hindrer politiet og andre offentlige etater å forebygge radikalisering og…
 3. Disse politi-feilene er blitt pensum

  POLITIHØGSKOLEN (VG) Erfarne politifolk setter seg på skolebenken for at politiet skal unngå å gjøre alvorlige feil…
 4. Justisministeren om Monika-saken: – Skikkelig trøkk for hele politiet

  HOLMENKOLLEN (VG) Ansikt til ansikt med alle…
 5. Vil ikke lenger godta henleggelser
  med kjent gjerningsmann

  Henleggelser av straffbare handlinger med kjent gjerningsmann aksepteres ikke lenger.
 6. Her kommer de rullende detektivene

  Trond Ivar Våge (34) og Endre Hj. Thue (39) er ikke som politietterforskere flest: De er nemlig noe så sjeldent som…
 7. Politireformen legges frem klokken 18.00 tirsdag: Erna varsler store endringer i politi-Norge

  POLITIHØGSKOLEN (VG) Her er Erna Solberg vitne til at en ung mann som ikke møtte til soning legges i jern.
 8. Her er politiets nye prioriteringsliste

  Flere voldssaker innen familien og mot barn skal avdekkes og oppklares. Det fastslår riksadvokaten.
 9. Nå skal Kripos finne superdetektiven

  I dag, mandag, starter Kripos jakten på superdetektiven – personen som skal lede arbeidet med å oppklare gamle draps- og…

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder