BLE TATT HERFRA: Dette er den private barnehagen der den tre år gamle jenta gikk. VG får opplyst av de ansatte at bortføringen fant sted utenfor på gaten, og at de andre barna ikke merket hva som skjedde. Foto: Jørgen Braastad, VG

Barnefaren om konflikten med mor:
Derfor vil han ha datteren til Norge

NIKOSIA/OSLO (VG) I over ett år har barnefaren kjempet i norsk domstol for å få foreldreansvaret for datteren alene i Norge – men for to måneder siden tapte han saken mot moren.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I slutten av februar i år ble den betente konflikten mellom de to foreldrene avgjort i Borgarting lagmannsrett:

Saken ble avvist, men det er foreløpig uklart om resultatet var årsaken til at parets datter ble bortført og gjenforent med barnefaren på Kypros torsdag.

– Dette er ikke en «gjenforening» med far. Jenta bor hos sin mor på Kypros og er blitt bortført. I henhold til avgjørelser av kypriotiske domstoler er det mor som har foreldreansvar og den daglige omsorgen for jenta. Det er også mor som har hatt den daglige omsorgen siden jenta ble født, sier morens advokat i Norge, Elsa Charlotte Gill, til VG.

– Mor er dypt bekymret

Advokaten minner om at flere rettsavgjørelser i Norge – tingrett, lagmannsrett og Høyesterett – har slått fast at jenta har bosted på Kypros og har derfor avvist sakene far har reist i Norge.

– Vi vet ikke hvor jenta nå er og mor er dypt bekymret. Det er helt forferdelig å utsette ei jente på 3 år å bli bortført av ukjente og maskerte menn, og å utsette både datter og mor for det traume de nå er utsatt for, sier Gill.

PÅGREPET: Fire menn er pågrepet i forbindelse med bortføringen av den tre år gamle jenta på Kypros. Mennene fremstilles for retten fredag. Foto: Jørgen Braastad

12. november 2015: Om ettermiddagen dro barnefaren til barnehagen i Østfold for å hente datteren sin. Han skal ha avtalt å hente den lille jenta sammen med moren, men da han kom frem var datteren borte.

– De ansatte fortalte at barnemoren hadde hentet kun noen minutter før og så reist til Sverige på handletur, har barnefaren forklart i politiavhør.

Les også: Norsk jente (3) kidnappet på Kypros – gjenforent med faren

– Det har aldri gått tre uker uten at jeg har sett datteren min, har barnefaren sagt i avhør.

Barnefaren fortalte også at han mottok en tekstmelding fra moren til barnet noen timer senere.

LETER: Det foregår en større politijakt etter kidnapperne som tok med seg en norsk treåring fra sin barnehage i Nikosia på Kypros. Her fra politihuset i Nikosia i fjor. Foto: HARALD HENDEN

Ikke sett datteren på halvannet år

Etter 12. november 2015 skal ikke barnefaren ha sett datteren sin – bortsett fra noen korte Skype-samtaler hvor lyden i stor grad skal ha vært avslått.

Ifølge VGs opplysninger, traff nordmannen den kypriotiske kvinnen han senere giftet seg med i 2009, og i de første årene skal da ha bodd mye i hvert sitt land. Han i Norge. Hun på Kypros. I 2012 giftet paret seg.

Barnemoren skal deretter ha meldt flytting til Norge og søkt om arbeids- og oppholdstillatelse.

Moren har bestridt dette og isteden hevdet at hun på grunn av dårlige norskkunnskaper, ikke har forstått innholdet i dokumentene – noe domstolen har støttet, får VG opplyst.

BISTÅR BARNEFAREN: Advokat Morten Engesbak. Foto: NTB/SCANPIX

Året etter at ekteskapsløftene var inngått, fikk paret sitt første og eneste barn i 2013, en datter. I 2015 ble de ifølge barnefaren uenige om omsorgen for datteren og hvilket land hun skulle vokse opp i.

12. november 2015 ble moren anmeldt av barnefaren for å ha ført datteren deres ut av landet, såkalt omsorgsunndragelse. Da startet også farens kamp i rettssystemet om å få ansvaret for datteren alene.

Henlagt hos norsk politi

Noen dager etter anmeldelsen var levert, sendte moren en e-post til norsk politi hvor hun hevdet at hun og barnefaren hadde en avtale om at moren og datteren skulle tilbake til Kypros etter oppholdet i Norge.

I e-posten la barnemoren også ved billetter som bevis. Billettene viste at hun skal ha kjøpt tur-retur billetter fra Kypros til Norge, får VG opplyst.

Bakgrunn: Barn og mor i skjul etter kidnapping-frykt

Et par måneder senere, nærmere bestemt 13. januar 2016, ble saken henlagt etter bevisets stilling.

Ifølge VGs opplysninger, skal barnefaren ha forsøkt å få datteren utlevert fra Kypros til Norge med hjemmel i Haag-konvensjonens regelverk i barnebortføringssaker. I den anledning sendte norske myndigheter et formelt brev til kypriotiske myndigheter.

Myndighetene på Kypros opplyste da at det i en rettsanmodning fra en domstol på ferieøya skal foreligge en beslutning om at moren hadde omsorgsansvaret for datteren, noe som gjorde at saken ikke var behandlet ytterligere av myndighetene.

– Saken er veldig enkel. Barnet har bodd på Kypros fra hun var to måneder gammel. Hun er kypriotisk, noe også norsk rett har slått fast, har kvinnens advokat, kvinnens advokat Laris Vrahimis, tidligere sagt til VG.

HENLAGT: Politiet etterforsket eks-torpedo Espen Lee for forsøk på kidnapping av den lille jenta på Kypros i fjor, men saken ble henlagt. Foto: Frode Hansen

Barnefaren etterforsket av politiet – saken henlagt

1. februar i fjor ble tre nordmenn pågrepet av kypriotisk politi, deriblant den kjente eks-torpedoen Espen Lee. Politiet på ferieøya mistenkte at de tre nordmennene planla å kidnappe den lille jenta på oppdrag fra hennes biologiske far i Norge.

Les mer: Slik jobber bransjen som henter hjem bortførte barn

Noen dager etter pågripelsen ble norsk politi kontaktet og varslet om at det kunne bli aktuelt med bistand fra kollegene i Norge. Anmodningen resulterte blant annet til ransakingen av de fire mennenes boliger i Norge.

I en politirapport kom det frem at eks-torpedoen og en norsk- 40-åring skal ha spanet på barnemorens leilighet og jentas barnehage – men etterforskningen konkluderte med at det ikke var noen holdepunkter for at de tre nordmennene hadde gjort noe straffbart.

Lee, barnefaren og to andre nordmenn ble senere siktet for frihetsberøvelse og omsorgsunndragelse av politiet i Norge, men også denne saken ble henlagt.

Da politiet ransaket barnefarens bolig i Norge i februar i fjor, tok de beslag i passene til datteren og barnemoren.

– Etter at vi har vært på reise så har jeg puttet dem i en safe. De er viktige dokumenter. Jeg har da forklart henne at hun kunne få passet sitt når hun ville, men hun fikk ikke passet til barnet da man ikke trenger pass i Norge, opplyste barnefaren til politiet.

Les også: Fire varetektsfengslet på Kypros etter kidnapping av norsk jente (3)

– Utvilsomt illegal bortføring

VG har truffet morens advokat Laris Vrahimis i den kypriotiske hovedstaden Nikosia. Han forklarer at ifølge kypriotisk rett skal barnet være på Kypros.

BISTÅR MOR: Advokat Laris Vrahimis. Foto: Jørgen Braastad

– Da faren tok beslag i datterens pass, under det som skulle være en kort ferie i Norge i oktober 2015, anmeldte hun umiddelbart saken her, og brukte datterens ID-kort til å ta henne med tilbake hit, sier Vrahimis.

– Etter det har jo norsk rett fastslått at den ikke kan overprøve kypriotisk rett, som har fastslått at barnet skal være her med moren.

Vrahimis forteller at selv om jenta ble født i Norge, så har hun alltid bodd på Kypros. Den norske faren har også fått avslag i kypriotisk rett, men har fortsatt en ankemulighet her.

– Hans mulighet til å få omsorgen for barnet var i utgangspunktet liten, siden det er snakk om en kompetent mor og en liten jente som retten mener har tilknytning til Kypros, sier mors advokat.

– Etter det som nå har skjedd, som utvilsomt er en illegal bortføring av barnet, så vil jeg anse sjansen hans for å vinne frem i retten her som tilnærmet null, fortsetter han.

Bakgrunn: Barn og mor i skjul etter kidnappingsfrykt

PÅSTÅTT MÅL: Da barnefaren ble etterforsket av politi i fjor vinter, hevdet han at målet med turen til Kypros den gangen var å hente hjem bilen hans, denne Volvoen. Foto: Harald Henden

– Brukt hundrevis av timer

Barnefaren har vært tydelig på at han ba eks-torpedo Espen Lee og to andre nordmenn om å hente bilen hans på Kypros – og at deres tur til ferieøya i fjor vinter ikke hadde noe med datteren å gjøre.

Han viste blant annet til anmeldelsen mot barnemoren og kontakten med Justisdepartementet og Haag som bevis for at han forsøkte å få datteren hjem til Norge på lovlig vis.

– Vi har gjort mange prosesser via norske myndigheter og ved hjelp av lovlige metoder. Jeg har brukt hundrevis av timer, mens bilen har jeg brukt et kvarter på, forklarte han.

Avvist av domstolen

I fjor høst avviste tingretten omsorgssaken som barnefaren hadde fremmet, noe som gjorde at faren krevde en midlertidig avgjørelse om hvor datteren skulle bo.

Ingen av de to rettsprosessene førte frem.

Årsak: Vilkårene for å avgjøre foreldreansvar og fast bosted etter barneloven var ikke oppfylt siden norsk domstol manglet domsmyndighet. Domstolens klare inntrykk var at den lille jenta var vesentlige mer knyttet til Kypros enn Norge – og at barnefaren derfor måtte gå rettens vei på Kypros i sin kamp om foreldreretten.

Torsdag formiddag ble datteren tatt av to maskerte menn på vei til barnehagen på Kypros. Noen timer senere fikk VG følgende beskjed fra farens advokat:

– Klienten min har opplyst at han er gjenforent med sin datter og at de har det bra. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, uttalte Engesbak til VG torsdag.

Advokaten vil heller ikke opplyse hvor faren og jenta befinner seg nå.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med barnefaren.

– Det er viktig å påpeke at saken er behandlet i rettsapparatet både i Norge og på Kypros. Far har valgt ikke å respektere avgjørelsene og har satt i gang egne ulovlige og sterkt skadende tiltak for alle parter. Å omtale dette som en «gjenforening» er sterkt kritikkverdig, gjentar morens advokat i Norge.

Merknad: I den første versjonen av denne saken stod det at saken mellom mor og far til den tre år gamle jenta var avgjort i Borgarting lagmannsrett og at saken var rettskraftig. 29. april gjorde farens advokat, Mette Yvonne Larsen, VG oppmerksom på at kjennelsen ikke var rettskraftig og at hun skrev på anke til Høyesterett.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder