Se hvordan fergefri E39 kan bli

Her kan du se hvordan Norges største veiprosjekt noen gang kan bli. Tirsdag vedtar Stortinget Rogfast, verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel, og første skritt på fergefri E39.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Når Rogfast er på plass en gang i 2025 eller 2026, vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli kuttet med rundt 40 minutter.

Statens vegvesen har fått konsulentselskapene ViaNova og Baezeni til å vise hvordan fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim kan bli, men foreløpig er det kun Rogfast som nå virkeliggjøres på den 1100 km lange strekningen

Tirsdag skal politikerne votere over utbyggingen og finansieringen av Rogfast og det er en samlet transportkomité som råder Stortinget til å si ja.

Husker du? Velgerfrykt ga milliardøkning til fergefri E39

Les også: Disse veiene kan bli lønnsomme

360 kroner uten rabatt

Prislappen er anslått til rundt 16,4 milliarder kroner. Av dette betaler staten 5,1 milliarder kroner. Resten er bompenger og det vil koste rundt 360 kroner for en personbil å krysse Boknafjorden og Kvitsøyfjorden. Med rabatt reduseres taksten til 288 kroner pr passering.

ROGFAST: Her ser du hvor den 27 km lange tunnelen skal gå. Foto: GRAFIKK: NORCONSULT

Man planlegger å kreve inn bompenger i 20 år.

Les også: Framtiden i våre hender: - Ren galskap med fergefri E39

Den 27 km lange tunnelen vil ha to løp med til sammen fire felt og ha en maks stigning på fem prosent, bortsett fra den fire km lange armen til Kvitsøy som vil ha en maks stigning på syv prosent. Opp til Kvitsøy er det kun to felt.

Skulle det bli kostnadsoverskridelser har staten sagt seg villig til å bla opp ytterligere 1,6 milliarder kroner.

Fikk du med deg? Nær dobbel bompris for dobbelt så mange i Oslo

– Dette er et spennende prosjekt som det knytter seg stor internasjonal oppmerksomhet rundt. Ikke bare skal vi gå dypere og lengre enn noen gang under fjorden men vi skal også bygge den mest sikre undersjøiske tunnelen i verden, sier Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen.

LUFT: Det røde røret transporterer ut brukt luft mens det blå pumper frisk luft 250 meter ned i tunnelen. Begge slusene har en diameter på hele 10 meter. Foto: GRAFIKK: NORCONSULT

Verdens dypeste tunnel undersjøiske veitunnel i dag er Eiksundstunnelen i Møre og Romsdal som går 287 meter under havet. Rogfast skal med andre ord gå 100 meter dypere, 392 meter under havet. Oslofjordtunnelen er til sammenligning 134 meter under havet og har en maks stigning på syv prosent.

Norge har i dag 36 undersjøiske tunneler, tre av disse er under bygging.

Husker du? Regjeringen har bestemt seg for E39-trasé

Hvis hele E39 blir fergefri i løpet av 20 år, slik Stortingets ambisjon er ifølge Nasjonal Transportplan (NTP), vil reisetiden fra Kristiansand til Trondheim reduseres fra dagens 21 timer til 11.

Beregnede investeringer og utbedringer på strekningen er satt til 340 milliarder kroner. Veien går gjennom seks fylker og innom Stavanger, Bergen, Ålesund og Molde.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder